Takie wnioski wynikają z opublikowanego właśnie raportu Navigator Capital Group.

Z raportu wynika, że przeciętny dla rynku okres pomiędzy dniem publikacji raportu rocznego za 2016 r., a dniem wypłaty dywidendy w 2017 r. wyniósł 112 dni tj. równo 16 tygodni.
Co czwarta spółka opublikowała raport roczny za 2016 r. w terminie innym niż pierwotnie deklarowała, przy czym dwa razy więcej spółek opóźnia publikację niż przyspiesza.
Blisko jedna trzecia emitentów przekazała raport roczny w ostatnim możliwym tygodniu przed upływem dozwolonego terminu publikacji.  Więcej>>