Odpowiedź: zmiany w zakresie przedmiotu działalności do rejestru przedsiębiorców w KRS zgłasza się na formularzu KRS-Z3 wraz z załącznikiem KRS-ZM. Opłata od wniosku o dokonanie takiej zmiany wynosi 250 zł.

Uzasadnienie: zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Spółka z o.o. powinna zgłosić zmiany do KRS na drukach:
1) KRS-Z3 "Wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna",
2) KRS-ZM "Zmiana – przedmiot działalności. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców".
Jak wynika z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę stałą w kwocie 250 zł pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.
 
Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym