Organ może umorzyć opłatę planistyczną w całości

Budownictwo

Organ nie może odstąpić od poboru opłaty planistycznej. Natomiast może na wniosek zobowiązanego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym, umorzyć należność...

11.05.2017

Obowiązki pracodawcy likwidującego firmę

Pracodawca, który planuje zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą powinien zapoznać się ze swoimi obowiązkami wobec organów podatkowych, ZUS w związku z likwidacją, a także świadczeń, które po...

09.05.2017

Wspólnoty mieszkaniowe można łączyć

Budownictwo

Dopuszczalne jest łączenie wspólnot mieszkaniowych, ale należy pamiętać, iż w każdym tego rodzaju przypadku powstała wspólnota musi być usytuowana na jednej nieruchomości w rozumieniu...

09.05.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski