Około 8 mln Polaków, według Finansowego Barometru ING, pracowało zdalnie w czasie pandemii. Natomiast według badania „Powrót firm do biura a pandemia COVID-19” zrealizowanego przez Dailyfruits, ponad 70 proc. firm przewiduje powrót do pracy stacjonarnej. Zdaniem ekspertów, pracodawcy powinni wdrożyć kluczowe zasady bezpieczeństwa i odpowiednio poinstruować pracowników co do konieczności ich przestrzegania.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Umowa o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną. Z jej treści mogą wynikać kwestie dotyczące dysponowania majątkiem publicznym oraz zasady działania danej jednostki. Nie oznacza to jednak, że wyłączona zostaje ochrona prywatności. Organ powinien ustalić czy wnioskowana informacja jest niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji
Dorian Lesner
31.08.2021
Administracja publiczna Prawo pracy RODO

SN: Mniejsza nagroda roczna funkcjonariuszy w 2018 r.

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Brak przepisu przejściowego przy wprowadzaniu ustawy w życie nie zamyka pola interpretacji. Ustanie obowiązku składkowego na ubezpieczenie społeczne pracownika nie oznacza utraty obowiązku płacenia składek od nagrody rocznej, gdy funkcjonariusz Urzędu Celnego był zawodowo aktywny - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższegp z 26 sierpnia br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.08.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Resort rodziny i polityki społecznej twierdzi, że kontynuuje prace nad dwoma projektami ustaw, które przekazane mu zostały przez resort byłego już wicepremiera Gowina. Wkrótce przepisy o pracy zdalnej oraz o badaniu trzeźwości pracowników mają trafić na Komitet Stały Rady Ministrów. Związkowcy chcą jednak, by zajęła się nimi Rada Dialogu Społecznego, zabiegają też o usunięcie z projektu całkowitej pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza". Uprawnienia spawalnicze są ważne trzy lub dwa lata, w zależności od materiału. Pod warunkiem jednak, że spawacz pracuje w zakresie swoich kwalifikacji w sposób ciągły. Istnieje możliwość ich przedłużenia.
Dorian Lesner
31.08.2021
Prawo pracy BHP
Konsultowany obecnie projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje niekorzystną dla sędziów i prokuratorów oraz innych pracowników wymiaru sprawiedliwości metodę obliczania wysokości wynagrodzeń w 2022 roku. Nie będzie wprawdzie formalnego zamrożenia, ale w praktyce zarobki tej grupy wzrosną niewiele lub wcale. Związki zawodowe w sądach i prokuraturze zapowiadają protesty.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W Polsce jest sześć systemów orzekania o niepełnosprawności: cztery w sprawie uprawnień do świadczeń rentowych, piąty - stopnia niepełnosprawności, a szósty – kształcenia specjalnego. Oznacza to konieczność badań obywateli przez różne zespoły orzecznicze, co w przypadku osób chorych wiąże się z dużymi utrudnieniami, zwłaszcza w pandemii.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2021
Pomoc społeczna Emerytury i renty
Ważna informacja dla rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Od 1 września zmieniają się graniczne kwoty przychodu mające wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury bądź renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Limity będą niższe niż obecnie.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Spada zaangażowanie polskich pracowników, a ich nastrój się pogarsza - wynika z badań Kincentric. W najbliższych miesiącach, w Polsce widoczna będzie dalsza presja na wzrost wynagrodzeń napędzana wysoką inflacją i niskim poziomem bezrobocia. Eksperci twierdzą, że firmy będą musiały zmierzyć się z powikłaniami pocovidowymi: długotrwałymi skutkami stresu i zaburzeniami równowagi między pracą a życiem osobistym.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2021
Rynek HR
Pismo zawierające wypowiedzenie umowy o pracę zawierało różne daty. Natomiast wskazana w nim przyczyna nie była jasna, wyraźna i konkretna. Pracodawca twierdził, że brak możliwości dalszej współpracy wynikał z racjonalizacji zatrudnienia. Natomiast słuchany jako strona wskazywał na nieuczciwość pracownika. Podana przyczyna nie została więc uznana za rzeczywistą i prawdziwą.
Dorian Lesner
30.08.2021
Prawo pracy
Pracodawcy mają coraz większy problem z pracownikami, którzy przysługujące krwiodawcom dni wolne traktują jako sposób na wydłużenie weekendu. Prawnicy mówią już o potrzebie ograniczenia tego zjawiska. Najlepiej poprzez zmianę przepisów i wyraźne wskazanie, że dzień wolny jest udzielany pracownikowi za zgodą pracodawcy.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2021
Prawo pracy Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Finansów ma plan: chce wprowadzić ulgę pracowniczą w PIT, ale tylko dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Można by rzec – ustawodawcy wolno ustalać, komu i ile z tytułu ulgi podatkowej chce dać. Pytanie tylko, czy musi przy tym dyskryminować pozostałe osoby na rynku pracy. Bo zatrudnieni na umowach zlecenia ulgi nie dostaną, za to trwają przymiarki do tego, by zapłacili ZUS.
Grażyna J. Leśniak
28.08.2021
Prawo cywilne PIT Prawo pracy
Finansowanie przez pracodawcę w jakikolwiek sposób wynagrodzenia z tytułu świadczenia na jego rzecz pracy przez pracownika na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią zobowiązuje go do zapłacenia składek - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego, która zapadła na tle umowy dealera aut z firmą leasingową.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.08.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych jest dobrowolne. To pracownik decyduje, czy chce być uczestnikiem tego programu, czy też nie. Co więcej, każdą swoją decyzję może w każdej chwili zmienić. I nie musi jej uzasadniać. Można więc przystąpić do PPK niejako na próbę, aby przekonać się w praktyce, czy oszczędzanie wspólnie z pracodawcą i państwem faktycznie się opłaca.
Małgorzata Jankowska
28.08.2021
Prawo pracy PPK
Żeby ponadprzeciętny nauczyciel mógł zaistnieć, dyrektor powinien mu pozwolić działać, tworzyć warunki do realizacji jego pomysłów, wspierać - mówi prof. Roman Leppert z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I podkreśla, że konieczne jest tworzenie odpowiedniej kultury szkoły, choć obowiązujące przepisy w tym nie pomagają.
Beata Igielska
28.08.2021
Kadry w oświacie HR Zarządzanie oświatą
Funkcjonariusze mają problem z podwyższeniem emerytury, gdy pełnili służbę w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu. Bo sprawy, w których uczestniczyli, są po pewnym czasie brakowane/niszczone, co uniemożliwia wykazanie tego okresu jako szczególnie zagrażającego zdrowiu i życiu. Według RPO, akta osobowe funkcjonariusza powinny zawierać informacje
Grażyna J. Leśniak
27.08.2021
Emerytury i renty

