Osoba ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy część jej składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia) ma być:

  • zapisana na jej subkonto w ZUS
  • albo przekazana na jej rachunek w otwartym funduszu emerytalnym

Czytaj również: Kobiecie opłaca się przejście na emeryturę w wieku 60 lat, bo po pięciu latach będzie premia>>

 

Podział składki emerytalnej zależy od wyboru ubezpieczonego

Jeżeli ubezpieczony zdecyduje, że składka emerytalna ma być zapisana na jego subkoncie w ZUS, wówczas składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. będzie dzielona tak, że 12,22 proc. trafi na konto w ZUS (I filar), a pozostałe 7,3 proc.  trafi na subkonto w ZUS (czyli II filar). W tej ostatniej części mieści się 4,38 proc. składki, która trafiałaby na subkonto w ZUS (II filar) i 2,92 proc., która trafiałaby do OFE (II filar), gdyby osoba ubezpieczona wybrała przekazanie składki na jej rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Natomiast w przypadku osoby ubezpieczonej, która wyborze OFE, to składka ta (19,52 proc.) będzie dzielona w ten sposób, że 12,22 proc. będzie trafiało na konto w ZUS (I filar), 4,38 proc. – na subkonto w ZUS (II filar), a pozostałe 2,92 proc. trafi do OFE.

 


Jak poinformować ZUS o swojej decyzji

Aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o swojej decyzji, należy - jak informuje ZUS - wypełnione „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” ZUS-US-OFE-03 przekazać do Zakładu. Trzeba to zrobić od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r.

Formularz o symbolu ZUS-US-OFE-03 Zakład udostępnił:

  • na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • na stronie internetowej www.zus.pl
  • w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów.

Oświadczenie można natomiast dostarczyć ZUS:

  • elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • osobiście – w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów,
  •  pocztą – na adres dowolnego oddziału ZUS.

Ważne! Oświadczenia nie składa osoba, jeśli nie chce zmieniać decyzji, którą podjęła w poprzednim oknie transferowym oraz osoba, która osiągnie powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

Zgodnie z przepisami dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego, uruchamiany jest tzw. suwak bezpieczeństwa. Oznacza to, że ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS, które zapisywane są na subkoncie.

Jeśli dotychczas osoba ubezpieczona nie była członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jej składki była przekazywana na rachunek do wybranego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia powinna zawrzeć umowę pierwszorazową z otwartym funduszem emerytalnym, który wybierze.