Wdrożenie rozwiązań tworzących system obsługi i wsparcia podatnika ma za zadanie zmienić...
Katarzyna Bogucka
08.04.2015
Czy budowa drogi publicznej obejmującej swoim zakresem tylko działki będące własnością wnioskodawcy...
PAP
08.04.2015
Budownictwo
Inwestycje w Polsce napędzają biznes, ale niejednokrotnie są one dość kosztowne. Na rynku istnieje...
Inny
08.04.2015
Małe i średnie firmy
Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce powinno w najbliższych latach systematycznie rosnąć. Tak...
Wioletta Rybicka
08.04.2015
Środowisko
Transport drogowy towarów, roboty budowlane oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych to...
Katarzyna Bogucka
08.04.2015
Przepisy pozwalające osobom prawnym na żądanie przekształcenia przysługującego im prawa użytkowania...
Deloitte
08.04.2015
Budownictwo
W tempie 20 proc. rocznie rozwija się rynek ekologicznej żywności. Dynamiczny wzrost sprzedaży...
Wioletta Rybicka
08.04.2015
Środowisko
Opóźnione płatności w ubiegłym roku wyniosły niemal 14 mld zł. W porównaniu z 2013 r. ich wartość...
Inny
08.04.2015
Dlaczego ZUS podważa zawierane umowy o dzieło, np. przez szkoły językowe, firmy szkoleniowe,...
Marta Schodzińska
08.04.2015
Zdobycie wiedzy dotyczącej pozyskiwania funduszy z programu LIFE oraz aplikowania o środki na...
Wioletta Rybicka
07.04.2015
Środowisko
W pierwszym kwartale bieżącego roku w Morzu Śródziemnym utonęło 10 razy więcej osób niż w...
Wioletta Rybicka
07.04.2015
Środowisko
Z punktu widzenia zarzutów odnośnie nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego, istotne...
Anna Kamińska
07.04.2015
Budownictwo
Ustawodawca powołał do istnienia trzy samorządy zawodowe: izbę architektów, izbę inżynierów...
Joanna Smarż
07.04.2015
Budownictwo
Dwie godziny dla Rodziny - pod takim hasłem niektóre firmy skrócą w dniu 15 maja o dwie godziny...
Marta Schodzińska
07.04.2015
Identyfikacja przedsiębiorcy przez urzędy wyłącznie po NIP taki jest postulat Ministerstwa...
Inny
07.04.2015
Większość właścicieli firm zakładanych w latach 90. zbliża się do wieku emerytalnego. Wyzwaniem...
Inny
07.04.2015
Zgodnie z dyrektywą UE, która już została wdrożona do polskiego prawa, klient ma 14 dni na zwrot...
Inny
07.04.2015
Biotechnologia i inżynieria genetyczna tworzą tak zaawansowane konstrukcje, że dziś nie nadąża za...
PAP
07.04.2015
Środowisko
Od 18 kwietnia br. obowiązywała będzie nowa metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej...
Adam Bochentyn
07.04.2015
Budownictwo
Podmioty wykonujące czynności opodatkowane są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności...
Grzegorz Gębka
07.04.2015
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie...
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk
06.04.2015
Budownictwo
Przedsiębiorca nie zostaje pozbawiony zasiłku w sytuacji, gdy, o okresie niezdolności do pracy jego...
Piotr Kostrzewa
04.04.2015
Na przełomie dwóch ostatnich lat doszło do istotnych nowelizacji aktów prawnych regulujących...
Bogna Czajka-Marchlewicz
03.04.2015
Budownictwo
Przedsiębiorcy chcą płacić podatki w warunkach, w których prawo podatkowe jest czytelne, a sposób...
Katarzyna Bogucka
03.04.2015
Ponad połowa polskich przedsiębiorców postrzega rozwiązania w chmurze jako technologię przyszłości....
Inny
03.04.2015
Na podstawie raportu Banku Światowego pt. Różnice pomiędzy przepisami o rachunkowości i przepisami...
Katarzyna Bogucka
03.04.2015
W czwartek w siedzibie KIG odbyła się debata pt. Liderzy ekspansji zagranicznej - atrakcyjne...
PAP
03.04.2015
Na jakim druku należy zgłosić rozszerzenie działalności do KRS?
Sławomir Liżewski
03.04.2015
Czy możliwe jest uchylenie decyzji środowiskowej, jeśli w oparciu o nią zostało wydane pozwolenie...
Ewa Florkiewicz
03.04.2015
Środowisko
Ze względu na łatwy dostęp do rynków państw członkowskich Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy...
Grzegorz Gębka
02.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski