Jak poinformował w imieniu spółki Zbigniew Wolny, od niedzieli pasażerowie stacji Poznań Główny będą mogli korzystać z wszystkich zmodernizowanych peronów. Zmodernizowano także tory przy peronach po stronie zachodniej stacji. Dzięki temu poprawiła się przepustowości Poznańskiego Węzła Kolejowego.

Wolny podkreślił, że po modernizacji perony na głównej stacji w Poznaniu są dostosowane do obsługi osób o ograniczonej mobilności. Na peronach 4, 5 i 6 zamontowano windy, zainstalowane zostało oznakowanie dla osób niewidomych. Wyremontowano zabytkowe wiaty. Perony zostały ponadto wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej.

W obrębie tych peronów przebudowany został również tunel pod torami. "W przejściu podziemnym zainstalowana została m.in. nowa kanalizacja. Skończą się więc problemy z zalewaniem tunelu po ulewnych deszczach" – powiedział Wolny.

Spółka podała, że trwają przygotowania do budowy na stacji nowego peronu. Ma to w jeszcze większym stopniu poprawić jej przepustowość. Peron będzie dwukrawędziowy o długości 400 m i szerokości 10 m. Będzie w pełni dostosowany do wymogów obsługi osób o ograniczonej mobilności i wyposażony w system dynamicznej informacji pasażerskiej.

"Z dużą nadzieją i zadowoleniem przyglądamy się rozwojowi kolei w aglomeracji poznańskiej. Od strony wschodniej, czyli od tej strony, która będzie przede wszystkim obsługiwana przez ten peron, mamy trzy linie. Przy założeniu, że częstotliwość ruchu pociągów będzie się ciągle zwiększać, ta inwestycja jest niezbędna" – powiedział Arnold Bresch z zarządu PKP PLK.

Do nowego peronu poprowadzone będzie przedłużone przejście podziemne. Szacowana wartość zadania ok. 100 mln zł. (PAP)