Związki zawodowe chcą, by ich przedstawiciele nie będący pracownikami w danym zakładzie pracy mieli wstęp na jego teren, by np. prowadzić agitację związkową. Przeciwni są pracodawcy, którzy wskazują na BHP, tajemnicę przedsiębiorstwa, a nawet ryzyko szpiegostwa przemysłowego. Zdaniem prawników, ten obszar powinien zostać uregulowany. Tylko gdzie: w ustawie czy w prawie zakładowym.
Grażyna J. Leśniak
07.10.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO
Pierwsza wersja Polskiego Ładu zakładała, że od 2022 roku konsekwencje nielegalnego zatrudniania przejdą na nieuczciwych pracodawców. Sejm zdecydował jednak, że pracownik nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji także „wstecz”. Pracownicy będą mogli więc ujawniać, że byli zatrudnieni na czarno w 2021 roku i w latach wcześniejszych. Dzięki temu nie zapłacą podatku.
Krzysztof Koślicki
07.10.2021
Ordynacja PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Stopa bezrobocia spadła we wrześniu br. do 5,6 proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem przed rokiem była niższa o 0,5 pkt proc., a w stosunku do sierpnia – obniżyła się o 0,2 pkt proc. - szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jednak zdaniem Konfederacji Lewiatan, podstawowym problemem pracodawców jest utrzymanie stabilności zatrudnienia i pozyskanie nowych pracowników.
Grażyna J. Leśniak
06.10.2021
Rynek Prawo pracy
Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła – według szacunków – 5,6 proc. To mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. W tym czasie o prawie 25 tys. zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych – poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. We wrześniu br. – według wstępnych danych – pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 121,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
Grażyna J. Leśniak
06.10.2021
Rynek Prawo pracy
Polski Ład jest już w Senacie. Jedne z największych różnic pomiędzy wersją skierowaną pod obrady Sejmu przez rząd a projektem będącym w Senacie to zmiany dotyczące zasad opłacania składki zdrowotnej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zmiany w stosunku do pierwotnych założeń nie ominęły praktycznie żadnej z form opłacania podatków.
Izabela Leśniewska Jacek Leśniewski
06.10.2021
Rachunkowość Polski Ład
Jak wygląda zarządzenie zgodnością w Polsce w 2021 roku, czy nadal króluje w dużych spółkach giełdowych? Jaki jest stan świadomości organizacji o systemach informowania o nieprawidłowościach i prawach sygnalistów? Czy compliance oficerów wspierają programy komputerowe? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już 14 października podczas bezpłatnej konferencji online.
Jolanta Ojczyk
06.10.2021
Prawo gospodarcze Compliance

Miesięczne vacatio legis - już nie przy tej "produkcji" prawa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Sejm potrzebował zaledwie dwóch tygodni na uchwalenie podatkowego Polskiego Ładu. W ostatecznej wersji to... 277 stron nowego prawa. Tempo pracy było zawrotne, a rządzący nie ukrywali, że chcą zdążyć z ogłoszeniem go do 30 listopada, by mogło wejść w życie z początkiem nowego roku. Zdaniem prawników czas zweryfikować wprowadzoną 30 lat temu przez Trybunał Konstytucyjny zasadę miesięcznego vacatio legis.
Grażyna J. Leśniak
06.10.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Przedstawiciele NSZZ Solidarność, Polska Izba Handlu i Konfederacja Lewiatan przygotowały wspólne propozycje dotyczące uszczelnienia handlu w niedzielę. I zaapelowały do Senatu, który obecnie pracuje nad tą regulacją, o przyjęcie ich poprawek do ustawy w sprawie tego uszczelnienia. Chodzi m.in. o dopuszczenie zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej pomocy członków rodzin.
Krzysztof Sobczak
05.10.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy

RPO: Ograniczenia praw osób niezaszczepionych można wprowadzić tylko ustawą

Szkoła i uczeń Prawo pracy Szkolnictwo wyższe RODO Koronawirus szczepienia
Szczepienie nie jest jedyną formą zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania COVID-19 – równoległym rozwiązaniem może być test. Odmowy wpuszczania osób niezaszczepionych do restauracji czy kina nie są niezgodne z Konstytucją, ale muszą być zapisane w ustawie, zgodnie z konstytucyjnymi standardami ochrony praw i wolności – podkreśla RPO w wystąpieniu do premiera
Grażyna J. Leśniak
05.10.2021
Szkoła i uczeń Prawo pracy Szkolnictwo wyższe RODO Koronawirus szczepienia
Jeszcze w tym roku na nagrody motywacyjne dla pracowników sądów trafią środki w wysokości 6 proc. funduszu wynagrodzeń na 2021 r. Minister zadeklarował też poparcie dla postulatu 12-proc. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądownictwa powszechnego. Takie prozumienie część związków zawodowych pracowników sądownictwa i prokuratury zawarła z Ministerstwem Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
05.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął wypłacać wyrównania emerytom czerwcowym. Na kontach osób, które na emeryturę przeszły w czerwcu 2021 roku pojawiają się dodatkowe środki. Na Dolnym Śląsku wyrównanie dostanie 1978 osób. Pierwsze wypłaty zostały zrobione 1 i 5 października. Kolejna transza już jutro – podał we wtorek ZUS.
Grażyna J. Leśniak
05.10.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Osoby dokonujące zgłoszenia lub ujawnienia informacji bądź uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które mają wiedzę na temat naruszenia w kontekście związanym z pracą, będą chronione. I to niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy. Rząd opublikował właśnie założenia do projektu, jednak na wdrożenie dyrektywy zostało niespełna 2,5 miesiąca.
Grażyna J. Leśniak
05.10.2021
Prawo pracy Prawo unijne
W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ma on wdrożyć unijną dyrektywę w tej sprawie. Mają one gwarantować bezpieczeństwo sygnalistom zgłaszającym nieprawidłowości zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Organem publicznym do przyjmowania zgłoszeń ma zostać rzecznik praw obywatelskich.
Jolanta Ojczyk
04.10.2021
Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze Compliance
Konstytucja RP, jako ustawa zasadnicza, potocznie nazywana matką innych ustaw, poprzez zawarte w niej postanowienia jest podstawowym źródłem prawa. W art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. polski ustawodawca postanowił: Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
Edward Kołodziejczyk Grażyna J. Leśniak
04.10.2021
Prawo pracy BHP
W Głównym Inspektoracie Pracy wciąż trwa postępowanie wyjaśniające, dotyczące m.in. polityki kadrowej poprzedniego kierownictwa, czyli z czasów urzędowania Wiesława Łyszczka. Już wiadomo, że w 2020 roku, 34 osoby w PIP otrzymywały wyższą pensję niż GIP. Wszystkie były zatrudnione na stanowiskach kierowniczych.
Grażyna J. Leśniak
04.10.2021
W czwartek „Solidarność” złożyła w biurze podawczym Sejmu 235 tys. podpisów popierających inicjatywę ustawodawczą „Emerytura za staż”. Zgodnie z nim, emerytura stażowa będzie przysługiwała osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn.
Grażyna J. Leśniak
02.10.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Przepisy prawne, które wykluczają pracowników domowych w Hiszpanii z kręgu beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych w sytuacji, gdy w skład tej kategorii pracowników wchodzą prawie wyłącznie kobiety, są sprzeczne z prawem Unii – uważa Maciej Szpunar, rzecznik generalny. Jego zdaniem, stanowi to dyskryminację pośrednią ze względu na płeć, u podstaw której nie leżą uzasadnione cele, które nie są związane z jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na płeć.
Grażyna J. Leśniak
02.10.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Nowelizacja ustawy z 18 września 2021 r. daje ZUS-owi prawo do tego, by wystąpić o zwrot nienależnego świadczenia wraz z odsetkami, które pobierane są nie od momentu wydania decyzji, a od momentu rozpoczęcia pobierania pieniędzy. W praktyce będzie to przepis martwy, który nie pomoże pracodawcom i nie ukarze pracowników notorycznie wyłudzających zasiłki - pisze Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy.
Mikołaj Zając
02.10.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa wprowadza zmiany w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli. Nowością jest objęcie małżonka prezydenta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
Grażyna J. Leśniak
01.10.2021
Ponad 3,1 mln Polaków aktywowało już bon turystyczny na kwotę ponad 2,7 mld złotych. Od początku funkcjonowania programu ZUS przekazał podmiotom turystycznym środki z tytułu płatności bonem na łączną kwotę ponad 1,8 mld złotych – poinformował w piątek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
01.10.2021
Domowe finanse

Badanie: Polacy chcą wyższej płacy

Domowe finanse Rynek Prawo pracy
Polacy w znacznym stopniu odczuli skutki pandemii, także te zawodowe. Blisko 8 na 10 badanych nie jest zadowolonych ze swojego obecnego wynagrodzenia. Co piąty polski pracownik uważa, że otrzymuje zaniżone wynagrodzenie w stosunku do norm branżowych, a co trzeci twierdzi, że jego pensja jest zbyt niska w porównaniu do pracy jaką wykonuje – wynika z badania firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”.
Grażyna J. Leśniak
01.10.2021
Domowe finanse Rynek Prawo pracy

Pandemia wpływa na poprawę kondycji FUS

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W sierpniu 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emeryturę prawie 6 mln osób. To spadek liczby świadczeniobiorców o 28,2 tys. osób w porównaniu do grudnia 2020 r. spowodowany nadmiarowymi zgonami. Zdaniem prawników, mniejsza liczba emerytów oznacza jednak, że ZUS będzie potrzebował mniejszej dotacji z budżetu państwa na obsługę wydatków FUS. I to prawie o 1 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
01.10.2021
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Cel, zakres, sposób zastosowania monitoringu mogą zostać wskazane już w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Ekspert LEX Ochrona Danych Osobowych poniżej przedstawia przykładowy wzór oświadczenia informującego pracownika o funkcjonowaniu monitoringu w zakładzie pracy.
Monika Lecińska
01.10.2021
Prawo pracy RODO
Przeciętna stopa bezrobocia w kraju 30 czerwca 2021 r. wyniosła 6 proc. – podał GUS. Najwyższe bezrobocie wśród województw odnotowano w warmińsko-mazurskim – 9,3 proc. podkarpackim – 8,5 proc., kujawsko-pomorskim – 8,4 proc. i w świętokrzyskim – 8 proc. Najmniejsze: w województwie wielkopolskim – 3,5 proc., śląskim – 4,8 proc. oraz mazowieckim i małopolskim – po 5 proc.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2021
Rynek Prawo pracy
Projekt zmiany Kodeksu pracy w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej budził kontrowersje jeszcze...
Edyta Defańska-Czujko
30.09.2021
Prawo pracy
Strażnik więzienny domagał się uchylenia kary dyscyplinarnej nagany z powodu przebywania w lokalu gastronomicznym i obecności w sądzie w czasie zwolnienia lekarskiego. Izba Pracy Sądu Najwyższego stwierdziła, że zachowanie funkcjonariusza nie może zostać uznane za przewinienie dyscyplinarne, a sprawa powinna się zakończyć z powodu braku podstaw do ukarania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.09.2021
Prawo pracy
Do 31 grudnia br. wojewódzkie urzędy pracy będą mogły rozpatrywać wnioski i wypłacać środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom, których złożone wnioski o pomoc nie zdążyły rozpatrzyć do 30 czerwca. Zdaniem prawników, zmiana zasad rozliczania pomocy to ukłon rządu w stronę urzędników i naprawianie na szybko tworzonego prawa, „łatanego” wytycznymi.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Już wkrótce Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł wystawiać elektroniczne wezwania dla pracodawców w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Taką możliwość daje podpisana we wtorek, 28 września, przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy w sprawie COVID-19. Przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
Prawo pracy PPK

ZUS: Do 30 września można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Na taką ulgę mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Zawieranie umowy o dofinansowanie z urzędem pracy wiąże się z realizacją określonych zadań dyrektora tej jednostki jako organu administracyjnego. Umowa o dofinansowanie nie jest umową nazwaną prawa cywilnego, a jedynie umową regulującą wypłatę należnych świadczeń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I uznał, że sądy administracyjne mogą oceniać umowy z przedsiębiorcami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.09.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski