Prawo.pl

SN: Pracodawca zapewnia wyeliminowanie hałasu, płaci mniejszą składkę

Wymiar sprawiedliwości BHP Ubezpieczenia społeczne
Wskaźnik częstości zatrudnionych w warunkach zagrożenia, stosowany przy obliczaniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określany jest również z uwzględnieniem wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, eliminujące w całości zagrożenie wynikające z przekroczenia dopuszczalnych norm – orzekła w uchwale Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2023
Wymiar sprawiedliwości BHP Ubezpieczenia społeczne
Unijne prawo o ochronie danych osobowych nie ma na celu kompleksowego uregulowania stosunków pracy inspektora tych danych. Nie temu służą przecież przepisy RODO. Celem tego przepisu jest jedynie ochrona niezależności inspektora oraz unikanie przez niego konfliktu interesów. Tak wynika z wyroku z 9 lutego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – pisze prof. Grzegorz Sibiga.
Grzegorz Sibiga
17.02.2023
Prawo pracy RODO
Rząd chce wprowadzić do ustawy o sporach zbiorowych nowe i niespotykane w prawie pracy pojęcie pracodawcy dominującego. Ma to ułatwić związkom zawodowym rozmowy z pracodawcą, który jest decyzyjny. Firmy mówią wprost: to prozwiązkowa propozycja, która pozwoli sięgnąć związkom do kieszeni podmiotu, który jest w stanie spełnić ich roszczenia. Zdaniem prawników, jest ona systemowo niespójna z prawem pracy.
Grażyna J. Leśniak
17.02.2023
Prawo pracy
Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10–15 proc. Odczekanie 7 lat może je nawet podwoić – twierdzi ZUS. Trzeba liczyć się ze scenariuszem, że świadczenie będziemy pobierać przez znacznie dłuższy okres niż ten potrzebny do odrobienia braku kilkunastu wypłat. Dziś najwyższą kobiecą emeryturę w Polsce otrzymuje emerytka, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6-m-cy, mając ponad 61 lat stażu pracy. ZUS co miesiąc wypłaca jej 26,8 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
16.02.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
W sytuacji gdy firma nie ma możliwości ustalenia wartości pączków, które zjadł pracownik, nie musi mu doliczać z tego tytułu przychodu i pobierać podatku. Aby zjedzone ciastko było opodatkowane, pracodawca musiałby wcześniej dokładnie wiedzieć, że przykładowo Tomasz R. skonsumował pięć ciastek i w sumie kosztowały one 30 złotych. Potwierdzają to interpretacje skarbówki.
Krzysztof Koślicki
16.02.2023
PIT Doradca podatkowy

NSA: Umowa z muzykiem orkiestry bez składki zdrowotnej

Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
NFZ uznał, że umowa o udział w spektaklach nie mogła być umową o dzieło. Pogląd ten nie zyskał jednak aprobaty sądów administracyjnych, które podkreśliły, że płatnik składek nawiązał współpracę z muzykiem z uwagi na jego szczególne uzdolnienia i warsztat. Tym samym do zawartej umowy miało zastosowanie kryterium podmiotowe, które jest charakterystyczne dla umowy o dzieło.
Dorian Lesner
16.02.2023
Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Komisja Europejska skierowała w środę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko 8 państwom członkowskim, w związku z ochroną sygnalistów. Wśród nich jest Polska. Termin wdrożenia postanowień unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii upłynął 17 grudnia 2021 r., a w Polsce jeszcze nie odpowiedniej ustawy.
Grażyna J. Leśniak
15.02.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Skazanie karne sygnalisty za ujawnienie dokumentów, o których dowiedział się w związku z wykonywaną pracą, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji skarżącego - stwierdził w wyroku Wielkiej Izby Europejski Trybunał Praw Człowieka. Chodziło o wyciek dokumentów ujawniających praktyki podatkowe korporacji.
Katarzyna Warecka
15.02.2023
Prawo pracy
Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli do końca 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do profilu płatnika, ZUS utworzył mu profil techniczny. Profil ten wymaga aktywacji przez płatnika. Płatnicy składek, którzy rozpoczęli działalność w 2023 r., muszą samodzielnie założyć profil lub aktywować profil utworzony przez ZUS, jeśli sami go nie założyli.
Grażyna J. Leśniak
15.02.2023
Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy uzależnieni od narkotyków i biorący substancje narkotyczne spoza listy ministra zdrowia, pozostaną bezkarni, a pracownicy np. leczący się na ADHD i biorący leki zawierające amfetaminę, będą mogli stracić pracę. Taki będzie efekt nowelizacji Kodeksu pracy, którego przepisy mają wejść w życie już 21 lutego. Zdaniem prawników, nowe regulacje nie zabezpieczają interesu ani pracowników, ani pracodawców.
Grażyna J. Leśniak
15.02.2023
Prawo pracy BHP
W czasie pandemii wiele osób pomimo tego, że już osiągnęło wiek emerytalny, miało utrudnioną możliwość złożenia wniosku o wypłatę emerytury. To właśnie dla nich wprowadzono możliwość przyznania emerytury z datą wsteczną. Aby to było możliwe, do wniosku należało dołączyć druk ERO - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
14.02.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Czy obciążenie obywateli obowiązkiem finansowana składki zdrowotnej w całości właściwie wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia? Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił w tej sprawie do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
14.02.2023
Domowe finanse PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Jeśli pracownik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego jeszcze przed zapisaniem go do PPK, obowiązek pracodawcy dotyczący obliczania, pobierania i dokonywania za niego wpłat do PPK w ramach tzw. ponownego autozapisu, będzie poprzedzony obowiązkiem zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK.
Joanna Gawęda
14.02.2023
Prawo pracy PPK
Głęboką niesprawiedliwością jest, gdy odpowiedź na pozew przychodzi po dwóch latach, w sytuacji, gdy pracownik dostał dyscyplinarkę czy wypowiedzenie umowy o pracę. Wyrok wydany po pięciu latach, nawet korzystny dla pracownika, nie ma wielkiego znaczenia. Jeśli nie jest pracownikiem szczególnie chronionym, sąd przyzna mu wtedy odszkodowanie za trzy miesiące – mówi adwokat Waldemar Gujski, z kancelarii DT Gujski Zdebiak.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Osoby, które są aktywne zawodowo i jednocześnie dostają rentę rodzinną po zmarłym, powinny złożyć wniosek o emeryturę, gdy osiągną ustawowy wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet – lat 60, a w przypadku mężczyźni - 65 lat. Po uzyskaniu statusu emeryta będą mogły dorabiać bez ograniczeń i konieczności rozliczania się z ZUS.
Grażyna J. Leśniak
13.02.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Praca zdalna okazjonalna to praca poza stałym miejscem pracy, wykonywana na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym nie większym niż 24 dni. Co istotne, jej wykonywanie nie wymaga szerokiego ustalenia zasad oraz nie jest związane z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia pracownikowi narzędzi pracy i niezbędnego wyposażenia oraz materiałów lub pokrywania kosztów.
Marek Rotkiewicz
13.02.2023
Prawo pracy BHP
Pracownicy mają często błędny obraz własnych nawyków żywieniowych. Analiza częstotliwości spożycia konkretnych kategorii produktów pokazuje, że dieta większości respondentów ma niskie natężenie cech prozdrowotnych – to niebezpieczna sytuacja – fałszywe przekonanie o wysokiej jakości diety nie będzie prowadzić do poprawy jej jakości – wskazują eksperci.
Katarzyna Redmerska
12.02.2023
Pacjent BHP
Przywłaszczenie pieniędzy ze środków należących do członków pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, które uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne. Pracownica zawiodła bowiem zaufanie pracodawcy oraz postąpiła wyjątkowo nielojalnie oraz nieuczciwie względem współpracowników.
Dorian Lesner
11.02.2023
Prawo pracy
Na publikację w Dzienniku Ustaw czeka komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. Dokument ma zostać ogłoszony najpóźniej w poniedziałek, 13 lutego 2023 r. Już teraz jednak wiadomo, że wskaźnik ten wyniesie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł, a łączny koszt tegorocznej waloryzacji sięgnie ok. 44,15 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Wypalenie zawodowe dotyka coraz młodszych lekarzy na początku drogi zawodowej – alarmuje Federacja Porozumienie Zielonogórskie (FPZ). Najczęściej dotyczy specjalistów medycyny ratunkowej, chirurgów, ortopedów, specjalistów medycyny paliatywnej oraz lekarzy medycyny rodzinnej. Jednak nie wiadomo dokładnie, jaka jest skala problemu w Polsce poza tym, że dotyczy znacznej części tej grupy zawodowej.
Beata Dązbłaż
10.02.2023
BHP Zawody medyczne
W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 429,9 tys. kontroli zwolnień lekarskich, wydając 23,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych zasiłków chorobowych w tym okresie zasiłków chorobowych wyniosła 21 989,8 tys. zł. Jak dowiedział się serwis Prawo.pl, najczęściej osoby na zwolnieniu lekarskim pracują.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Do ponownego autozapisu powinni przygotować się także mikroprzedsiębiorcy zwolnieni ze stosowania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Korzystanie przez nich ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK zależy od tego, czy wszystkie osoby zatrudnione ponownie zrezygnują z uczestnictwa w tym programie. Jeśli nie wszyscy pracownicy złożą im ponownie deklaracje o rezygnacji, będą zobowiązani utworzyć ten program.
Małgorzata Jankowska
10.02.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
ZUS podał, że w 2022 roku zarejestrowano w całym kraju aż 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co stanowi wzrost o 6,7 proc. rok do roku. Jednym z czynników może być upowszechnienie teleporad. Jak się okazuje, obecnie łatwość pobierania L4 osiągnęła w naszym kraju nowy, niespotykany dotąd poziom. Zwolnienie możemy kupić przez internet, podobnie jak żywność, środki higieny czy sprzęt RTV.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Celem konkursu jest utworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Będą to ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania na potrzeby uczniów, studentów oraz pracowników branż. Nabór w ramach II edycji konkursu jest otwarty w 65 dziedzinach.
Monika Sewastianowicz
09.02.2023
Zarządzanie oświatą
W 2021 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystał tylko co setny ojciec. Niemniej, jak z wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, aż 85 proc. pracujących rodziców dobrze ocenia nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza dodatkowy, 9-tygodniowy urlop rodzicielski dla ojców. Zmiana ta ma szansę przełożyć się na realne wsparcie matek i odciążenie ich w części obowiązków.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Niektóre dni są lepsze, inne gorsze, ale poniedziałki mają naprawdę złą opinię wśród ludzi aktywnie pracujących. Czy jest to opinia powszechna? Z badania InterviewMe wynika, że aż 75 proc. Polaków nie lubi poniedziałków, a 67 proc. respondentów popiera pomysł skrócenia tygodnia pracy do 4 dni. Środa to z kolei dzień, w którym większość (27 proc.) pracujących Polaków deklaruje największą produktywność.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2023
Rynek Prawo pracy

Przepisów wymagających pilnej poprawy przybywa coraz szybciej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne
Rozwody, mediacje, kontakty z dzieckiem, opodatkowanie darowizn, wgląd na konta i blokowanie rachunków bankowych przez skarbówkę, składka zdrowotna przedsiębiorców, prawo holdingowe, budowy domów do 70 mkw., data ważności recept – to tylko niektóre kwestie wymagające pilnej poprawy. Takich wadliwych przepisów jest mnóstwo. Wskazujemy je w raporcie „Poprawmy prawo”.
Krzysztof Koślicki
09.02.2023
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne
Kodeks pracy nie zobowiązuje wprost do zachowania trzeźwości w miejscu pracy. Nie ma go ani w obowiązkach dotyczących bhp, ani w tych odnoszących się do pracownika. Choć doktryna i orzecznictwo uznają, że wymóg ten można zaliczyć do podstawowych obowiązków pracownika, to część prawników uważa, że powinien zostać wpisany do kodeksu. Może nawet wprost jako przesłanka do zwolnienia dyscyplinarnego.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2023
Prawo pracy
W wieczornym bloku głosowań w środę 8 lutego Sejm odrzucił wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat do noweli o Sądzie Najwyższym, przyjął nowelizację przepisów o egzekucji administracyjnej oraz m.in. ustawę wiatrakową. Przegłosowano też Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Patrycja Rojek-Socha
08.02.2023
Dzisiaj Sejm ma głosować poselskie poprawki do projektu ustawy dostosowującej Kodeks pracy do unijnej dyrektywy work-life balance. Konfederacja Lewiatan apeluje o wydłużenie terminu wejścia w życie nowych przepisów do co najmniej czterech miesięcy. Tymczasem zgodnie z wolą rządu, nie zmienioną w trakcie prac nad projektem w Sejmie, nowe prawo ma zacząć obowiązywać po upływie 21 od jego ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2023
Prawo pracy Prawo unijne