Jak wskazuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nowe regulacje przyczynią się do efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także zwiększonego użycia do celów energetycznych produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. "Przewidywane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej. Zapewniają też harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej" - czytamy w komunikacie. Ponadto znowelizowane przepisy mają też służyć wypełnieniu zobowiązań międzynarodowych.

- Co do zasady pozytywnie oceniamy rozwiązania dotyczące wytwórców energii elektrycznej w małych instalacjach, mikroinstalacjach oraz takich gdzie, łączna moc zainstalowana jest nie mniejsza niż 500 kW i nie większa niż 1 MW - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Nowelizacja ułatwi rozwój morskich farm wiatrowych
W ocenie Lewiatana, nowe przepisy ułatwią rozwój morskich farm wiatrowych. Projektowane regulacje umożliwią udział w aukcji instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia prądu energię z wiatru na morzu. "W aukcji będzie mógł wystartować podmiot, który ma prawomocne pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp (...) oraz posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie będzie potrzebne już pozwolenie na budowę" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Zamiana definicji i terminu ważności pozwolenia
- Z zadowoleniem przyjmujemy zmianę, w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, definicji „elektrowni wiatrowej", co powiązano z nowymi regulacjami w prawie budowlanym, gdzie inaczej zdefiniowano pojęcie „budowli". Powinno to usunąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a być może wpłynie pozytywnie na toczące się postępowania administracyjne i sądowo- administracyjne - dodaje Dominik Gajewski.

Ponadto Konfederacja wskazuje, że "dobrym rozwiązaniem zaproponowanym w nowelizacji jest wyeliminowanie 3 letniego terminu > pozwoleń na budowę dotyczących elektrowni wiatrowych". Niemniej w ocenie Lewiatana należałoby jednak rozważyć, czy wprowadzony termin - 5 lat - jest korzystnym rozwiązaniem.

- Teraz trzeba sprawnie zakończyć nad nim prace w parlamencie, tak aby nowe przepisy mogły szybko wejść w życie - uważa Konfederacja Lewiatan. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami