Będzie podwyżka uposażeń funkcjonariuszy ABW

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Z 3,86 do 3,97 ma wzrosnąć wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podwyżka ma urealnić jej wartość do rzeczywistej wysokości wynikającej z wielkości funduszu uposażeń funkcjonariuszy ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021. Projekt rozporządzenia w tej sprawie właśnie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2021
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Pojęcie "wykonuje pracę na rzecz pracodawcy" prowadzi do wniosku, że sprzedaż towarów pracodawcy przez zleceniodawcę z wykorzystaniem pracowników pracodawcy wiąże się z opłaceniem składek ZUS od umów zlecenia wykonywanych w internecie w domu - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.08.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Jest roboczy projekt ustawy, która ma umożliwić pracodawcom dostęp do informacji o tym, którzy pracownicy - a nawet usługobiorcy - są zaszczepieni. Weryfikacja będzie możliwa przy zastosowaniu aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywaniu zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia.
Grażyna J. Leśniak
27.08.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Jak poznać wysokość przyszłej emerytury?

Domowe finanse Emerytury i renty
Wiele osób, które są już blisko wieku emerytalnego niejednokrotnie zadają sobie pytanie o wysokość swojego przyszłego świadczenia. Chcą wiedzieć, czy kwota przyszłej emerytury będzie wystarczała im na życie na emeryturze. Przyszli emeryci, zanim jednak podejmą decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej, mogą sprawdzić jej wysokość.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2021
Domowe finanse Emerytury i renty

Wspólnicy spółek osobowych nie uciekną już przed płaceniem składek na ZUS

Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy
Już wkrótce wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółek osobowych będą podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym bez względu na to, czy spółka prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Jednak przepisy, które wprowadzają ten wymóg są – zdaniem prawników – nieprecyzyjne i mogą zwiększyć chaos w tej dziedzinie.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2021
Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało i opublikowało na swojej stronie internetowej praktyczny przewodnik po najważniejszych rozwiązaniach dla cudzoziemców. Mogą się z niego dowiedzieć, jak wygląda ich sytuacja na rynku pracy w Polsce i na jakie wsparcie mogą liczyć oraz kiedy.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2021
Prawo pracy
W epidemii nadal priorytetowe powinny być działania kontrole, a poważnym problemem pozostaje korzystanie przez pracodawców z zatrudnienia zewnętrznego w ramach outsourcingu - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że dla PIP jednym z priorytetów powinny więc być kontrole naruszenia art. 22 par. 1 Kodeksu pracy poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych
Grażyna J. Leśniak
25.08.2021
Rynek Prawo pracy
Zwiększenie dostępności i rozładowanie kolejek poprzez realne wsparcie lekarzy asystentami medycznymi, wprowadzenie prawdziwego systemu no-fault oraz uczciwy system płac. To postulaty młodych lekarzy, którzy będą wraz z innymi zawodami medycznymi protestować 11 września. Porozumienie Rezydentów zaraz po demonstracji rozstawi też namioty wzorem Białego Miasteczka pielęgniarek z 2007 roku.
Jolanta Ojczyk
25.08.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Polski Ład - więcej osób zapłaci 70-proc. PIT

PIT Administracja publiczna Spółki Polski Ład
Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu przewiduje zmiany w zasadach pobierania 70-proc. podatku dochodowego od odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia. Rząd chce, by opodatkowaniu podlegały wszystkie kontrakty, a nie tylko umowy o pracę lub umowy świadczenia usług zarządzania.
Krzysztof Koślicki
25.08.2021
PIT Administracja publiczna Spółki Polski Ład
Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością po wejściu w życie Polskiego Ładu nie będą płacić składki zdrowotnej. Taki może być efekt zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zdaniem ekspertów, projektowane regulacje są bublem prawnym i spowodują chaos.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2021
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

MF: W 2022 r. emerytury i renty będą waloryzowane wskaźnikiem 104,89 proc.

Finanse publiczne Emerytury i renty Administracja publiczna
W projekcie budżetu na 2022 rok zapisany został wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w wysokości 104,89 proc., a waloryzacja zaplanowana jest na 1 marca 2022 roku – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Sebastian Skuza, wiceminister finansów. Zaplanowana została także podwyżka funduszu płac w państwowej sferze budżetowej.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2021
Finanse publiczne Emerytury i renty Administracja publiczna
Postępowanie zmierzające do wyłonienia skarbnika jednostki samorządu terytorialnego ma charakter merytoryczno – polityczny. To oznacza, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze musi uzyskać jeszcze akceptacje organu stanowiącego, czyli odpowiedniej rady gminy, powiatu lub województwa. Nie ma możliwości „pełnienia obowiązków” na tym stanowisku.
Robert Horbaczewski
24.08.2021
Samorząd terytorialny Prawo pracy
W drugim kwartale 2021 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,6 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z I kw. 2021 r. o 0,3 p. proc. W porównaniu z I kwartałem współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15–89 lat zwiększył się wśród kobiet o 0,7 p.proc., a wśród mężczyzn pozostał na tym samym poziomie – podał we wtorek GUS.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2021
Rynek Prawo pracy
Rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych i skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – takie m.in. rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którą podpisał Prezydent RP. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale z licznymi wyjątkami.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zdarza się, że wykonawca dzieła ma problem we współpracy i kontakcie z zamawiającym, który nie odbiera telefonu, nie odpisuje na maile. Jest to uciążliwe szczególnie w sytuacji, gdy z umowy wynikają terminy oddania dzieła, a wykonawca musi pozostawać w stałej współpracy z zamawiającym żeby dzieło ukończyć. Ale Kodeks cywilny dostarcza wykonawcy pomocne rozwiązanie w takiej sytuacji
Maciej Wróbel
24.08.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Grupowe zwolnienia chorobowe - czy można im przeciwdziałać?

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Grupowe korzystanie ze zwolnienia chorobowego przez pracowników stało się niejako metodą nieformalnego strajku. Metodą skuteczną, bo trudną do zakwestionowania. Czy, i jak przed tym procederem mogą się bronić pracodawcy? Zupełnie inne narzędzia dostępne są w sektorze prywatnym i publicznym – pisze Mikołaj Zając.
Mikołaj Zając
24.08.2021
Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca dokona samodonosu do ZUS, a skarbówka ukarze go za błędy

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Wraz z Polskim Ładem w firmach wzrosną obciążenia biurokratyczne. W terminie do 10. każdego miesiąca przedsiębiorcy będą musieli nie tylko opłacić składkę zdrowotną od uzyskanych dochodów, ale i złożyć do ZUS informację o zastosowanych formach opodatkowania oraz dochodzie stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tą wiedzą ZUS podzieli się z Szefem KAS.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2021
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
W czwartek, 19 sierpnia, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pracy na morzu - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Nowela wdraża do polskiego porządku prawnego konwencję MCL, gwarantującą ochronę praw pracowniczych marynarzy w przypadku ich uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek.
Grażyna J. Leśniak
23.08.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Prezydent podpisał zmiany z 11 sierpnia 2021 r. wprowadzone do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, których celem jest stworzenie lepszych ram prawnych dla tworzenia kas zapomogowo-pożyczkowych działania tych instytucji u pracodawców. Sejm 11 sierpnia poparł poprawki zaproponowane przez Senat do tej ustawy.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.08.2021
Finanse
Pandemia obniżyła odporność psychiczną pracowników. Trudności z radzeniem sobie w pracy mają dziś ci, którzy dobrze funkcjonowali w normalnych warunkach. W skrajnych przypadkach kończy się to porzuceniem pracy. Pracodawcy zaczynają więc mierzyć kondycję psychiczną pracowników, a w firmach pojawili się menedżerowie od szczęścia. Zdaniem ekspertów, szkolenia BHP powinny obejmować także odporność psychiczną.
Grażyna J. Leśniak
23.08.2021
Prawo pracy BHP HR Koronawirus a prawo

Odprawy covidowe nadal budzą wątpliwości

Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Po ponad roku obowiązywania ustawy w sprawie COVID-19, która wprowadziła limit odpraw wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jej art. 15gd nadal budzi wątpliwości interpretacyjne i nie daje, ani pracownikom, ani pracodawcom jasnych reguł rozliczania przy zakończeniu stosunku pracy – pisze adwokat Karolina Kołakowska.
Karolina Kołakowska
23.08.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

Nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne trudno będzie odzyskać

PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Projekt Polskiego Ładu przewiduje możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak z tego prawa trudno będzie skorzystać. Rząd daje bowiem na złożenie wniosku tylko miesiąc od rozliczenia rocznego PIT – wbrew przepisom o przedawnieniu z ordynacji podatkowej. W projekcie pojawia się też tajemnicze pojęcie ostateczności rozpatrzenia wniosku.
Krzysztof Koślicki
23.08.2021
PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Kwestia umowy o pracę była jednym z tematów podgrzewających tegoroczne wybory w adwokaturze. We wrześniu odbędzie się druga, programowa część Krajowego Zjazdu. Część adwokatów liczy na to, że sprawa wróci, planowane są wnioski o uchwałę w tym zakresie. Tymczasem NRA analizuje jak miałoby to wyglądać i rozważa "adwokacką umowę o współpracy".
Patrycja Rojek-Socha
23.08.2021
Prawnicy Prawo pracy

Wynik egzaminu lekarskiego poza sądową kontrolą

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne
Wynik zdającego z Lekarskiego Egzaminu Końcowego nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Nie jest on też innym aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej. Oznacza to, że ewentualna dyskwalifikacja kandydata na lekarza nie jest objęta kontrolą sądu administracyjnego. Może to naruszać prawo do sądu i być źródłem nadużyć.
Dorian Lesner
23.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne
Szanujmy swój czas: zarządzajmy nim z namysłem, przeznaczajmy czas na pracę głęboką, ćwiczmy koncentrację. Planujmy swój odpoczynek. Nauka potwierdza, że warto - pisze Justyna Gryczka-Jezierska. I zachęca do „pracy głębokiej”, definiowanej jako czynności zawodowe wykonywane w stanie koncentracji, przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności poznawczych.
Justyna Gryczka-Jezierska
21.08.2021
HR
Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przyznająca prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni roboczych inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni, została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.
Grażyna J. Leśniak
20.08.2021
Prawo pracy
W lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie, po przeliczeniu wymiarów etatów osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty, w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,8 proc. rok do roku i wyniosło 6361,7 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,7 proc. r/r i wyniosło 5851,87 zł brutto – podał Główny Urząd Statystyczny.
Grażyna J. Leśniak
20.08.2021
Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Rozszerzenie definicji pracownika na osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również świadczące pracę na podstawie innej umowy, zawarte w poselskim projekcie zmian w Kodeksie pracy i Prawie przedsiębiorców, może mieć trudne do oszacowania skutki społeczno-gospodarcze – twierdzi Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
20.08.2021
Prawo cywilne Prawo pracy
Rok 2020 był kolejnym, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał problemy z terminową wypłatą oraz zaniżaniem przyznanych świadczeń. ZUS wypłacił 2,6 mln zł odsetek z tytułu opóźnień w ustalaniu prawa i wypłacie 23,9 tys. świadczeń dla 10 862 osób oraz 6194 wyrównań wcześniej zaniżonych wypłacanych świadczeń na łączną kwotę 47,8 mln zł – ustaliła Najwyższa Izby Kontroli. ZUS broni się i twierdzi, że niemal połowę wypłaconych wyrównań stanowiły te po wyrokach sądowych zmieniających decyzję organu rentowego.
Grażyna J. Leśniak
20.08.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Sądy, podobnie jak inne instytucje, mają być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Kwestie te regulują choćby przepisy przyjęte w lipcu 2019 r., przez resort sprawiedliwości jest też realizowany specjalny program. Związkowcy zwracają jednak uwagę, że próbuje się oszczędzać na nowych pracownikach, dokładając obowiązki obecnym, którzy i tak są nadmiernie obciążeni.
Patrycja Rojek-Socha
20.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski