Chodzi o dyrektywę siedliskową i ptasią.  W wyroku z 17 kwietnia 2018 r. Trybunał orzekł, że Polska nie ustanowiła niezbędnych środków ochronnych dla chronionych gatunków i siedlisk oraz nie zagwarantowała ścisłej ochrony chronionych gatunków i ptaków w Białowieży" - przypomina Komisja w opublikowanym w czwartek komunikacie.

Polska wypełnia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania na terenach Puszczy Białowieskiej – oświadczył w piątek  wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka.

Czytaj: Trybunał UE: wycinka w Puszczy Białowieskiej sprzeczna z prawem>>

- Decyzje polskich władz w sprawie zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo Unii Europejskiej - orzekł wtedy Trybunał Sprawiedliwości. Zdaniem Trybunału decyzje te nie mogły być uzasadnione bezprecedensową gradacją kornika drukarza.

Trybunał w wyroku uznał, że Polska nie wypełniła zobowiązań wynikających z dyrektyw siedliskowej i ptasiej. To właśnie zgodnie z dyrektywą siedliskową w 2007 roku Komisja Europejska zatwierdziła wyznaczenie obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Stanowi on również "obszar specjalnej ochrony" ptaków wyznaczony zgodnie z dyrektywą ptasią.

- Zgodnie za zapowiedzią dostosujemy się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Puszczy Białowieskiej - powiedział po ogłoszeniu wyroku rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzózka. 

Jednak według KE Polska nie zastosowała się w pełni do orzeczenia. Komisja ma na na myśli szczególnie brak uchylenia aneksu do planu zagospodarowania dla Nadleśnictwa Białowieża, wprowadzonego w 2016 r., który według KE jest niezgodny ze wspomnianymi dyrektywami.

W związku z tym Komisja wzywa do "usunięcia uchybienia i podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zaradzenia tej sytuacji". Polskie władze mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przeciwnym razie KE może ponownie skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z proponowanymi sankcjami finansowymi.

Wiceminister: Wyrok został wykonany

Wiceminister Edward Siarka podczas konferencji piątkowej prasowej zapowiedział, że w ciągu 2 tygodni podpisze niezbędne dokumenty. - Chcę wyraźnie przekazać i powiedzieć: Polska wypełnia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania na terenach Puszczy Białowieskiej – oświadczył.

Jak tłumaczył, obecne problemy, które się pojawiły, związane z ponownym wezwaniem, postawieniem Polski przed Trybunałem, wiążą się z tym, że Komisja Europejska podnosi, iż aneksy dla trzech nadleśnictw Białowieży, które zostały przygotowane jeszcze w 2019 r. - a obowiązujący aneks jest z 2016 r. - KE twierdzi, że Polska nie do końca upewniła się, że wprowadzenie tego aneksu nie będzie wpływało na integralność całości Puszczy Białowieskiej - powiedział pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.

Jego zdaniem  jest to obecnie spór "czysto prawny", bo Polska nie wykonuje na tym obszarze żadnych prac.  - Podjąłem decyzję, że w najbliższym czasie aneksy te zostaną podpisane, aby ostatecznie przeciąć wszelkie wątpliwości prawne, które w tym obszarze są. One się pojawiały m.in. dlatego, że mamy tutaj jednego partnera międzynarodowego - UNESCO, które widziało trochę inaczej postępowanie, ale skoro znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że mamy wezwanie przed Komisję, chcę wyraźnie powiedzieć, że nie ma tu żadnych zaniedbań wynikających z tego, żeśmy tych aneksów nie podpisali, one są gotowe, tylko po prostu czekają na podpis i ten podpis, myślę, że w ciągu 2 tygodni będzie przeze mnie złożony pod tymi aneksami - zapowiedział Edward Siarka.