z początkiem wakacji Ministerstwo Finansów rozpoczęło letnią edycję paragonowej akcji edukacyjnej...
Katarzyna Bogucka
23.07.2015
Przedsiębiorcy dostaną więcej czasu na rozpoczęcie budowy farm wiatrowych, wyciągów narciarskich,...
Wioletta Rybicka
23.07.2015
Środowisko
Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości...
23.07.2015
Środowisko
Dwadzieścia turbin o łącznej mocy 40 MW tworzy Farmę Wiatrową Nowotna otwartą w środę na Żuławach....
PAP
23.07.2015
Nowe technologie
Zanieczyszczenie powietrza w Chinach zmniejszyło się w pierwszych sześciu miesiącach br. w...
PAP
23.07.2015
Środowisko
Który z organów funkcjonujących na terenie Polski jest organem właściwym do zatwierdzenia planu...
Joanna Bukowska
23.07.2015
Środowisko
Czy parking powinien mieć nawierzchnię twardą i szczelną oraz czy nawierzchnia żwirowa spełnia te...
Jakub Mazurkiewicz
23.07.2015
Budownictwo
Czerwony wielokąt, nawiązujący kształtem do bryły budynku to zwycięski projekt konkursu na logo...
PAP
23.07.2015
Budownictwo
Od 22 lipca 2015 r. przedsiębiorcy mogą dokonać badania kondycji swojej firmy dzięki dostępnemu...
Inny
22.07.2015
Rozpoczęło się nasuwanie nowej konstrukcji Mostu Łazienkowskiego. Pierwszy nowy fragment z lewej...
PAP
22.07.2015
Budownictwo
Komisja Państwowej Rady Ochrony Przyrody ds. zwierząt wyraziła opinię, że na terenie Polski nie...
Ewa Saj
22.07.2015
Środowisko
Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych wprowadza możliwość renegocjacji kontraktów...
Marta Schodzińska
22.07.2015
3 tys. ton takich śmieci zalega od dwóch lat w kaliskim magazynie. Przedsiębiorca mimo nakazu ich...
Wioletta Rybicka
22.07.2015
Środowisko
Jeśli koło łowieckie w ciągu 3 lat nie wykona planów pozyskania zwierzyny, wydzierżawiający będzie...
PAP
22.07.2015
Środowisko
Jak pokazują wynikikontroli, stopień zbiurokratyzowania polskiej administracji jest bardzo wysoki....
Inny
22.07.2015
Kontrola zarządcza
Większość klubów zgłosiło we wtorek w Sejmie poprawki do projektu ograniczającego lokalizację...
PAP
22.07.2015
Budownictwo
Czy punkt skupu złomu jest zobowiązany ewidencjować przyjęcie puszek aluminiowych?
Paweł Sosnowski
22.07.2015
Środowisko
Papież Franciszek powiedział we wtorek burmistrzom wielkich metropolii świata zebranym w Watykanie,...
PAP
22.07.2015
Środowisko
Mimo destabilizacji za wschodnią granicą polskie firmy wciąż nie wycofują się z ukraińskiego rynku...
Inny
22.07.2015
Obniżenie opłat za usunięcie drzew lub krzewów czy zróżnicowanie kar w zależności od okoliczności...
PAP
22.07.2015
Środowisko
Jaką wysokość powinny mieć stopnie w domu pomocy społecznej?
Jakub Mazurkiewicz
22.07.2015
Budownictwo
Kluby parlamentarne: PO, PiS, PSL i SLD opowiedziały się we wtorek w Sejmie za rządowym projektem...
PAP
22.07.2015
Budownictwo
Większość klubów zgłosiło we wtorek w Sejmie poprawki do projektu ograniczającego lokalizację...
PAP
21.07.2015
Środowisko
Uproszczenia w dokonywaniu wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o...
PAP
21.07.2015
Wykonanie robót budowlanych w następstwie skutecznie dokonanego zgłoszenia, w odniesieniu do...
Anna Dudrewicz
21.07.2015
Budownictwo
Przedsiębiorcy - podatnicy VAT otrzymujący dotacjemuszą mieć na uwadze fakt, że w określonych...
Grzegorz Gębka
21.07.2015
W czasie wakacji nieprawidłowości związane zzawieraniem umów lub ich brakiemzdarzają się częściej....
Marta Schodzińska
21.07.2015
Na polski rynek trafia nawet do 200 tys. ton opon rocznie. Na ich producentów nałożony jest...
Wioletta Rybicka
21.07.2015
Środowisko
Firmy wciąż mają problemy z dostosowaniem się do przepisów, obowiązującej od końca zeszłego roku,...
PAP
21.07.2015
Czy zarządca lokalu gminnego ma rację obciążając kosztami najemcę lokalu?
Artur Ratajszczak
21.07.2015
Budownictwo