Składki na Fundusz Pracy należy wykazać w PKPiR

Wspólnik spółki cywilnej opłaca składki ZUS. Składki wspólników nie są kosztem spółki. Każdy wspólnik odlicza w zeznaniu rocznym składkę na ubezpieczenie społeczne.Gdzie należy ująć wpłaty na Fundusz...

05.03.2015

Raport oceny oddziaływania na środowisko

Środowisko

Czy w raporcie oceny oddziaływania na środowisko inwestor jest zobowiązany do opisywania zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z całego placu, jeżeli posiada tytuł prawny tylko do jego części?

20.02.2015

Wniosek o pozwolenie na korzystanie ze środowiska

Środowisko

Czy wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska dla budowanej instalacji może złożyć przyszły, potencjalny jej użytkownik, niebędący inwestorem ani właścicielem?

18.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski