Grupy kapitałowe poza ustawą o sygnalistach

Prawo pracy Compliance Prawo unijne
Projekt ustawy wdrażający dyrektywę unijną o sygnalistach pomija grupy kapitałowe – ich funkcjonowanie i zależności organizacyjne. Projektodawcy nie przewidzieli wspólnego działania w zakresie obsługi zgłoszeń i możliwości wskazania jednego wspólnego podmiotu, który byłby uprawniony do realizacji zadań całej grupy. Zdaniem prawników, to pominięcie już rodzi szereg pytań praktycznych.
Grażyna J. Leśniak
23.11.2021
Prawo pracy Compliance Prawo unijne
Polskie Normy to normy krajowe, które zostały przyjęte w drodze konsensu i zatwierdzone przez jednostkę normalizacyjną. Zawarte w nich zapisy wynikają z wiedzy technicznej i stanowią opracowane przez ekspertów wskazówki. Dlatego też ich stosowanie jest dobrowolne i nie należą one do źródeł powszechnie obowiązującego prawa.
Dorian Lesner
23.11.2021
BHP
Im gorzej szpital płacił swojemu personelowi, tym lepiej dla niego, bo dostawał więcej środków na wzrost wynagrodzeń do poziomu minimalnego. Placówki zatrudniające więcej pracowników na umowy inne niż o pracę były dyskryminowane - twierdzi Stanisław Szczepaniak, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Józef Kielar
23.11.2021
Prawo pracy Finansowanie zdrowia
Niemal trzy czwarte pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca stworzył im odpowiednie warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a ponad połowa ocenia, że polityka prorodzinna jest ważna dla ich pracodawcy – takie wnioski płyną z badania Kantar dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021
Prawo pracy

MF i ZUS: To ostatni moment na zalegalizowanie zatrudnienia

CIT PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Przełom grudnia i stycznia to najlepszy moment na zalegalizowanie zatrudnienia pracowników i odejście od praktyki wypłacania im części wynagrodzenia „pod stołem”. Od 1 stycznia 2022 r. odpowiedzialność za tę sytuację spadnie wyłącznie na pracodawcę – przypomnieli w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021
CIT PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Grudzień i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to według 93 proc. pracowników w Polsce dobra okazja do podziękowania za ich pracę. Ten czas jest najtrudniejszym okresem w roku pod względem wyzwań finansowych. Pracownicy oczekują też benefitów, które odciążą ich portfele i pomogą uporać się z rosnącymi wydatkami.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021
Prawo pracy
Tempo zmian, jakie zachodzą na naszym rynku pracy, jest olbrzymie. To jest zupełnie inny świat, inne realia niż były jeszcze 10-15 lat temu. Na pewno czas tradycyjnego prawa pracy mija bezpowrotnie i wszyscy musimy nauczyć się żyć w zróżnicowanych formach zatrudnienia – mówi prof. dr hab. Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2021
Prawo pracy
Projekt w sprawie uprawnienia prcodawców do sprawdzania, czy pracownicy są zaszczepieni przeciwko Covid-19, jest już w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości podpisany, lada dzień powinien być złożony w sejmie. Nie chcieliśmy już przedłużać prac rządowych, w związku z tym został on złożony jako projekt poselski – powiedział w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
20.11.2021
Koronawirus szczepienia
W 2020 roku znacznie wzrosła liczba zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Zarejestrowano ich 1,5 mln, łącznie na 27,7 mln dni absencji chorobowej – wynika z danych ZUS. Od przyszłego roku tego typu zwolnień może być jeszcze więcej, bo objawy tzw. wypalenia zawodowego będą mogły być podstawą do wystawienia L4.
Grażyna J. Leśniak
20.11.2021
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna
Kilka pozornie niewielkich zmian dało Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych takie instrumenty kontroli i weryfikacji prawa świadczeń, o jakich wcześniej mógł tylko marzyć. Uspokajające komunikaty ZUS, że nie zamierza sięgać do narzędzi, które mu dał ustawodawca, raczej powinny wzmóc czujność ubezpieczonych, a nade wszystko płatników.
Przemysław Hinc
19.11.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zwłaszcza dla rodziców i opiekunów to cel przyjętej w 2019 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącej zjawiska work-life balance. Nakłada ona na państwa członkowskie Unii m.in. obowiązek wdrożenia nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich do sierpnia 2022 r.
Marta Mroczkowska
18.11.2021
Pomoc społeczna Prawo pracy
Od 1 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych zyska prawo do zbierania informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru i ich wypłaty. To jeden z tych przepisów, które dają ZUS olbrzymie możliwości. W połączeniu ze zmianami pozwalającymi na wzywanie i przesłuchiwanie świadków, Zakład zyskał narzędzia do kontroli ubezpieczonych.
Grażyna J. Leśniak
18.11.2021
Ubezpieczenia społeczne RODO
Do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 – poinformował w środę poseł Czesław Hoc (PiS). Jak wyjaśnił, będzie to projekt grupy posłów PiS, chociaż wcześniej wielokrotnie informowano o pracach nad taką regulacją w ramach rządu. Sejm projektem może się zająć na posiedzeniu w dniach 1-2 grudnia.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Sobczak
17.11.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Spółka nie regulowała swoich wymagalnych zobowiązań. Przyczyna ich niewykonywania oraz liczba wierzycieli nie mają znaczenia dla określenia stanu niewypłacalności, który powinien prowadzić do ogłoszenia upadłości spółki. Jeżeli członek zarządu nie zrobił tego we właściwym czasie, to za zaległości zapłaci z własnej kieszeni. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
17.11.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ukarani za naruszenie lockdownu z dużą szansą na odzyskanie pieniędzy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy, którzy naruszyli zakazy wprowadzone w związku z COVID-19 i nie odwołali się od nałożonych na nich kar, mają szansę na odzyskanie pieniędzy. Sądy administracyjne uznają bowiem, że podstawa ich ukarania została wprowadzona z naruszeniem prawa. Jeśli ten trend się utrzyma, będą mogli wystąpić o stwierdzenie nieważności niekorzystnych dla nich decyzji.
Dorian Lesner
17.11.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Od 22 listopada 2021 roku w każdy poniedziałek sale obsługi klientów w ZUS będą czynne o godzinę krócej. Skrócony czas urzędowania będzie obowiązywał do 31 marca 2022 roku – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana jest podyktowana m.in. sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Grażyna J. Leśniak
16.11.2021
Ubezpieczenia społeczne
Kończą się konsultacje do noweli Karty Nauczyciela, na zmiany nie zgadzają się związkowcy i - w razie niewycofania się z pomysłu - grożą wszczęciem sporu zbiorowego. To pierwszy krok do akcji strajkowej - zorganizowanie legalnego protestu lub akcji wymaga inicjatywy pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych. Cały proces rozpoczyna się od wszczęcia sporu zbiorowego z pracodawcą.
Monika Sewastianowicz
16.11.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Z powodu wzrostu wysokości minimalnej płacy, pracodawcy brakowało pieniędzy na wypłatę świadczeń. Postanowił więc zmniejszyć wymiar czasu pracy, bez zmiany zakresu obowiązków. Sądy nie zaaprobowały takiego postępowania, ponieważ sytuacja finansowa nie zwalnia pracodawcy z powinności zapewnienia wynagrodzenia na co najmniej minimalnym poziomie.
Dorian Lesner
16.11.2021
Prawo pracy HR
Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w dokumentach potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty. Papierowe książeczki zostaną zastąpione przez plastikowe karty przypominające dowód osobisty. Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w tej sprawie.
Katarzyna Redmerska
15.11.2021
Zawody medyczne
Pracodawca powinien wdrażać odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego. Ocena tego ryzyka polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy mogą one zostać wyeliminowane.
Edward Kołodziejczyk Dorian Lesner
15.11.2021
Prawo pracy BHP
Informacja wydatkach z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w liceum, w tym o szeroko pojętych wynagrodzeniach, jest informacją publiczną. Na taką kwalifikację wpływa między innymi fakt, że zasady tworzenia i gospodarowania tym funduszem reguluje ustawa. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Dorian Lesner
15.11.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Na rynku medycznym pojawiły się w ubiegłym roku firmy, których działalność ogranicza się głównie do wystawiania zwolnień lekarskich. Teleporady odciążyły służbę zdrowia w krytycznym momencie, ale wzmocniły też, niestety, bardzo łatwy proceder wyłudzania L4. Jak twierdzą prawnicy, tak krótkie zwolnienia są trudne do sprawdzenia, ZUS rzadko je kontroluje, a za nienależne wolne - płacą pracodawcy.
Grażyna J. Leśniak
15.11.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przybywa osób aktywnych zawodowo w wieku powyżej 60. roku życia, ale rząd chce jeszcze wzmocnić ten trend i zapowiada kolejne rozwiązania mające zachęcać tę grupę do pozostawania w pracy lub podejmowania nowej. W grudniu 2020 roku pracujących emerytów było o około 35 proc. więcej niż w grudniu 2015 r.
Krzysztof Sobczak
14.11.2021
Emerytury i renty Prawo pracy
Nie można wywodzić pozorności umowy o pracę z samego faktu, że w stosunkowo niedługim czasie od jej zawarcia, pracownik zaczyna korzystać ze zwolnień lekarskich. Nawet jeśli strony mają świadomość co do wystąpienia w przyszłości zdarzenia uprawniającego do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, to nie ma podstaw do uznania, że umowa miała na celu obejście prawa.
Dorian Lesner
13.11.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Luka płacowa między mężczyznami a kobietami w Polsce zwiększyła się. W 2019 r. mężczyźni zarabiali średnio o blisko 9 proc. więcej niż kobiety, podczas gdy w 2015 r. ta przewaga wynosiła około 7 proc. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, co należy zrobić, aby wyeliminować tę przeszkodę, będącą zarazem wyrazem nierówności płci.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.11.2021
Prawo pracy Finanse
Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK), korzystający z oszczędności zgromadzonych w tym programie, nigdy nie płaci z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej. Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, nie płaci także podatku od zysków kapitałowych.
Anna Puszkarska
12.11.2021
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Maksymalny wymiar operacyjnego czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego wzrośnie z przeciętnych 30 do przeciętnych 36 godzin na tydzień - przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Zyska na tym Agencja, która będzie musiała im płacić mniej za nadgodziny.
Grażyna J. Leśniak
10.11.2021
Prawo pracy
Uregulowanie w jednym akcie prawnym kwestii związanych z uczestnictwem pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek - to cel przygotowywanego właśnie przez rząd projektu ustawy. Będzie w niej m.in. procedura tworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego dla zabezpieczenia praw i interesów pracowników.
Grażyna J. Leśniak
10.11.2021
Prawo pracy Spółki
Liczba osób ubezpieczonych i zarejestrowanych w ZUS na koniec października 2021 roku wyniosła ponad 15 mln 746 tys. i była większa o 261,8 tys. w stosunku do lutego 2020 r., a o 49,6 tys. w stosunku do września br. - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2021
Ubezpieczenia społeczne
Od 1 stycznia zmienią się zasady płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przede wszystkim jednak nie będzie już można poniesionych na ten cel wydatków odliczyć w rocznym PIT. A skoro tak, to - zdaniem prawników - należy wprowadzić mechanizm ograniczający jej wysokość. Nie brakuje jednak głosów, że chaos, jaki spowodują wprowadzane zmiany, spowoduje konieczność uporządkowania Polskiego Ładu.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2021
Domowe finanse PIT Prawo pracy Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski