W ramach programu Budowy Dróg Krajowych na lat 2014-2023 do tej pory ogłoszono 157 postępowań...
PAP
28.04.2016
Budownictwo
W środę wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na użytkowanie dla terminalu LNG w Świnoujściu...
PAP
28.04.2016
Budownictwo
Upubliczniania w internecie na bieżąco wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza dla...
PAP
28.04.2016
Środowisko
Preferencje dla stabilnych źródeł energii odnawialnej, klastry energetyczne, nowe zasady aukcji OZE...
PAP
28.04.2016
Środowisko
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach...
Ewa Saj
28.04.2016
Środowisko
Do rozbiórki obiektu budowlanego zobowiązany jest inwestor, właściciel lub zarządca obiektu, przy...
Sara Oziemska
27.04.2016
Budownictwo
Ogłoszony rok temu przez rząd Wielkiej Brytanii plan walki z zanieczyszczeniem powietrza w pięciu...
PAP
27.04.2016
Środowisko
Polska proponuje włączenie do unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) CO2 pochłanianego przez...
PAP
27.04.2016
Środowisko
Sejm wysłucha w środę wieczorem pierwszego czytania projektu ustawy o dokończeniu budowy zbiornika...
PAP
27.04.2016
Budownictwo
Z dniem 19 maja wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o...
Katarzyna Bogucka
27.04.2016
Małe i średnie firmy
Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
27.04.2016
Budownictwo
Odpady komunalne selektywnie zebrane wytworzone przez innych wytwórców niż gospodarstwa domowe...
Janusz Jerzy
27.04.2016
Środowisko
Choć przedsiębiorcy nie mają możliwości sprawdzenia dostawców swojego kontrahenta, płacą za nich...
Inny
27.04.2016
W długi weekend majowy rozpoczną się pierwsze prace związane z budową kolejnych trzech stacji II...
PAP
27.04.2016
Budownictwo
Jak wyceniane są nowe mieszkania? W jakim stopniu usytuowanie lokalu w budynku wpływa na jego cenę?...
Inny
27.04.2016
Budownictwo
O problemie tzw. niskiej emisji, z którym boryka się wiele polskich miast, powinno się uświadamiać...
PAP
27.04.2016
Środowisko
W latach 80. Czarnobyl nasilił dyskusję o energetyce atomowej w Polsce. Wnioskiem z tej dyskusji...
PAP
27.04.2016
Środowisko
Największy podgatunek ssaków naczelnych, goryl Grauera, w ciągu najbliższych 10 lat może zniknąć z...
PAP
27.04.2016
Środowisko
Możliwość pierwokupu, bądź wykupu prywatnych gruntów leśnych przez Las Państwowe - zakłada...
PAP
27.04.2016
Środowisko
Już blisko pół tysiąca katowiczan podpisało się pod obywatelskim projektem uchwały, która ma...
PAP
27.04.2016
Środowisko
Efektywne wykorzystywanie energii, zmniejszenie jej zużycia i strat podczas jej przesyłania - to...
PAP
27.04.2016
Budownictwo
Efektywne wykorzystywanie energii, zmniejszenie jej zużycia i strat podczas jej przesyłania - to...
PAP
27.04.2016
Środowisko
Czy właściciel mieszkania, może bez zgody spółdzielni lub wspólnoty, samodzielnie przemalować...
Artur Ratajszczak
26.04.2016
Budownictwo
Od 30 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie realizacji zadań...
Ewa Saj
26.04.2016
Środowisko
Wspólnota mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez powalone drzewo. Umowa...
Sara Oziemska
26.04.2016
Budownictwo
Zeznanie roczne PIT-36 to jedno z najpopularniejszych zeznań podatkowych składanych przez osoby...
Krzysztof Klimek
26.04.2016
Wydatki spółki cywilnej na nabycie usług świadczonych przez wspólnika w ramach prowadzonej odrębnie...
Katarzyna Bogucka
26.04.2016
Jakie obowiązki spoczywają na uczelni wyższej w związku z używaniem urządzenia chłodniczego...
Marek Gall
26.04.2016
Środowisko
Jakie obowiązki podatkowe spoczywają na wspólnikach zlikwidowanej spółki cywilnej? - wyjaśnia...
Tomasz Krywan
26.04.2016
Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwa stracą możliwość ubiegania się o nienależnie opłacone...
Inny
26.04.2016