Czy wśród klientów deweloperów zdarzają się obcokrajowcy? Czy firmy dostają propozycje zakupów...
Inny
29.07.2015
Budownictwo
Odbudowa zapory Niedów na rzece Witka przebiega zgodnie z planem i zakończy się w sierpniu...
PAP
29.07.2015
Nowe technologie
Susza w maju i czerwcu spowodowała, że krajowe plony zbóż w tym sezonie mogą być niższe nawet o 30...
Wioletta Rybicka
29.07.2015
Środowisko
Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na...
Marta Schodzińska
29.07.2015
W ramach organizowanego po raz trzeci Wielkiego Dnia Pszczół, 8 sierpnia, w ogrodach botanicznych,...
29.07.2015
Środowisko
Czy aneks do uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzonego dla lasu niestanowiącego własności...
Janusz Jerzy
29.07.2015
Środowisko
Branża deweloperska dawno nie przeżywała takiego rozkwitu. Według danych GUS w pierwszej połowie...
Inny
29.07.2015
Budownictwo
Czy zarządca drogi może bez zgody właściciela nieruchomości, rozebrać ogrodzenie działki znajdujące...
Magdalena Spiżewska
29.07.2015
Budownictwo
We wtorek rząd przyjął projekt nowej ustawy, która ma stanowić konstytucję dla przedsiębiorców i...
PAP
28.07.2015
Populacja tego wielkiego kota w ciągu ubiegłego wieku zmalała o 95 proc. Ostatnie dane z...
Wioletta Rybicka
28.07.2015
Środowisko
Którędy dostarczyć prąd do coraz łapczywiej pożerającej go Warszawy? Mieszkańcy gmin na zachód od...
Wioletta Rybicka
28.07.2015
Środowisko
Odbudowa zapory Niedów na rzece Witka przebiega zgodnie z planem i zakończy się w sierpniu...
PAP
28.07.2015
Budownictwo
Od sierpnia 2016 r. w każdym z oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zadłużonych...
PAP
28.07.2015
Czy przedsiębiorstwo budujące pieczarkarnię powyżej 100 m2 powierzchni użytkowej na gruncie ornym...
Janusz Jerzy
28.07.2015
Środowisko
Sejm podczas 97. posiedzenia przyjął nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa...
Maria Pietkiewicz
28.07.2015
Budownictwo
Ochrona przeciwpowodziowa to jeden z głównych tematów wizyty ministra środowiska Macieja...
Wioletta Rybicka
28.07.2015
Środowisko
Sejm podczas 97. posiedzenia uchwalił ustawę o rewitalizacji. Istotą rewitalizacji będą...
Maria Pietkiewicz
28.07.2015
Budownictwo
Budżet na projekty ekologiczne będzie w 2015 r. o 300 mln zł wyższy, niż wstępnie planowano.
Wioletta Rybicka
28.07.2015
Środowisko
W piątek zakończyło się 97. posiedzenie Sejmu, w trakcie którego znowelizowano ustawę o systemie...
28.07.2015
Środowisko
Czy możliwe jest wydanie decyzji odmownej bez postanowienia o usunięciu wskazanych w nim...
Anna Kawecka
28.07.2015
Budownictwo
Usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych i kolejowych finansowanych z funduszy UE na lata...
27.07.2015
Środowisko
Na posiedzeniu rządu przedstawię nową konstytucję dla polskiej przedsiębiorczości, czyli projekt...
Inny
27.07.2015
Wszystkie czynności związane z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...
Katarzyna Bogucka
27.07.2015
Małe i średnie firmy
Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra...
Katarzyna Bogucka
27.07.2015
Polska na tle innych państw świata wygląda wyjątkowo niekorzystnie pod względem warunków...
Marta Schodzińska
27.07.2015
Prezes NBP Marek Belka ostrzegł w Sejmie posłów, aby ostrożnie podchodzili do pomysłów...
PAP
27.07.2015
Budownictwo
W piątek Sejm uchwalił nowelizacjęustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw....
Jolanta Mazur
27.07.2015
Rozwój zrównoważony, czyli z poszanowaniem środowiska naturalnego, oraz przygotowania do...
Wioletta Rybicka
27.07.2015
Środowisko
Samorządy będą musiały konsultować ze społecznością lokalną przygotowywane programy odtworzenia...
Wioletta Rybicka
27.07.2015
Środowisko
Czy transportujący odpady niezaliczane do niebezpiecznych musi posiadać zezwolenie na transport...
Anna Nieć
27.07.2015
Środowisko