Pytanie:
Czy jest obowiązek sporządzania kart ewidencji odpadów w formie papierowej? Czy mogą one być sporządzane tylko w formie elektronicznej?

Odpowiedź:
Bezpośrednią podstawę umożliwiającą prowadzenie ewidencji odpadów, w tym karty ewidencji odpadów, w formie elektronicznej, zawiera art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Zgodnie z tym przepisem ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego. Nie ma zatem obowiązku równoległego prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej - może być ona prowadzona wyłącznie w wersji elektronicznej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, określające w załączniku nr 2 obowiązujący wzór karty ewidencji odpadów, nie określa żadnych bardziej szczegółowych zasad związanych z prowadzeniem tej karty w formie elektronicznej. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami