Zamierzamy odzyskiwać ciepło z pieców i podgrzewać nim wodę głębinową dostarczaną do...
Kazimierz Kościukiewicz
25.11.2010
BHP
Ocena ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera...
Krzysztof Zamajtys
24.11.2010
BHP
Zaszeregowanie pracywykonywanejna terenie zakładu pracy do pracy szczególnie niebezpiecznej niesie...
Krzysztof Zamajtys
24.11.2010
BHP
Obowiązek analizowania stanu bhp dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od liczby wypadków...
Inny
24.11.2010
BHP
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wydłużony czas nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez...
Agnieszka Rosa
24.11.2010
Ubezpieczenia społeczne
Gdzie umieszczać instrukcje stanowiskowe? Czy wystarczy, że będą one umieszczone w szatni bądź...
Łukasz Wawszczak
23.11.2010
BHP
Nie poźniej niż w ciągu miesiąca od daty uruchomienia zakładu pracy, powinny być w niej pomierzone...
Edward Kołodziejczyk
22.11.2010
BHP
Rodzina przedsiębiorcy, ktry zginął w drodze do pracy dostanie rentę wypadkową. Tak precedensowo...
Agnieszka Rosa
22.11.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Czy zgodna z prawem jest obsługa obrabiarek (tokarki, szlifierki, frezarki) przez jednego...
Krzysztof Zamajtys
18.11.2010
BHP
18.11.2010
Ubezpieczenia społeczne
Transport drogowy często obejmuje przewz towarw klasyfikowanych zgodnie z umową ADR jako...
Łukasz Wawszczak
17.11.2010
BHP
Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będą się wymieniały informacjami na...
Agnieszka Rosa
17.11.2010
HR
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne....
Roman Majer
15.11.2010
BHP