Dokumenty operatu wodnoprawnego

Środowisko

Czy do operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów należy dołączyć decyzję o warunkach...

13.03.2015

Zakup udziałów w spółce z o.o. podlega PCC

Podatnik, osoba fizyczna, zakupił udziały w spółce z o.o. - czynność ta nie powodowała podwyższenia kapitału zakładowego spółki.Czy od tej czynności powinien zapłacić PCC?

12.03.2015

Zmiana sposobu użytkowania budynku wpływa na środowisko

Środowisko

Czy rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szwalni na budynek przeznaczony do produkcji maszyn dla przetwórstwa spożywczego zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na...

12.03.2015

Interwencja burmistrza w sprawie dymu

Środowisko

Czy burmistrz powinien podjąć interwencję w sprawie dymu z komina warsztatu samochodowego, który wywołuje uciążliwości dla sąsiadujących z nim mieszkańców?

10.03.2015

Składki na Fundusz Pracy należy wykazać w PKPiR

Wspólnik spółki cywilnej opłaca składki ZUS. Składki wspólników nie są kosztem spółki. Każdy wspólnik odlicza w zeznaniu rocznym składkę na ubezpieczenie społeczne.Gdzie należy ująć wpłaty na Fundusz...

05.03.2015