Senat: pakiet odpadowy do poprawienia

Środowisko

Senatorowie wnieśli w piątek kilkanaście poprawek do nowelizacji ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Teraz te ustawy wrócą do Sejmu, który zdecyduje o ich dalszym losie.

13.07.2018

Polska składuje odpady z Niemiec i Szwecji

Środowisko

W 2017 r. do Polski trafiło ponad dwukrotnie więcej odpadów niż w 2015 r. Najwięcej śmieci mamy z krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza Niemiec i Szwecji.

12.07.2018

NIK: Gminy słabo dbają o środowisko naturalne

Środowisko

Większość kontrolowanych gmin podejmowało niewystarczające i nieskuteczne działania w celu utrzymania na swoim terenie lokalnych form ochrony przyrody. Tylko 7 proc. kontrolowanych gmin zasłużyło na...

09.07.2018

Nowe prawo ogranicza porzucanie odpadów

Środowisko

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o odpadach, która wprowadza ograniczenie magazynowania odpadów z 3 lat do roku, obowiązek wizyjnego systemu kontroli, „wilczy bilet” dla skazanych przeciwko środowisku,...

05.07.2018

Jak zagospodarować odpady pożniwne?

Środowisko

Odpady pożniwne mogą zostać przeznaczone do skarmiania zwierząt, kompostowania, wytworzenia biogazu albo spalania w celu uzyskania energii. Na działania te nie jest potrzebne zezwolenie. Natomiast...

05.07.2018

Wysypiska śmieci znowu płoną

Środowisko

Prace nad rządowymi projektami zmian w przepisach o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska jeszcze trwają. Tymczasem pojawiły się dwa nowe punkty na mapie pożarów wysypisk śmieci - Pukinin i Mostki.

05.07.2018

Lasy Państwowe nie mogą ukrywać, komu sprzedają drewno

Środowisko

Nadleśnictwo nie może odmówić podania nazw firm, którym sprzedało drewno pochodzące z wycinki lasów. To nie jest tajemnica, tylko informacja publiczna, bo dane są powszechne, a drewno państwowe. Tak...

04.07.2018

Projekt gigantycznego wysypiska śmieci bada prokuratura

Środowisko

Największe w Polsce wysypisko odpadów ma powstać w Jaskółowie w gminie Nasielsk. Decyzja znajduje się w rękach wojewody mazowieckiego, który może utrzymać decyzję o odmowie pozwolenia na budowę w...

03.07.2018

Sejm wraca do pakietu odpadowego

Środowisko

Podczas rozpoczynającego się we wtorek 3 lipca posiedzenia Sejm powróci do pilnych rządowych projektów ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Według rządu nowe prawo ma ukrócić...

02.07.2018

Jakość wody w Gdańsku jest monitorowana

Środowisko

Zrzut ścieków w Gdańsku nie był katastrofą ekologiczną, tylko poważną awarią. Dotychczas we wszystkich punktach pomiarowych nie stwierdzono utrzymywania się znacząco niepokojących wartości badanych...

29.06.2018