Posłowie wskazują, że przyczyną wniesienia projektu jest obecne unormowanie pojęcia odbiorcy w gospodarstwie domowym, które wyklucza inne wykorzystanie paliwa gazowego, energii elektrycznej lub ciepła niż dla celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. Projektodawcy podnoszą w uzasadnieniu, że prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu prowadzenia gospodarstwa domowego stawia przedsiębiorców przed wyborem zawarcia umowy o dostarczanie energii lub paliwa gazowego na warunkach właściwych dla przedsiębiorców, w tym o podwyższonych cenach i stawkach opłat za energię elektryczną dla całej nieruchomości. Powyższe, w ocenie posłów, wiąże się także z przyjęciem reżimu podwyższonych obowiązków i ograniczeniu praw względem dostawcy albo koniecznością rozdziału instalacji i założeniem dwóch liczników.

"Projektowana nowelizacja skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących z wyboru lub konieczności działalność w miejscu zamieszkania, z reguły o niewielkim rozmiarze, dającą pogodzić się z zasadniczym przeznaczeniem obiektu dla celów socjalno-bytowych, mieszkalnych" - podkreślają projektodawcy w uzasadnieniu do nowelizacji.

Posłowie proponują zmienić definicję odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, która znajduje się w przepisie art. 3 pkt 13 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Zgodnie z projektem nowelizacji, za odbiorcę będzie można uznać odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła głównie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym, lub na potrzeby własnej działalności gospodarczej, której roczne zużycie energii elektrycznej nie przekracza 500 kWh.

Nowelizacja "zdejmuje z osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce wysokie wymagania dochowania profesjonalizmu w stosunkach prawnych nawiązanych z przedsiębiorstwami energetycznymi" - wskazano w uzasadnieniu. Ponadto posłowie podkreślają, że proponowana zmiana otwiera perspektywę przekierowania potencjału przedsiębiorców na rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów