Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się odpowiedź Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, na interpelacje posła Pawła Szramki w sprawie projektu ustawy o sygnalistach (nr 42833). Jak już pisaliśmy, autor interpelacji chciał m.in. wiedzieć, na jakim etapie są prace nad projektem, który miał wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, której termin wdrożenia do krajowego porządku prawnego upłynął 17 grudnia 2021 r.

Czytaj również: Rząd nie jest w stanie uzgodnić ostatecznej wersji projektu ustawy o sygnalistach>>

Liczne opinie do projektu wymagały gruntownej analizy

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana dalej „dyrektywą 2019/1937”, zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która jest na ukończeniu prac procesu rządowego – napisała w odpowiedzi z 20 października 2023 r. minister Maląg. Jak dalej wyjaśniła, z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy dyrektywy 2019/1937 obejmujący szereg regulowanych prawem obszarów, jak również zakres podmiotowy, który obejmuje wiele podmiotów prywatnych i publicznych, od początku prac legislacyjnych projekt ustawy budził duże zainteresowanie społeczne. Przedstawiciele pracowników i pracodawców, organizacje obywatelskie oraz stowarzyszenia, a także organy publiczne zgłaszały liczne uwagi i przedstawiały swoje opinie na każdym etapie prac nad projektem ustawy. - Z tego względu konieczne było dokonanie wnikliwej analizy oraz odpowiedniej redakcji projektowanych przepisów, zwłaszcza definicji podmiotów zobowiązanych – dodała.

Jak twierdzi Marlena Maląg, wprowadzone dyrektywą rozwiązania prawne stanowią nowość w polskim porządku prawnym, gdyż nie było dotychczas kompleksowej regulacji prawnej poświęconej ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Zrodziło to liczne wątpliwości co do proponowanych w projekcie rozwiązań prawnych. W efekcie konieczne było przeprowadzanie szeregu spotkań roboczych oraz uzgodnień, celem zaproponowania rozwiązań prawnych, mających na celu pogodzenie często przeciwstawnych interesów.

- Przygotowanie zmian legislacyjnych w tym zakresie musi bowiem nie tylko zapewnić wdrożenie dyrektywy 2019/1937, ale także spójność o charakterze systemowym z polskim porządkiem prawnym – zapewniła szefowa MRiPS. 

Szkopuł jednak w tym, że minister Maląg zapomniała dodać, że prace nad rządowym projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (nr UC 101) zatrzymały się 28 sierpnia 2023 r. Na ten dzień datowana jest (ostatnia w tej sprawie) informacja o przyjęciu projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowaniu go Radzie Ministrów. 

Dodajmy, że termin udzielenia odpowiedzi na interpelację poselską przedłużany był cztery razy: 11 sierpnia, 5 września, 20 września i 11 października. 20 października, po ponad trzech miesiącach od wystosowania interpelacji (14 lipca) i wysłaniu jej do adresata (19 lipca), MRiPS przekazało wreszcie odpowiedź.