Prawo.pl
Od 1 stycznia 2023 r. wyłączony został obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że płatnicy składek za te grupy ubezpieczonych nie powinni składać za styczeń 2023 r. i kolejne miesiące raportów ZUS RCA za wskazane osoby, jeśli podlegają one wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Grażyna J. Leśniak
04.01.2023
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu trafiła skarga dotycząca nierównego i dyskryminującego traktowania kobiet-emerytek z rocznika '53. Chodzi o naruszenie szeroko rozumianego prawa własności i dyskryminację - nierówne traktowanie w obrębie jednego rocznika z uwagi na datę złożenia wniosku o emeryturę powszechną. Prawnicy potwierdzają: ustawodawca źle zmienił przepisy po wyroku TK.
Grażyna J. Leśniak
04.01.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
W ostatnich latach mimo licznych turbulencji w gospodarce, polski rynek pracy był w dobrej kondycji. Poziom zatrudnienia, stopa bezrobocia i dynamika wzrostu płac pozytywnie zaskakiwały. W kolejny rok weszliśmy z najniższym w UE po Czechach bezrobociem i zdecydowaną poprawą jakości pracy i wynagrodzeń. Mimo że 2023 rok nie będzie już tak dobry, jest szansa, że kondycja rynku pracy nie pogorszy się drastycznie – pisze prof. Jacek Męcina.
Jacek Męcina
03.01.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Nowy rok przynosi nowe okazje do pozytywnej zmiany w karierze. Postanowienia związane z pracą podjęło w Sylwestra aż 53 proc. pracowników badanych przez Pracuj.pl. Najczęściej dotyczyły one zmiany pracodawcy, rozwoju zawodowego, równowagi między pracą i życiem osobistym, a także starań o podwyżkę. Większość badanych zdaje sobie sprawę, że 2023 rok przyniesie wyzwania.
Grażyna J. Leśniak
03.01.2023
Rynek Prawo pracy

Wiek to tylko liczba, ale nie we władzach uczelni

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Wiek nie powinien decydować o prawie decydowania o dalszych losach uczelni - taką uwagę zgłoszono w ramach prowadzonej przez Prawo.pl akcji "Poprawmy Prawo". Tę opinię podziela również rzecznik praw obywatelskich, który interweniował w tej sprawie. Resort edukacji i nauki przepisy zmieni, ale nie odejdzie od samej zasady - podwyższy jedynie granicę wieku.
Monika Sewastianowicz
03.01.2023
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Pierwsze osoby, które osiągnęły 60 rok życia, rozpoczęły wypłatę pieniędzy zgromadzonych w PPK. O ile w 2020 roku pierwszą wypłatę otrzymało 313 osób, w tym 138 mężczyzn, o tyle w 2022 r. liczba wypłacających wyniosła już 3635 osób, w tym 1631 mężczyzn. Zdaniem prawników, wypłaty powinny być uruchamiane jak najpóźniej, jeśli program ma służyć gromadzeniu oszczędności z myślą o emeryturze.
Grażyna J. Leśniak
03.01.2023
Emerytury i renty Prawo pracy PPK

Sławomir Broniarz: Brak nowych kadr doprowadzi do zapaści oświaty

Kadry w oświacie Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Nie przyciągniemy absolwentów najlepszych uczelni za 2600 zł na rękę. Z taką pensją nauczyciel nie ma szans na utrzymanie się - nie ma zdolności kredytowej, a jednocześnie nie stać go na najem mieszkania. Tymczasem nie każdy chce do czterdziestki mieszkać z rodzicami - mówi Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawia też postulaty ZNP dotyczące wcześniejszych emerytur.
Monika Sewastianowicz
03.01.2023
Kadry w oświacie Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej jest od 1 stycznia 2023 roku objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla celów tych ubezpieczeń jest on traktowany jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
02.01.2023
Ubezpieczenia społeczne Spółki
W 2022 roku Boże Narodzenie wypadło w niedzielę. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni od poniedziałku do piątku nie otrzymali dodatkowego dnia wolnego, który przysługuje jedynie wtedy, kiedy święto wypada w sobotę. Ostatnia taka sytuacja, kiedy dzień wolny wypadł w sobotę, miała miejsce 1 stycznia 2022. Kolejna będzie dopiero w listopadzie. W 2023 roku okazji do przedłużenia weekendu będzie jednak więcej.
Grażyna J. Leśniak
02.01.2023
Prawo pracy
Państwowa Inspekcja Pracy jest zaskoczona nałożeniem na nią roli organu przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa. Zwłaszcza, że żadna z dziedzin, których dotyczy dyrektywa, nie leży w kompetencjach PIP. Zdaniem prawników, wdrożenie ustawy w najnowszym kształcie grozi wyłącznie papierowym wdrożeniem dyrektywy, bez szansy na stworzenie mechanizmu zgłoszeń sygnalistów.
Grażyna J. Leśniak
02.01.2023
Prawo pracy Prawo unijne

Nowy Rok tradycyjnie pełen zmian w prawie

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze
Ustawodawca przyzwyczaił nas, że początek każdego roku wymaga zapoznania się z mnóstwem zmian w obowiązujących przepisach. Tegoroczne nowelizacje dotkną niemal każdego aspektu prawa. Od 1 stycznia obowiązują m.in. nowe zasady rozliczania wynagrodzeń, najmu, czy płacenia podatku w oparciu o tzw. estoński CIT. Zmiany dotkną także np. zatorów płatniczych, zasad składania reklamacji i wymiaru sprawiedliwości.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska Wiesława Moczydłowska Robert Horbaczewski
01.01.2023
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze
Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. wzrośnie dwukrotnie – od 1 stycznia i 1 lipca. Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego powiązana ze wzrostem płacy minimalnej co roku jest 1 stycznia. Jednak, jak wyjaśnia resort pracy, dwukrotny wzrost płacy minimalnej w tym roku, nie oznacza automatycznego dwukrotnego wzrostu świadczenia pielęgnacyjnego.
Beata Dązbłaż
01.01.2023
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Salowa, sanitariusz szpitalny, pracownik socjalny jako pracownicy działalności podstawowej podlegają tzw. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ustawa dotyczy także innych pracowników niemedycznych: księgowych, radców prawnych, szatniarzy i magazynierów, choć zasady podnoszenia wynagrodzeń w ich przypadku są mniej precyzyjne.
Katarzyna Nocuń
31.12.2022
Prawo pracy Zawody medyczne
Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Radców Prawnych analizuje, czy używanie tytułu „radczyni prawna” jest zgodne z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego. Podobną kwestię analizowała ponad półtora roku temu Naczelna Rada Adwokacka. Stwierdziła przy tym, że trzeba iść z duchem czasu, a feminatyw "adwokatka" nie narusza godności zawodu adwokata.
Patrycja Rojek-Socha
31.12.2022
Prawnicy
Od 1 stycznia 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne wypłacane opiekunom za rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem czy osobą dorosłą wzrośnie do 2458 zł miesięcznie. Ten ostry zakaz, wykluczający nawet dorabianie w niewielkim zakresie i nie pozwalający na zdobywanie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, jest krytykowany.
Grażyna J. Leśniak
31.12.2022
Skoro od 1 stycznia w umowach o pracę pojawiają się premie w przedziale „widełkowym”, to nie ma konieczności podwyższania pensji zasadniczej. Określone w umowie składniki wynagrodzenia podlegające zaliczeniu do wynagrodzenia minimalnego dawać będą możliwość uzyskania w każdym miesiącu kwoty co najmniej wynagrodzenia minimalnego. O zmianie należy pomyśleć jednak od 1 lipca 2023 r.
Marek Rotkiewicz
30.12.2022
Prawo pracy
Pracodawca powinien przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. W ten sposób będzie mógł potwierdzić, że zapewnił pracownikom oświetlenie o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Przepisy bhp nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów.
Dorian Lesner
30.12.2022
BHP
Od 1 stycznia 2023 r. właściciele małych firm (zatrudniających do 5 pracowników) i osoby samozatrudnione, które same płacą składki, muszą korzystać z profilu informacyjnego ZUS. Z powodu wieku i braku umiejętności cyfrowych osoba 60+ skarży się RPO na obowiązek składania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej wyłącznie drogą elektroniczną. W ocenie RPO, w takich sytuacjach powinien być dopuszczony dotychczasowy sposób rozliczania z ZUS.
Grażyna J. Leśniak
30.12.2022
Ubezpieczenia społeczne
Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia pomieszczenia, które będzie odpowiednie do realizowanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Stanowiska powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Do każdego z nich należy też zapewnić bezpieczne i wygodne dojście.
Dorian Lesner
30.12.2022
BHP
Wprost na tak postanowione pytanie należy odpowiedzieć – nie. Przepisy powszechnie nie przewidują dodatkowej gratyfikacji za realizowanie obowiązków w takich, szczególnych terminach. Ewentualne ekstra świadczenia wynikać z przepisów wewnętrznych, uzgodnień umownych lub – najczęściej – z decyzji pracodawcy o przyznaniu np. nagrody.
Marek Rotkiewicz
30.12.2022
Prawo pracy
Od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK.
Grażyna J. Leśniak
30.12.2022
Prawo pracy PPK

Personel niemedyczny - nieprecyzyjne zasady przyznawania podwyżek

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Pracownicy niemedyczni podmiotów leczniczych, np. zaopatrzenia, referenci, obsługa techniczna, informatycy powinni otrzymać podwyżki, choć tzw. ustawa podwyżkowa nie precyzuje zasad ich przyznawania oraz terminu wypłaty. Związkowcy zaznaczają, że wzrost wynagrodzeń wśród pracowników niemedycznych jest poniżej spodziewanej wartości, wynikającej ze średniej wzrostu płac.
Katarzyna Nocuń
30.12.2022
Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia i od 1 lipca. W porównaniu do roku 2022 płaca minimalna wzrośnie łącznie o 590 zł, a stawka godzinowa – o 3,80 zł. Zdaniem prawników, pracodawcy powinni nie tylko przygotować firmowe budżety na tę podwyżkę, ale i dokonać przeglądu siatki płac, by pozostali pracownicy nie czuli się niedocenieni.
Grażyna J. Leśniak
30.12.2022
Domowe finanse Prawo pracy Finanse
Niezależnie od oświetlenia dziennego, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Przepisy nie określają częstotliwości wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia. Decyzję w tym zakresie musi podjąć pracodawca, który powinien mieć na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Dorian Lesner
29.12.2022
BHP
Ministerstwo Finansów przedstawiło dane o wpływach z PIT za 2021 rok. Z danych wynika, że łączny dochód podatników płacących PIT przekroczył 1,1 bln zł. Co ważne, był to ostatni rok obowiązywania prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku, z czego skorzystało 21,5 mln podatników – pisze dr Antoni Kolek.
Antoni Kolek
29.12.2022
Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rok 2022 powoli odchodzi do historii. Nie zabrakło w nim ciekawych, nowych zjawisk na rynku pracy oraz kontynuacji trendów z ostatnich lat. Dużemu zapotrzebowaniu na pracowników i pozytywnym tendencjom towarzyszyły duże wyzwania, związane m.in. z inflacją czy wojną w Ukrainie – podsumowują mijający rok eksperci Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
29.12.2022
Rynek Prawo pracy
Zakończenie lub podjęcie zatrudnienia w trakcie roku skutkuje koniecznością proporcjonalnego rozliczenia urlopu wypoczynkowego, ale nie dotyczy to pracowników w ich pierwszym roku pracy na podstawie stosunku pracy w życiu. W praktyce niesie to za sobą różne problemy i niedogodności, często także większe „obciążenie” obowiązkiem rozliczenia urlopu pracodawcy wcześniejszego niż tego, z którym kolejno w roku pracownik zawiera umowę.
Marek Rotkiewicz
29.12.2022
Prawo pracy

Trudno o pracę dla niepełnosprawnych z wysokimi kwalifikacjami

Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Osoby z niepełnosprawnościami, m.in. które mają wysokie kwalifikacje i znają języki obce, skarżą się na niemożność znalezienia odpowiedniego zatrudnienia. Dostają bowiem oferty pracy głównie w ochronie lub firmach sprzątających. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.
Krzysztof Sobczak
28.12.2022
Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Najmniejsze podmioty zatrudniające, będące mikroprzedsiębiorcami, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, mogą skorzystać z ustawowego zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK. Jednak ponowny autozapis w pierwszym kwartale 2023 roku będzie także ich dotyczył. Piszą o tym Agnieszka Łukawska i dr Antoni Kolek.
Agnieszka Łukawska Antoni Kolek
28.12.2022
Domowe finanse PPK
Od 1 stycznia pracodawca będzie musiał powiadomić pracowników o treści wykazu stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz o wpisaniu lub odmowie wpisania do ewidencji pracowników wykonujących te prace. W przypadku nieumieszczenia stanowiska pracy, na którym zatrudniony wykonuje pracę w tym wykazie lub nieumieszczenia go w ewidencji, pracownikowi będzie przysługiwała skarga do PIP.
Grażyna J. Leśniak
28.12.2022
Emerytury i renty Prawo pracy