Decyzja komunalizacyjna ma charakter deklaratoryjny

Budownictwo

Komunalizacja mienia ogólnonarodowego (państwowego) na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,...

23.03.2015