Określenie standardów emisyjnych

Środowisko

Czy w pozwoleniu zintegrowanym, wskazując emisję z instalacji, dla której określono standardy emisyjne, można wpisać emisję w kg/h, czy wyłącznie w Mg/rok?

16.07.2015