Raport oceny oddziaływania na środowisko

Środowisko

Czy w raporcie oceny oddziaływania na środowisko inwestor jest zobowiązany do opisywania zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z całego placu, jeżeli posiada tytuł prawny tylko do jego części?

20.02.2015

Wniosek o pozwolenie na korzystanie ze środowiska

Środowisko

Czy wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska dla budowanej instalacji może złożyć przyszły, potencjalny jej użytkownik, niebędący inwestorem ani właścicielem?

18.02.2015

Opłata za odprowadzanie wód opadowych

Środowisko

Czy dzierżawca budynków produkcyjno-magazynowych wraz z drogą dojazdową powinien ponosić opłaty za odprowadzanie z tego terenu wód opadowych?

16.02.2015