Zabudowa zagrodowa to zespół budynków

Budownictwo

Kiedy budynek jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy? Na rzucie parteru widnieje uzgodnienie z rzeczoznawcą sanitarno-higienicznym. Brak uzgodnienia ppoż.

19.06.2015

Uznanie służebności przez starostę

Budownictwo

Starosta nie chce uznać ustanowionej służebności, twierdząc że została ustalona niezgodnie z mpzp. Czy postępowanie starosty jest słuszne?

18.06.2015