Graficzne części operatu wodnoprawnego

Środowisko

Czy w części graficznej operatu wodnoprawnego dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłucznych do rowu konieczne jest przedstawienie schematu istniejącego wylotu?...

26.05.2015