Uregulowanie w jednym akcie prawnym kwestii związanych z uczestnictwem pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek - to cel przygotowywanego właśnie przez rząd projektu ustawy. Będzie w niej m.in. procedura tworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego dla zabezpieczenia praw i interesów pracowników.
Grażyna J. Leśniak
10.11.2021
Prawo pracy Spółki
Liczba osób ubezpieczonych i zarejestrowanych w ZUS na koniec października 2021 roku wyniosła ponad 15 mln 746 tys. i była większa o 261,8 tys. w stosunku do lutego 2020 r., a o 49,6 tys. w stosunku do września br. - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2021
Ubezpieczenia społeczne
Od 1 stycznia zmienią się zasady płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przede wszystkim jednak nie będzie już można poniesionych na ten cel wydatków odliczyć w rocznym PIT. A skoro tak, to - zdaniem prawników - należy wprowadzić mechanizm ograniczający jej wysokość. Nie brakuje jednak głosów, że chaos, jaki spowodują wprowadzane zmiany, spowoduje konieczność uporządkowania Polskiego Ładu.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2021
Domowe finanse PIT Prawo pracy Polski Ład
Przewlekłość postępowań oraz skomplikowana procedura wydawania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę to główne czynniki utrudniające zatrudnienie imigrantów spoza Unii Europejskiej w Polsce - twierdzi Rzecznik MŚP. Po ponad dwuletnich jego staraniach rząd przygotował projekt ustawy, który ma ułatwić procedury związane z wydawaniem pozwoleń na zatrudnienie cudzoziemców.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2021
Rynek Prawo pracy

GUS: W 2020 r. pandemia i lockdown zaburzyły dotychczasowe trendy na rynku pracy

Rynek Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Pandemia COVID–19 wpłynęła negatywnie przede wszystkim na sytuację zawodową osób młodych - twierdzi GUS. W I kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. ubyło 124 tys. pracujących w wieku 15–34 lata, a w kolejnych kwartałach zmiany r/r były wyraźniejsze, bo w II kwartale ubyło 329 tys. młodych pracujących, w III kwartale - 356 tys., a w IV kwartale populacja ta zmalała r/r o 329 tys.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2021
Rynek Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy: pracownicy, przedsiębiorcy i nawet emeryci odczują zmianę zasad opłacania składki zdrowotnej. Tylko nie rolnicy. Ich nie objęły zmiany wprowadzane w Polskim Ładzie. Zdaniem prawników to, że przedsiębiorcy rolni nie płacą składki zdrowotnej w takiej wysokości jak inni, stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady równości. To jest luka w prawie, którą może „wypełnić” wyłącznie ustawodawca.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
08.11.2021
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Od 1 lipca 2022 roku wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. Z porozumienia zawartego pomiędzy ministrem zdrowia a zespołem trójstronnym Rady Dialogu Społecznego wynika, że zmiany w tabeli wynagrodzeń będą duże. Najbardziej zyskają lekarze z pierwszym stopniem specjalizacji i pielęgniarki ze średnim wykształceniem. Nie ma jednak pewności, że na podwyżkach medyków, zyskają pacjenci.
Jolanta Ojczyk
08.11.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Dodatkowe dni wolne, płatne to coraz powszechniejszy benefit w firmach. Są więc dni wolne z okazji urodzin albo przeprowadzki, na „przytulenie milusińskiego” – zwierzaka albo pluszaka, a w niektórych firmach dla kobiet „dni wolne menstruacyjne” albo „menopauzalne”. Prawnicy radzą indywidualizowanie rozwiązań, by pracownik mógł wybrać to najkorzystniejsze dla niego.
Grażyna J. Leśniak
06.11.2021
Prawo pracy BHP
Katecheta, który z powodu choroby nie chodzi do pracy, ale odprawia msze w niedzielę, może naruszać warunki zwolnienia. Przepisy, które zakazują podejmowania aktywności mogących wydłużyć zwolnienie dotyczą także osób duchownych, a konkordat w tym względzie wyjątków nie przewiduje.
Monika Sewastianowicz
06.11.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Zarządzanie oświatą
Łotewski parlament przyjął ustawę, która umożliwia przedsiębiorcom zwalnianie pracowników odmawiających zaszczepienia się przeciw Covid-19 bądź przejścia na pracę zdalną. W kraju w pełni zaszczepionych jest ok. 61 proc. dorosłych, przy średniej unijnej 75 proc. Nowe zasady wejdą w życie 15 listopada.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.11.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Od 18 listopada do końca grudnia br. Polski Fundusz Rozwoju prześle wezwania do prawie 650 tys. podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), ale dotąd tego nie zrobiły - poinformował w piątek PFR. Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.11.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy PPK
Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę, otrzymało już ponad 2,2 mln emerytów i rencistów, w tym blisko 1,9 mln w pełnej wysokości, czyli 1250,88 zł brutto - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę czternastek wyniosła jak dotąd ponad 2,63 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
05.11.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. wyniosła 5,5 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. To spadek zarówno w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, jak i do sytuacji w analogicznym okresie ubiegłego roku. W rejestrach urzędów pracy figuruje po ponad 106 tys. osób mniej niż przed rokiem.
Grażyna J. Leśniak
05.11.2021
Rynek Prawo pracy
Zaprezentowane kilka dni temu założenia projektu ustawy o obronie Ojczyzny przewidują zmiany mogące mieć znaczenie dla rynku pracy. M.in. dwuletni okres ochronny w miejscu pracy dla rekrutów czy preferencje przy zatrudnianiu w administracji publicznej osób, które przejdą szkolenia wojskowe. Przedsiębiorcy są oburzeni, że kolejny raz dokonuje się regulacji rynku pracy bez jakichkolwiek konsultacji.
Grażyna J. Leśniak
05.11.2021
Prawo pracy
Listopad i grudzień to w wielu firmach czas planowania urlopów na przyszły rok. Warto sprawdzić, jak w 2022 roku wypadają dni wolne od pracy, bo odpowiednio zaplanowany urlop może znacząco wydłużyć wypoczynek. W przyszłym roku układ świąt daje nam trzy długie weekendy i dodatkowy dzień wolny, który pracodawca musi wyznaczyć za święto przypadające na sobotę.
Agnieszka Matłacz
05.11.2021
HR
Zobowiązanie pracodawców do corocznego raportowania procentowych różnic w wynagrodzeniach brutto kobiet i mężczyzn w danym przedsiębiorstwie bądź instytucji za ubiegły rok kalendarzowy, to jeden z pomysłów na zmniejszanie luki płacowej. Zdaniem prawników, może być to pierwszy krok do ingerowania w umowy zawierane między pracodawcą a pracownikiem.
Grażyna J. Leśniak
05.11.2021
Prawo pracy
Ponad 116 tysięcy klientów skorzystało z e-wizyt w ZUS w ciągu roku. Najwięcej pytań dotyczy spraw związanych z emeryturami oraz rentami krajowymi – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. E-wizyta jest też dostępna dla osób niesłyszących i niedowidzących. ZUS wprowadził takie rozwiązanie w październiku 2020 r.
Grażyna J. Leśniak
04.11.2021
Ubezpieczenia społeczne
Rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że coraz częściej zgadzamy się, aby technologia w nią wyposażona podejmowała za nas decyzje. Zjawisko to nazwane techno-empowerment zostało odkryte i opisane przez badaczy z Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją.
Grażyna J. Leśniak
04.11.2021
Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę, ZUS rozpoczął wypłacać pod koniec października. Według danych na dzień 2 listopada, 14-tkę otrzymało już prawie 870 tys. świadczeniobiorców, w łącznej kwocie ponad 1 mld zł. W tym tygodniu kolejne „czternastki” trafią do świadczeniobiorców, których termin płatności przypada na 5 i 6 dnia miesiąca.
Grażyna J. Leśniak
04.11.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
W rejestrach ZUS przybywa ubezpieczonych – we wrześniu 2021 roku było ich już 16 830,1 tys. osób – o 11,9 tys. więcej niż w sierpniu. Przybyło też emerytów. Ich liczba we wrześniu wzrosła o 32,5 tys. osób. Zdaniem prawników, może mieć to związek z chęcią otrzymania tzw. 14-tki. Większy wzrost liczby osób kończących karierę zawodową spodziewany jest jednak w lipcu 2022 roku.
Grażyna J. Leśniak
04.11.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Senatowi nie udało się przekonać Sejmu, by z ulgi dla klasy średniej mogli korzystać także zleceniobiorcy i emeryci. Pozostał też problem, który doprowadzi do sytuacji, że przekroczenie limitu przychodów nawet o złotówkę spowoduje konieczność zwrotu całego odliczenia w rocznym PIT. To istotna kwestia – zwłaszcza, że ulgę można będzie odliczać już na etapie zaliczek w trakcie roku.
Krzysztof Koślicki
04.11.2021
Domowe finanse PIT Polski Ład
Obywatel ma prawo wiedzieć, kim jest dany funkcjonariusz policji i prześledzić jego karierę. Tajemnicą objęte są zarobki, ale informacja o grupie zaszeregowania już nie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie i nakazał Komendantowi Miejskiemu Policji udzielić żądanych informacji. W rozpatrywanej przez niego sprawie chodziło m.in o dyplom ukończenia szkoły przez policjanta.
Marek Sondej
04.11.2021
Administracja publiczna Prawo pracy

Nowa ustawa ma wzmocnić regionalne izby obrachunkowe

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna
Zmiana sposobu wyboru prezesów, rozszerzenie kompetencji kontrolnych na spółki komunalne, przyznanie cyfrowego dostępu do baz jednostek samorządu - takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowej ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Zdaniem przedstawicieli izb największy ich problem to nieatrakcyjne płace. W tym zakresie autorzy projektu też trochę obiecują.
Robert Horbaczewski
04.11.2021
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna
Już kolejny wojewódzki sąd administracyjny podzielił opinię rzecznika, że przy przyznawaniu zwolnienia ze składek liczy się wykładnia celowościowa, a nie gramatyczna. Sąd potwierdził, że ustawodawca chciał przyznać tę ulgę faktycznie prowadzącym wymienioną w rozporządzeniu działalność, a nie mającym wymieniony w rozporządzeniu kod PKD wpisany w REGON.
Grażyna J. Leśniak
03.11.2021
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Czy Polsce grozi scenariusz brytyjski? Kierowców zawodowych jest za mało – niebawem będzie to odczuwalne zarówno w przewozach pasażerskich jak i w przypadku logistyki czy e-commerce. Najsilniej problem odczuwalny jest obecnie w Wielkiej Brytanii, ale o brakach w tym zawodzie mówi się również w Niemczech, Belgii czy Francji.
Renata Krupa-Dąbrowska
03.11.2021
Drogi Prawo gospodarcze
Co ósmy pracownik przyznaje, że teraz bardziej zależy mu na umowie o pracę. Co drugi zatrudniony cieszy się, że właśnie taki kontrakt ma zapewniony - wynika z badania Personnel Service. Jego autorzy twierdzą, że pandemia podniosła status umowy o pracę. Mimo to Polacy nie zamierzają masowo przechodzić na tę formę zatrudnienia.
Grażyna J. Leśniak
03.11.2021
Prawo pracy
Już ponad 3 na 4 pracowników deklaruje chęć pracy w modelu hybrydowym po zakończeniu pandemii. Pracodawcy stają tym samym przed wyzwaniem dopasowania świadczeń pozapłacowych do nowej formuły pracy i aktualnych potrzeb zespołów. Z badań wynika, że benefity musi dziś charakteryzować elastyczność, dostępność online i pozytywny wpływ na zdrowie psychofizyczne.
Grażyna J. Leśniak
03.11.2021
Prawo pracy BHP
Przepisy zakazują wyznaczania do służby w niedzielę, święto czy w nocy policjantek opiekujących się małymi dziećmi - jeśli z takiego uprawnienia w tym czasie nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun. Policjantki skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na praktyczne stosowanie tego przepisu. Marcin Wiącek poprosił o wyjaśnienia komendanta głównego policji.
Grażyna J. Leśniak
03.11.2021
Prawo pracy
Decyzjami Ministerstwa Sprawiedliwości do sądów poszły środki na nagrody dla pracowników sądowych, asystentów, specjalistów OZSS i kuratorów. Problem w tym, że resort przesłał też wytyczne jakie trzeba spełnić kryteria by je uzyskać. Jedna nich to 100 proc. frekwencja w październiku - kiedy to wielu pracowników sądów poszło na L4 w związku z trwającymi protestami i "rozkręcała się" czwarta fala koronawirusa.
Patrycja Rojek-Socha
03.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Informacja o zakażeniach koronawirusem w urzędzie narusza prywatność

Administracja publiczna Prawo pracy HR Koronawirus a prawo
Uznanie, że informacja o liczbie pracowników urzędu zarażonych koronawirusem i jednostkach organizacyjnych, w których pracują, stanowi informację publiczną, ma swoje konsekwencje. Stwarza się bowiem w ten sposób podstawę do naruszenia ich prywatności. Powiązanie tych danych z konkretną osobą może okazać się w niektórych przypadkach bardzo proste - pisze radca prawny Lidia Mucha.
Lidia Mucha
03.11.2021
Administracja publiczna Prawo pracy HR Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski