Prawo.pl
Prace szczególnie niebezpieczne wymagają od pracodawcy wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. W szczególności musi on zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami. Wyznaczona w tym celu osoba, nie musi jednak permanentnie stać nad pracownikiem i obserwować, w jaki sposób wykonuje on zlecone zadania. Należy podkreślić, że niewykonywanie wynikających z przepisów obowiązków w zakresie nadzoru może się wiązać z prawnymi konsekwencjami.
Dorian Lesner
07.03.2023
Prawo pracy BHP
Część przedsiębiorców, którzy dopłacili składkę zdrowotną za 2022 rok, kiedy byli na ryczałcie, nie może teraz obniżyć podstawy opodatkowania o dopłacane w 2023 r. składki, bo… nie są na ryczałcie. Gdyby jednak byli wciąż opodatkowani ryczałtowo, mogliby obniżyć swoją podstawę opodatkowania o 50 proc. dopłaconych składek. To błąd legislacyjny, który należy pilnie poprawić - wskazują prawnicy.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Pracodawcy powinni mieć co najmniej cztery miesiące, aby dobrze przygotować się do zmian w Kodeksie pracy związanych z implementacją unijnych dyrektyw – uważa Konfederacja Lewiatan. W apelu do senatorów przedsiębiorcy proponują też m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących informacji o warunkach zatrudniania czy zaliczania szkoleń pracowników do czasu pracy, kiedy odbywają się one poza godzinami pracy.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
W 2022 roku odnotowaliśmy dalszy spadek liczby pracowników tymczasowych i nadal wysokie wzrosty w zakresie usług rekrutacyjnych i outsourcingowych – podało Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan. Firmy członkowskie zatrudniały łącznie 167 tys. pracowników tymczasowych, o 8 proc. mniej niż w ubiegłym roku.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2023
Rynek Prawo pracy
Pracodawca będzie miał trzy dni na przekazanie organizacji związkowej listy służbowych adresów mailowych osób wykonujących u niego pracę zarobkową, by związkowcy mogli poinformować ich o planowanym strajku ostrzegawczym i przeprowadzić referendum w sprawie ogłoszenia strajku. Dziś ta kwestia nie jest uregulowana i zdarza się, że związkowcy mają problemy z dotarciem do pracowników. Firmy obawiają się jednak, że dane będą mogły być wykorzystywane do innych celów, bo w przepisach nie ma obowiązku ich usunięcia.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2023
Prawo pracy RODO
Okresy zatrudnienia przebyte za granicą są zaliczane do okresów pracy w kraju w zakresie uprawnień pracowniczych. Powinny one być udokumentowane, a pracodawca ma prawo żądać przedstawienia tłumaczenia, za które musi zapłacić pracownik. Przepisy nie wskazują formy tłumaczenia, ale dla zachowania wiarygodności dokumentów, uzasadnione jest jego wykonanie przez tłumacza przysięgłego.
Dorian Lesner
06.03.2023
Prawo pracy HR
W latach 2016-2022 ZUS ujawnił ponad 17 tys. błędnie wydanych decyzji, w których ustalono nadpłaty lub niedopłaty świadczenia. W tym okresie Zakład wypłacił wyrównania do wysokości należnego świadczenia, które zostały spowodowane błędem pracownika w 16 tysiącach spraw. Mimo to, zdaniem prawników, warto mieć zaufanie do systemu i nie "rzucać się" od razu na przeliczanie świadczenia, jeśli nie jest to konieczne.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Stopa bezrobocia w Polsce, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła w styczniu 2023 roku 2,8 proc. wobec 2,9 proc. w grudniu – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powołując się na Eurostat. Polska jest europejskim wiceliderem pod względem najniższego bezrobocia.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2023
Rynek Prawo pracy

ZUS chętnie idzie do sądu, a wygraną po latach ubezpieczony nic już... nie ugra

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Tylko niewielka liczba ubezpieczonych, odwołujących się od niekorzystnych decyzji ZUS, otrzymuje decyzje uwzględniające ich roszczenie. Większość trafia do sądów pracy, a skarżący muszą nastawić się na batalię trwającą kilka lat. Także dlatego, że ZUS coraz częściej odwołuje się od wyroków, w których sąd I instancji zmienił jego decyzję. Tylko w 2022 r. Zakład zaskarżył 33 proc. takich wyroków. Po kilku latach czekania na rozstrzygnięcie, wiele spraw dezaktualizuje się, gdy wreszcie zapada wyrok.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Możliwość pracy zdalnej jest dziś dla pracowników jednym z decydujących czynników podczas wyboru pracodawcy. Choć wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji było postulowane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników, to nowe przepisy budzą sporo kontrowersji. Skomplikowane regulacje oraz dodatkowe koszty, które obciążą pracodawców mogą spowodować, że praca zdalna podzieli los swojej poprzedniczki – telepracy - pisze dr Paweł Łuczak.
Paweł Łuczak
02.03.2023
Prawo pracy
Odpoczynek dobowy przysługuje dodatkowo w stosunku do odpoczynku tygodniowego - nawet wtedy, gdy poprzedza bezpośrednio odpoczynek tygodniowy. Jest tak także w przypadku, gdy ustawodawstwo krajowe przyznaje pracownikom okres odpoczynku tygodniowego dłuższy od okresu wymaganego na podstawie prawa Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Ta sprawa potwierdza jak ważny jest immunitet sędziego, gdyż wnioskodawca wykorzystał wniosek o uchylenie immunitetu jako wyraz zemsty na sędzi, która zastosowała wobec niego areszt. Prokurator w tej sprawie odmówił ścigania sędzi, podobnie jak rzecznik dyscyplinarny, który uznał, że nie doszło do szkody. Nie oznacza to jednak, że sędziowie są bezkarni – podkreślił Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.03.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W każdej umowie o pracę należy określić wymiar czasu pracy. Obligatoryjnym elementem w przypadku umowy zawieranej na część etatu jest również zapis określający poziom przekroczenia ustalonego wymiaru czasu pracy, które to przekroczenie daje prawo do dodatku takiego, jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Inne zagadnienia związane z czasem pracy mogą się pojawić na podstawie decyzji stron.
Marek Rotkiewicz
02.03.2023
Prawo pracy
Miał ulżyć w czasach trudnej sytuacji gospodarczej i wysokiej inflacji - mowa o nawet 25 proc. dodatku dla pracowników prokuratur i sądów z terenu Warszawy. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2023 r., a pracownicy mówią o pustej normie i pytają czy środki na dodatki są zabezpieczone, albo czy jest szansa na zwiększenie planów finansowych. Postulują też objęcie rozwiązaniem kolegów z jednostek podwarszawskich.
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Pracodawcy poszukujący odpowiedzi na pytania, jak wdrożyć u siebie w organizacji pracę zdalną zgodnie z nowymi, wchodzącymi w życie 7 kwietnia, przepisami Kodeksu pracy, mogą posiłkować się odpowiedziami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na najczęściej kierowane do niego pytania przedsiębiorców. Z kolei PIP na swoim kanale na YouTube publikuje filmiki, w których pracownicy inspekcji opowiadają o nowych przepisach.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2023
Prawo pracy

Rząd najwyraźniej upiera się, że urzędnicy nie strajkują

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja
Od 9 lat w Trybunale Konstytucyjnym leży wniosek „Solidarności” o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który pozbawia prawa do strajku wszystkich zatrudnionych w administracji publicznej. Rząd nie zamierza jednak z niego zrezygnować i w niezmienionym kształcie wpisał taką regulację do projektu ustawy, nad którym trwają obecnie prace.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2023
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja
Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne płaconych za pracowników. Przepisy, które w założeniu miały ujednolicić reguły, w rezultacie spowodowały chaos i niepewność przedsiębiorców. Problem mają zwłaszcza te firmy, które wypłacają wynagrodzenia do 10. dnia kolejnego miesiąca.
Krzysztof Koślicki
02.03.2023
CIT PIT Rachunkowość Polski Ład
Już 7 kwietnia br. wejdzie w życie długo wyczekiwana, ale i budząca wiele dyskusji nowelizacja Kodeksu pracy, uwzględniająca m.in. nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Każda firma, w której pracownicy wykonują pracę poza jej siedzibą, będzie zobowiązana wdrożyć rozwiązania i stosowną dokumentację dla wypełnienia obowiązków wymaganych Kodeksem.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2023
Prawo pracy BHP
Według szacunków Narodowego Banku Ukrainy (NBU) 4,7 mln Ukraińców szuka pracy w swoim kraju lub poza nim. Nasi wschodni sąsiedzi, którzy nie opuścili ojczyzny i nie walczą na wojnie, starają się prowadzić „normalne” życie i zarabiać na nie, by móc utrzymać siebie i bliskich. Wielu z nich – mimo programów rządowych dedykowanych bezrobotnym – nie może znaleźć pracy.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2023
Rynek Prawo pracy Ukraina

Funkcjonariusze dostaną dodatkowe świadczenie za długoletnią służbę

Administracja publiczna Policja Prawo pracy Wojsko
Dodatkowe świadczenie motywacyjne dla doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby, zwane dodatkiem "antyemerytalnym", ma ich powstrzymać przed odejściem ze służby. Nowe przepisy obowiązują od 1 marca 2023 r.
Grażyna J. Leśniak Agnieszka Matłacz
01.03.2023
Administracja publiczna Policja Prawo pracy Wojsko
W środę, 1 marca, rusza wypłata pierwszej transzy wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości wypłat.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty

Szwedzki stół dla pracowników bez PIT

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Pracodawca, finansujący swoim pracownikom posiłki serwowane w formie szwedzkiego stołu, nie ma możliwości ustalenia realnej wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika. Obiad nie powoduje zatem powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu u pracowników. Potwierdza to po raz kolejny skarbówka i eksperci.
Wiesława Moczydłowska
01.03.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Zleceniobiorca nie potrzebuje stażu pracy, by dostać emeryturę

Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Staż pracy nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do emerytury. Jest potrzebny tylko do ustalenia kapitału początkowego. O wysokości emerytury decydują wszystkie okresy opłacania składek z tytułu wykonywania umowy zlecenia - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Do uzyskania emerytury nie jest zatem wymagane posiadanie określonego okresu ubezpieczenia.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2023
Prawo cywilne Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
W perspektywie dwóch, trzech lat trzeba będzie zwolnić ok. 100 tys. nauczycieli - mówił w grudniu minister edukacji i nauki. O wyjaśnienia poprosili posłowie - resort utrzymuje, że niż doprowadzi do masowych zwolnień w edukacji, ale już mniej kategorycznie mówi, do jak dużych i kiedy. Zapowiada kontynuowanie rozmów o wcześniejszych emeryturach i sygnalizuje podwyższenie pensum.
Monika Sewastianowicz
01.03.2023
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by pensje nauczycieli wzrosły o 20 proc., 9 marca do Sejmu ma trafić projekt zmian w Karcie Nauczyciela, który ma zapewnić podstawę prawną do takiej zmiany. Jednocześnie związkowcy krytykują ministerstwo za zwlekanie z wydaniem rozporządzenia płacowego, które podwyższa nauczycielskie pensje o 7,8 proc.
Monika Sewastianowicz
28.02.2023
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
W ostatnich latach znacznie zwiększyła się częstotliwość błędów w paskach płac. Obecnie tylko co trzeci specjalista zajmujący się listami płac (33 proc.) deklaruje jej dokładność powyżej 90 procent – wynika z najnowszego raportu firmy ADP. Przed 2020 r. odsetek ten wynosił 52 proc.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2023
Rynek Prawo pracy
1 marca 2023 roku tracą skuteczność deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone przed tą datą. Gdy deklarację o rezygnacji - do 28 lutego 2023 r. - złożyła osoba, która nie jest już pracownikiem, także jej deklaracja o rezygnacji traci skuteczność 1 marca 2023 r. Uczestnik PPK może jednak, kiedy zechce, ponownie złożyć deklarację o rezygnacji, a następnie wrócić do oszczędzania w PPK.
Anna Puszkarska
28.02.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK

Skóbel: Zasady podwyżek w ochronie zdrowia zarzewiem konfliktów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Od 1 lipca tego roku podmioty lecznicze zmierzą się z koniecznością podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników. Mechanizm ustalania pensji zasadniczych w ochronie zdrowia jest jednak z założenia wadliwy. I tak, jak dzieje się to obecnie, będzie źródłem konfliktów – twierdzi Bernadeta Skóbel radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Związku Powiatów Polskich.
Józef Kielar
28.02.2023
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Rośnie liczba samobójstw popełnianych w pracy. To poważny problem dla pracodawców, bo nie mają prawa szczegółowo pytać pracowników o stan zdrowia, ale odpowiadają za bhp w miejscu pracy. Szef powinien zatem dbać o dobrostan pracowników i obserwować. A gdy pracownik targnie się na życie w firmie albo z powodu pracy, to kłopoty w pierwszej kolejności będzie miał… pracodawca.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2023
Prawo pracy BHP
Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.
Marek Sondej
28.02.2023
Samorząd terytorialny Prawo pracy