ZUS: W całym kraju złożono już 2,8 mln wniosków o wyprawkę szkolną

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Prawie 130 mln zł trafiło do rodziców i opiekunów z województwa śląskiego na zakup wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start”. W całym kraju złożono łącznie 2,8 mln wniosków, a kwota wypłaconych świadczeń 300+ przekroczyła 1,1 mld zł – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do końca listopada br.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2021
Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Kryzys najlepiej weryfikuje deklaracje pracodawców. W pandemii pracownicy szczególnie doceniali pracodawców, którzy zapewniali im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Istotną rolę zaczęło również odgrywać zaufanie oraz otwartość w komunikacji, czyli jasnej, opartej na faktach i wiarygodnej informacji – twierdzą eksperci z agencji rekrutacyjnej People.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2021
Prawo pracy Compliance
Brak decyzji rządu co do przyjęcia i przekazania do Sejmu projektu ustawy, która umożliwiłaby pracodawcom dostęp do informacji o zaszczepieniu przeciw COVID-19 pracowników i klientów, nie rozwiąże problemu. Zdaniem prawników, pracodawcy będą szukali sposobów na pozyskanie danych, by móc zabezpieczyć załogi i zorganizować pracę. Jednym ze sposobów będą anonimowe ankiety.
Grażyna J. Leśniak
14.09.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Kierowcy, którzy oferują swoje usługi w Holandii za pośrednictwem Ubera, nie są samodzielnymi przedsiębiorcami tylko normalnymi pracownikami. Firma musi więc ich zatrudnić - orzekł w poniedziałek Sąd Okręgowy w Amsterdamie. Podobne pozwy zostały złożone w innych europejskich krajach, m.in. Belgii i Szwajcarii. W lutym br. brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że Uber musi traktować 70 tys. kierowców jako pracowników.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Większość pracowników akceptuje pracę zdalną i nie chce całkowicie z niej rezygnować. Szczególnie chętnie swoje obowiązki z domu chcą wykonywać millenialsi, wśród których 39 proc. jest gotowych niemal całkowicie zrezygnować z biura – wynika z badania Antal i Cushman & Wakefield. Na chęć pracy zdalnej wpływa też wielkość gospodarstwa domowego.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2021
Prawo pracy
W szczytowym momencie pandemii pracę z domu świadczyło ponad 3 mln pracowników, czyli ok. 20 proc. zatrudnionych. Udział osób pracujących zdalnie w sektorze informacja i komunikacja wynosił nawet 80 proc., ale w przemyśle, hotelarstwie czy gastronomii nie przekraczał 16 proc – wynika z raportu, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2021
Prawo pracy
Od początku pandemii 15 proc. pracowników przeprowadziło się z powodów zarobkowych. Zmianę miejsca zamieszkania w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje kolejne 19 proc. respondentów, a 37 proc. rozważa relokacje do innego miasta/regionu w niedalekiej przyszłości – wynika z badania Michael Page.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2021
Rynek Prawo pracy HR
Wspieranie integracji cudzoziemców poprzez rozwój usług społecznych dla migrantów oraz ich integracji na rynku pracy - to jeden z priorytetów przyjętego przez rząd „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”.
Grażyna J. Leśniak
13.09.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy

Problem emerytur groszowych wymaga rozwiązania, ale łatwo nie będzie

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Pojawiające się od 6 lat zapowiedzi ZUS o likwidacji tzw. emerytur groszowych pozostają nadal w sferze politycznych rozważań. Brak konkretnych rozwiązań ustawowych może świadczyć o braku pomysłu jak rozwiązać ten problem. Chyba, że samo zjawisko nie jest problemem lecz konsekwencją, a przyczyn należy upatrywać w innym obszarze systemu emerytalnego
Antoni Kolek Oskar Sobolewski
13.09.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Brak konsultacji społecznych, pomijanie w uzasadnieniach do projektów ustaw informacji o najważniejszych proponowanych zmianach, czy oceny skutków regulacji, które nie uwzględniają szerszego kontekstu i wpływu zmian na prawo i gospodarkę - to tylko niektóre zarzuty prawników wobec procesu legislacyjnego. Tryb prac nad nowym prawem budzi już nawet sprzeciw Rządowego Centrum Legislacji i poszczególnych ministerstw.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki Robert Horbaczewski Jolanta Ojczyk
13.09.2021
Prawo gospodarcze

