Od czego zatem zależy wysokość odszkodowania wypłaconego za zniszczone mienie? Od tego na jakich warunkach ubezpieczyciel proponuje nam ustalenie ewentualnej sumy odszkodowania: czy na podstawie wartości odtworzeniowej, rynkowej, czy też rzeczywistej. A czym różnią się te trzy warianty ubezpieczenia?

Wartość rynkowa z reguły staje się podstawą ustalania sumy ubezpieczenia w przypadku mieszkań. Stanowi ona cenę, jaka jest najbardziej prawdopodobna do uzyskania za daną nieruchomość na rynku. Ponieważ ceny na rynku nieruchomości potrafią ulec zmianie w zawrotnym tempie, jest ona ustalana na dzień zawarcia umowy.

Sprawdź: Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna>>

W przypadku ubezpieczenia na wartość odtworzeniową (tzw. nową), w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, które pozwoli nam naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju. Wypłacone odszkodowanie powinno odpowiadać w tym przypadku kosztom, które zostały poniesione w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu sprzed szkody. Na sumę wypłaconego odszkodowania powinny składać się koszty naprawy, remontu lub odbudowy budynku oraz stałych elementów, w tym samym miejscu, z uwzględnieniem jego dotychczasowych wymiarów, konstrukcji oraz materiałów.

 

Natomiast w przypadku ubezpieczenia na wartość rzeczywistą (tzw. amortyzowaną) zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pomniejszone o stopień faktycznego zużycia utraconej lub zniszczonej rzeczy. Zatem wybierając opcję ubezpieczenia na wartość rzeczywistą otrzymamy mniej środków, które będą nam potrzebne do przywrócenia naszego stanu majątkowego do tego z okresu poprzedzającego zdarzenie, które stanowiło przyczynę powstałej szkody.

Pamiętaj: w przypadku szkody otrzymasz mniejsze odszkodowanie z polisy uwzględniającej wartość rzeczywistą, niż z ubezpieczenia na wartość odtworzeniową.

Autor: Grzegorz Prigan, adwokat, Laurifer Adwokaci www.laurifer.pl

Warto przeczytać: Nowa ustawa ureguluje działanie tzw. wewnętrznych zakładów ubezpieczeń.