Będzie podwyżka uposażeń funkcjonariuszy ABW

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Z 3,86 do 3,97 ma wzrosnąć wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podwyżka ma urealnić jej wartość do rzeczywistej wysokości wynikającej z wielkości funduszu uposażeń funkcjonariuszy ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021. Projekt rozporządzenia w tej sprawie właśnie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2021
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Jest roboczy projekt ustawy, która ma umożliwić pracodawcom dostęp do informacji o tym, którzy pracownicy - a nawet usługobiorcy - są zaszczepieni. Weryfikacja będzie możliwa przy zastosowaniu aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywaniu zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Pojęcie "wykonuje pracę na rzecz pracodawcy" prowadzi do wniosku, że sprzedaż towarów pracodawcy przez zleceniodawcę z wykorzystaniem pracowników pracodawcy wiąże się z opłaceniem składek ZUS od umów zlecenia wykonywanych w internecie w domu - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.08.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Jak poznać wysokość przyszłej emerytury?

Domowe finanse Emerytury i renty
Wiele osób, które są już blisko wieku emerytalnego niejednokrotnie zadają sobie pytanie o wysokość swojego przyszłego świadczenia. Chcą wiedzieć, czy kwota przyszłej emerytury będzie wystarczała im na życie na emeryturze. Przyszli emeryci, zanim jednak podejmą decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej, mogą sprawdzić jej wysokość.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2021
Domowe finanse Emerytury i renty

Wspólnicy spółek osobowych nie uciekną już przed płaceniem składek na ZUS

Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy
Już wkrótce wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółek osobowych będą podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym bez względu na to, czy spółka prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Jednak przepisy, które wprowadzają ten wymóg są – zdaniem prawników – nieprecyzyjne i mogą zwiększyć chaos w tej dziedzinie.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2021
Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało i opublikowało na swojej stronie internetowej praktyczny przewodnik po najważniejszych rozwiązaniach dla cudzoziemców. Mogą się z niego dowiedzieć, jak wygląda ich sytuacja na rynku pracy w Polsce i na jakie wsparcie mogą liczyć oraz kiedy.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2021
Prawo pracy
W epidemii nadal priorytetowe powinny być działania kontrole, a poważnym problemem pozostaje korzystanie przez pracodawców z zatrudnienia zewnętrznego w ramach outsourcingu - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że dla PIP jednym z priorytetów powinny więc być kontrole naruszenia art. 22 par. 1 Kodeksu pracy poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych
Grażyna J. Leśniak
25.08.2021
Rynek Prawo pracy
Zwiększenie dostępności i rozładowanie kolejek poprzez realne wsparcie lekarzy asystentami medycznymi, wprowadzenie prawdziwego systemu no-fault oraz uczciwy system płac. To postulaty młodych lekarzy, którzy będą wraz z innymi zawodami medycznymi protestować 11 września. Porozumienie Rezydentów zaraz po demonstracji rozstawi też namioty wzorem Białego Miasteczka pielęgniarek z 2007 roku.
Jolanta Ojczyk
25.08.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Polski Ład - więcej osób zapłaci 70-proc. PIT

PIT Administracja publiczna Spółki Polski Ład
Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu przewiduje zmiany w zasadach pobierania 70-proc. podatku dochodowego od odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia. Rząd chce, by opodatkowaniu podlegały wszystkie kontrakty, a nie tylko umowy o pracę lub umowy świadczenia usług zarządzania.
Krzysztof Koślicki
25.08.2021
PIT Administracja publiczna Spółki Polski Ład
Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością po wejściu w życie Polskiego Ładu nie będą płacić składki zdrowotnej. Taki może być efekt zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zdaniem ekspertów, projektowane regulacje są bublem prawnym i spowodują chaos.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2021
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

MF: W 2022 r. emerytury i renty będą waloryzowane wskaźnikiem 104,89 proc.

Finanse publiczne Emerytury i renty Administracja publiczna
W projekcie budżetu na 2022 rok zapisany został wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w wysokości 104,89 proc., a waloryzacja zaplanowana jest na 1 marca 2022 roku – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Sebastian Skuza, wiceminister finansów. Zaplanowana została także podwyżka funduszu płac w państwowej sferze budżetowej.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2021
Finanse publiczne Emerytury i renty Administracja publiczna
Postępowanie zmierzające do wyłonienia skarbnika jednostki samorządu terytorialnego ma charakter merytoryczno – polityczny. To oznacza, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze musi uzyskać jeszcze akceptacje organu stanowiącego, czyli odpowiedniej rady gminy, powiatu lub województwa. Nie ma możliwości „pełnienia obowiązków” na tym stanowisku.
Robert Horbaczewski
24.08.2021
Samorząd terytorialny Prawo pracy
W drugim kwartale 2021 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,6 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z I kw. 2021 r. o 0,3 p. proc. W porównaniu z I kwartałem współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15–89 lat zwiększył się wśród kobiet o 0,7 p.proc., a wśród mężczyzn pozostał na tym samym poziomie – podał we wtorek GUS.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2021
Rynek Prawo pracy
Rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych i skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – takie m.in. rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którą podpisał Prezydent RP. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale z licznymi wyjątkami.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski