Jak informuje portal gazetapraca.pl, przyjęty projekt zakłada m.in. zachowanie ważności badania lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego dla poprzedniego pracodawcy, jeśli będzie go zatrudniał na w podobnych warunkach.
Resort gospodarki zaproponował również, by organizowany przez pracodawcę dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym (np. busem należącym do firmy lub wynajętym przez nią) został zwolniony z PIT płaconego przez pracownika. Planowane jest ponadto zastąpienie obecnego - niejasnego i nieprecyzyjnego - systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych ryczałtem. Miałoby to ułatwić podatnikowi rozliczenie podatku.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.