NSA: Umowa z lustratorem bez obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo cywilne Pacjent Ubezpieczenia społeczne Finansowanie zdrowia
NFZ miał wątpliwości co do charakteru umowy o przeprowadzenie lustracji oraz sporządzenie protokołu i wniosków polustracyjnych. Strony zawarły umowy umowę o dzieło, ale organ uważał, że była to umowa o świadczenie usług. Tym samym jej wykonawca powinien zostać objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
13.09.2021
Prawo cywilne Pacjent Ubezpieczenia społeczne Finansowanie zdrowia
Ubezpieczona posyłała chore dziecko do przedszkola i jednocześnie pobierała zasiłek z tytułu sprawowania nad nim osobistej opieki. ZUS zażądał zwrotu pieniędzy. Wiązało się to też z uznaniem, że składki były opłacane w kwocie niższej od należnej i ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia. Zgoda na ich opłacenie po terminie stanowiłaby przyzwolenie na niepożądane i bezprawne zachowania
Dorian Lesner
11.09.2021
Ubezpieczenia społeczne
Na koniec drugiego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 142,8 tys. i była wyższa niż w końcu pierwszego kwartału 2021 r. o 29,6 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku liczba wolnych miejsc pracy była większa o 75,4 proc. – podał w piątek GUS. Według urzędu, pod koniec czerwca br. nieobsadzonych było 35,0 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2021
Rynek Prawo pracy
Dział „praca” nadzorowany jest obecnie przez szefową resortu rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg. Ministerstwo zapewnia o kontynuacji prac nad projektami ustaw dotyczącymi pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników przez pracodawców w kształcie zaproponowanym przez resort rozwoju. Partnerzy społeczni mówią jednak o dziwnym stanie zawieszenia.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zakazuje, co do zasady, przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Jednak zakaz ten nie jest bezwzględny, a RODO przewiduje szereg wyjątków od niego. Jednym z nich jest wyjątek legalizujący przetwarzanie tych danych m.in. do celów profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy etc., przy czym ma się to odbywać w warunkach określonych w RODO
Klaudia Jędrzejczyk Mateusz Janion
09.09.2021
Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Czternasta emerytura trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami świadczeń listopadowych.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie należności na raty, odstąpienie od pobierania odsetek, a w szczególnych okolicznościach umorzenie składek, to ulgi, z których w ZUS mogą skorzystać firmy poszkodowane z powodu stanu wyjątkowego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2021
Ubezpieczenia społeczne
Rząd nie zdecydował się na przekazanie do Sejmu projektu przepisów, które miały umożliwić pracodawcom sprawdzanie, czy ich pracownicy i klienci są zaszczepieni – nieoficjalnie dowiedział się serwis Prawo.pl. Powodem jest brak szansy na jego poparcie. Zdaniem prawników oznacza to, że w czwartej fali pandemii ciężar troski o zdrowie i życie pracowników spadnie na pracodawców.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

