Ministerstwo zmienia rozporządzenie, bo się pomyliło

Środowisko

Marcowe rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych zawiera błędy, które trzeba poprawić. Dlatego, pod koniec ubiegłego tygodnia, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt.

09.08.2018

Nie ma pełnej kontroli nad przywożonymi odpadami

Środowisko

Generalny Inspektor Ochrony Środowiska może tylko częściowo kontrolować ilość przywożonych odpadów, jednak jedynie w odniesieniu do odpadów, do których zastosowanie ma procedura zgłoszenia i zgody,...

09.08.2018

1500 zł kaucji za tonę odpadów niebezpiecznych

Środowisko

Minister Środowiska zaproponował stawki zabezpieczenia roszczeń za magazynowanie odpadów. Minimalna to 100 zł za tonę metalu. Za śmieci komunalne to już 750 zł, a za odpady niebezpieczne dwa razy...

07.08.2018

Będą nowe zasady oceny obwodu łowieckiego

Środowisko

Zaliczenie obwodu do jednej z pięciu kategorii będzie zależało od liczby przyznanych punktów. By obwód trafił do najlepszej za liczebność zwierzyn i czynniki wpływające na środowisko musi otrzymać co...

07.08.2018

Minister Kowalczyk: inspektorzy powinni wychodzić w teren

Środowisko

By zrównać się z policjantem - po zmianie przepisów - inspektor ochrony środowiska potrzebowałby jedynie prawa do noszenia broni i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Pozostałe uprawnienia w...

03.08.2018

Nie zostawiał śmieci, ale i tak za nie zapłaci

Środowisko

Opłata jest oderwana od faktycznej ilości wytwarzanych odpadów. Także czas wykorzystania nieruchomości w danym roku kalendarzowym jest bez znaczenia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

27.07.2018

Firmy budowlane muszą rejestrować się w BDO

Środowisko Budownictwo

Firmy budowlane, które wytwarzają odpady, miały czas do 24 lipca na rejestrację w bazie danych o odpadach. Za jej brak grozi kara od 1 tys. do 1 mln. zł. Od 1 stycznia 2020 roku ewidencje będą prowadzić już tylko elektronicznie - teraz rejestracja jest już konieczna.

24.07.2018

Ustawy odpadowe opuszczają Sejm

Środowisko

W piątek Sejm zakończył prace nad tzw. pakietem odpadowym. Ma on wzmocnić inspekcję środowiska i ukrócić nielegalne składowiska. Zmienił też zasady przyznawania decyzji uznającej dany produkt za...

20.07.2018

Rada gminy nie może zakazać ogrzewania węglem

Środowisko

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie można wprowadzić zakazu ogrzewania budynków określonymi rodzajami paliw. Rada gminy nie ma takiej kompetencji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd...

19.07.2018

Grzywny nie będzie, bo nie ma przepisów

Środowisko

Na opakowaniach plastikowych naczyń i sztućców powinna być informacja o ich negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Gdy jej nie ma, producentowi grozi kara. Nikt jednak jej nie nałoży, bo Minister...

19.07.2018

Produkty uboczne bez milczącej zgody

Środowisko

Decyzję o uznaniu za produkt uboczny będzie wydawał marszałek po zasięgnięciu wiążącej opinii inspekcji środowiska. Za sprawą poprawki Senatorów będzie to robił zgodnie z przepisami kodeksu...

16.07.2018

Senat: pakiet odpadowy do poprawienia

Środowisko

Senatorowie wnieśli w piątek kilkanaście poprawek do nowelizacji ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Teraz te ustawy wrócą do Sejmu, który zdecyduje o ich dalszym losie.

13.07.2018