Ocena oddziaływania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla terenów sąsiednich musi uwzględniać...
Anna Dudrewicz
25.04.2016
Środowisko
Osiem inwestycji mostowych planuje rozpocząć w bieżącym roku rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji...
PAP
25.04.2016
Budownictwo
Papież Franciszek podczas spotkania z ekologami w rzymskim parku Villa Borghese mówił, że trzeba...
PAP
25.04.2016
Środowisko
Dzierżawca, którego łączył stosunek obligacyjny dzierżawy z użytkownikiem wieczystym przejmowanej...
Anna Dudrewicz
25.04.2016
Budownictwo
Z uwagi na ochronę przyrody władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) od poniedziałku zamykają...
PAP
25.04.2016
Środowisko
Kierowcy mogą już korzystać z tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Przeprawa połączyła Trasę...
PAP
25.04.2016
Budownictwo
Rzecznik wskazuje, żew orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniła się rozbieżność w stosowaniu...
Dorian Lesner
25.04.2016
Budownictwo
Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami-to pierwszy w...
Dorian Lesner
25.04.2016
Budownictwo
Droga (trasa) rowerowa w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z...
Marta Mackiewicz
24.04.2016
Budownictwo
Zmniejszanie ilości zanieczyszczeń produkowanych przez człowieka i ochrona klimatu - to tematy, na...
PAP
24.04.2016
Środowisko
Papież Franciszek przyjechał nieoczekiwanie w niedzielę do parku Villa Borghese w Rzymie na imprezę...
PAP
24.04.2016
Środowisko
Nie ma już osób na liście oczekujących na dopłatę ze środków Mdm na 2016 r., choć początkowo na...
PAP
23.04.2016
Budownictwo
W niedzielę przed południem ma być oddany do użytku tunel pod Martwą Wisłą, pierwsza tego typu...
PAP
23.04.2016
Budownictwo
Indywidualny numer rachunku dla płatników składek usprawni działanie Zakładu Ubezpieczeń...
PAP
23.04.2016
Podpisane w piątek w Nowym Jorku porozumienie klimatyczne ONZ to szansa na ograniczenie negatywnego...
PAP
23.04.2016
Środowisko
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) podjęła w piątek decyzję o zakazie wyrzucania zawartości...
PAP
23.04.2016
Środowisko
Polska jest orędownikiem efektywnych rozwiązań służących ochronie klimatu - powiedziała premier...
PAP
23.04.2016
Środowisko
Premier Beata Szydło złożyła w piątek w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku podpis w imieniu Polski...
PAP
22.04.2016
Środowisko
Władze Miasta Krakowa zwrócą się o wyjaśnienia dotyczące awarii w hucie ArcelorMittal poinformował...
PAP
22.04.2016
Środowisko
Porozumienie klimatyczne wynegocjowane w Paryżu spełnia nasze oczekiwania; wracamy do polityki,...
PAP
22.04.2016
Środowisko
W głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozpoczęła się w piątek ceremonia podpisywania globalnego...
PAP
22.04.2016
Środowisko
Ponad 160 krajów może podpisać w piątek w Nowym Jorku globalne porozumienie klimatyczne...
PAP
22.04.2016
Środowisko
Zaledwie 50 km dzieli budowaną przez Białoruś elektrownię atomową od zamieszkanej przez ponad pół...
PAP
22.04.2016
Budownictwo
22 kwietnia to Światowy Dzień Ziemi. Jak informuje GUS, w Polsce wytwarza się rocznie 142 mln ton...
PAP
22.04.2016
Środowisko
Podstawowym zadaniem farmy fotowoltaicznej jest wytwarzanie energii elektrycznej i nie pełni ona...
Anna Kamińska
22.04.2016
Budownictwo
Jeżeli UPUL przewiduje wprowadzenie innych upraw leśnych niż zamierza tego dokonać właściciel, to...
Janusz Jerzy
22.04.2016
Środowisko
Określenie standardów emisyjnych dla kotłów oraz jakości paliw, jakie można sprzedawać na rynku -...
PAP
22.04.2016
Środowisko
Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników na podsatwie umów na czas określony, które...
Anna Sokołowska
22.04.2016
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) praktycznie jest sformułowana. Jej...
PAP
22.04.2016
Środowisko
Postrzeganie własnej działalności gospodarczej zmienia się w Polsce na plus - wynika z raportu...
Krzysztof Sobczak
22.04.2016
Małe i średnie firmy