Druki do karty przekazania i ewidencji odpadów

Środowisko

Na jakich drukach dokumentów do ewidencji odpadów należy sporządzić ewidencję za rok 2014 r. - na tych, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., czy tych obowiązujących w 2014 r.?

30.06.2015

Zabudowa zagrodowa to zespół budynków

Budownictwo

Kiedy budynek jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy? Na rzucie parteru widnieje uzgodnienie z rzeczoznawcą sanitarno-higienicznym. Brak uzgodnienia ppoż.

19.06.2015