W dokumencie ujęte zostały 1 524 aglomeracje oraz wykaz planowanych przez nie inwestycji, które mają przyczynić się do ograniczenia zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków i ich niekorzystnego wpływu na stan środowiska wodnego.

W VI AKPOŚK oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład aglomeracji mają czas do końca 2027 r. na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji.

Z planów inwestycyjnych przedstawionych przez aglomeracje wynika, że w zaplanowano:

  • wybudowanie 8 022 km sieci kanalizacyjnej,
  • zmodernizowanie 3 173 km sieci,
  • wybudowanie 60 nowych oczyszczalni ścieków,
  • przeprowadzenie 978 innych inwestycji na istniejących oczyszczalniach.

 

Ponad 28,7 mld zł inwestycji

Koszt inwestycji zaplanowanych przez aglomeracje i zgłoszonych do VI AKPOŚK wynosi 28,7 mld zł, w tym na:

  • budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej – 15,368 mld zł,
  • inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków – 13,375 mld zł,
  • indywidualne systemy oczyszczania – 24,385 mln zł (przydomowe oczyszczalnie ścieków jako uzupełnienie sieci kanalizacyjnej).

Dokument umożliwia aglomeracjom ubieganie się o dofinansowanie inwestycji w ramach środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę ściekową, w tym pochodzących ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Zobacz także: Gminy dostaną prawo do kontroli opróżniania szamb, będą też kary>>
 

W latach 2003-2020 na realizację zadań ujętych w KPOŚK wydano około 80,1 mld zł, z czego około 54,2 mld zł przeznaczono na zbiorcze systemy kanalizacyjne. Zakończono budowę 462 nowych oczyszczalni ścieków i wybudowano 95 916 km sieci kanalizacyjnej.