Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało we wtorek o przekazaniu do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich zaktualizowany projekt ustawy o rynku mocy.

Promowanie stabilnego poboru energii

Proponowana w projekcie metoda naliczania opłaty zakłada, że odbiorcy o odpowiednio małych wahaniach w zużyciu energii w ciągu dnia zapłacą niższą opłatę mocową. Powstać ma kompleksowy system, premiujący stabilny pobór energii. Przyczynić się to ma do lepszego funkcjonowania całego systemu elektroenergetycznego i wsparcia realizacji głównego celu powstania rynku mocy – stabilizacji systemu i uniknięcia przerw w dostawach energii elektrycznej.

 


Zgodnie z nowym mechanizmem, dla odbiorców, których średnie odchylenie w godzinach szczytowego zapotrzebowania od zużycia w godzinach pozaszczytowych wyniesie mniej niż 15 proc., będzie ustalana niższa opłata mocowa.

Czytaj: Opłata mocowa podwyższy w przyszłym roku ceny energii>>
 

Według deklaracji resortu, proponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowane potrzeby polskich przedsiębiorców. - Ma ono charakter uniwersalny i niedyskryminujący, a z czasem będzie miało  zastosowanie do wszystkich uczestników rynku. Rozwiązanie powstało w toku uzgodnień z Komisją Europejską i nie stanowi pomocy publicznej - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy przewiduje również dostosowanie prawa polskiego do Rozporządzenia 2019/943 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w zakresie obniżenia limitu emisji jednostek uczestniczących w rynku mocy po 1 lipca 2025 r., a także wprowadza szereg zmian funkcjonalnych, ulepszających praktyczne działanie rynku mocy.