Uznanie służebności przez starostę

Budownictwo

Starosta nie chce uznać ustanowionej służebności, twierdząc że została ustalona niezgodnie z mpzp. Czy postępowanie starosty jest słuszne?

18.06.2015