WSA: Covidowe obniżenie etatu bez uszczerbku dla prawa do zasiłku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracodawca mógł otrzymać wsparcie na rzecz ochrony miejsc pracy i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Nie oznacza to jednak, że mógł zmniejszyć wymiar czasu pracy tylko na ten czas. Tym samym twierdzenie organów, że wyłącznie ten okres można zaliczyć do okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych było błędne.
Dorian Lesner
09.09.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, została wyznaczona przez premiera Mateusza Morawieckiego do przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego na kadencję 2020/2021 – poinformował resort rodziny i polityki społecznej. Na tym stanowisku zastąpi odwołanego Jarosława Gowina, byłego wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii.
Grażyna J. Leśniak
08.09.2021
Prawo pracy
Pandemia przyniosła pracodawcom i pracownikom wiele nowych wyzwań, które wpłynęły na zmianę ich wzajemnych relacji. Ponad 85 proc. menedżerów uważa, że ich podwładni są na dobrej drodze, by uzyskać coraz większą niezależność - wynika z raportu „Zakłócenie relacji: pracownik – pracodawca”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.
Grażyna J. Leśniak
08.09.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pracodawca, po kontroli ZUS, musiał zapłacić zaległe składki ubezpieczeniowe za byłych i obecnych pracowników. Skarbówka uznała więc, że u zatrudnionych powstał przychód i domagała się dodatkowego podatku dochodowego. Najnowszy wyrok sądu administracyjnego potwierdza, że fiskus nie miał prawa tak twierdzić. Gdyby uznać argumenty urzędników, pracownicy… zapłaciliby PIT dwukrotnie.
Krzysztof Koślicki
08.09.2021
PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne
Funkcjonariusz policji, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem, może stracić uposażenie za cały ten okres. Nie jest do tego przeszkodą okoliczność, że do zdarzenia doszło w początkowym okresie zwolnienia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie pomogło też wskazanie na zwolnieniu lekarskim, że "pacjent może chodzić".
Marek Sondej
08.09.2021
Ubezpieczenia społeczne
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników - żołnierzy WOT nie tylko muszą akceptować ich absencję, ale również nie są w stanie uzyskać od wojska rekompensat za ich nieobecności w pracy i wynagrodzenie, które w tym czasie muszą im wypłacać. Po kilka lat czekają na pieniądze, bo wojsko odmawia wypłat, dopóki żołnierz jest w służbie czynnej. Zdaniem prawników, przepisy wymagają pilnej zmiany.
Grażyna J. Leśniak
08.09.2021
Finanse publiczne Prawo pracy
Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 25 lipca 2007 roku w sprawie dotyczącej przyznania renty wojskowej, wszczętej przez żołnierza przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Poznaniu. Według PG, błędy popełnione przez sąd naruszyły konstytucyjne prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy opartego na zasadzie zaufania do państwa
Grażyna J. Leśniak
07.09.2021
Emerytury i renty
Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma zająć się projektem przepisów, które uregulują kwestię weryfikacji faktu zaszczepienia przeciwko COVID-19 pracowników w zakładach pracy i w innych miejscach, gdzie to będzie niezbędne - poinformował we wtorek Piotr Müller, rzecznik rządu. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 15-17 września.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2021
Prawo pracy Koronawirus szczepienia
Pracodawcy mają kłopoty z zatrudnieniem osób z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Wydłużają się procesy rekrutacyjne, rośnie liczba wakatów. Kluczowym zadaniem stojącym przed polityką rynku pracy jest więc wprowadzenie mechanizmów wspierających podnoszenie kwalifikacji pracowników – twierdzi Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2021
Rynek Prawo pracy
W końcu sierpnia 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc. – wynika z wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 961,8 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do końca lipca, liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 13,1 tys. osób, czyli o 1,3 proc.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2021
Rynek Prawo pracy
Tylko te osoby, które po 1 kwietnia 2021 roku przechodzą na emeryturę albo wystąpią o jej ustalenie, mogą liczyć na wyższe świadczenie - ustalane według nowych tabel średniego dalszego trwania życia GUS. Skorzystają też ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, ale na emeryturę nie przeszli. ZUS szacuje, że do marca 2022 roku wyższe świadczenie przyznane zostaną 364 tys. osób,
Grażyna J. Leśniak
07.09.2021
Domowe finanse Emerytury i renty

27 grudnia – będzie nowe święto państwowe?

Administracja publiczna Prawo pracy
Do prezydenta Andrzeja Dudy, w poniedziałek 6 września trafił apel o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym. Inicjatywa została poparta ośmioma tysiącami podpisów. Nowe święto państwowe ma uczcić rocznicę Powstania Wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu.
Krzysztof Koślicki
06.09.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski