Jego zdaniem proponowany zakres ustawy nie został jeszcze przesądzony.

W drugiej połowie września MF poinformował, że została podjęta decyzja, iż REIT-y będą mogły być prowadzone tylko w formule mieszkaniowej. Dodatkowo, ustawa o REIT-ach, wbrew wcześniejszym planom Ministerstwa Finansów, prawdopodobnie nie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

„Na początku ustawa o REIT-ach nie miała obejmować nieruchomości mieszkaniowych. Brałem udział w debacie publicznej na ten temat i postulowałem włączenie do niej segmentu mieszkaniowego. Dlatego cieszy mnie, że został nią objęty” - powiedział wiceprezes BGK Nieruchomości.

„Ministerstwo finansów podjęło decyzję o wyłączeniu z ustawy innych segmentów nieruchomości na podstawie swojej oceny sytuacji, ale pewnie też uwzględniając stanowisko Narodowego Banku Polskiego, według którego status rynkowy pozostałych segmentów nieruchomości nie jest obecnie właściwy, a co za tym idzie nie jest to dobry moment, aby mogły one zostać objęte ustawą o REIT-ach" - dodał.

Wiceprezes BGK Nieruchomości wskazał, że segment instytucjonalnego najmu nieruchomości w Polsce jest jeszcze stosunkowo niewielki, więc mieszkaniowych podmiotów typu REIT na początku zapewne byłoby niewiele.

"To może stworzyć ryzyko, że mniejsze powodzenie lub niepowodzenie któregoś z tych podmiotów, rzuci cień na całą koncepcję REIT-ów w Polsce” - ocenił Stasiak.

Wskazał też, że segment nieruchomości komercyjnych w Polsce jest zdominowany przez inwestorów zagranicznych, a rynek instytucjonalnego najmu mieszkań zaczął się w Polsce dopiero rozwijać. Jego zdaniem istnieje więc ryzyko, że także na ten rynek może napłynąć kapitał zagraniczny, czego efektem będzie dominacja inwestorów zagranicznych.

"Wobec tego uważam, że nie należy zwlekać i umożliwić tworzenie polskich REIT-ów mieszkaniowych, a później objąć tą ustawą także inne segmenty w najszybszym właściwym terminie” - powiedział wiceprezes BGK Nieruchomości.

Według Stasiaka proponowany przedmiotowy zakres ustawy nie został jeszcze przesądzony i możliwe, że inne segmenty nieruchomości również kiedyś będą mogły zostać nią objęte.

„Dobrze, że dyskusja dalej się toczy. Trzeba zaznaczyć, że aktualnie proponowany przedmiotowy zakres ustawy nie został jeszcze przesądzony i możliwe, że inne segmenty nieruchomości również kiedyś będą mogły zostać nią objęte. Na rynku pojawiają się argumenty i głosy, wskazujące na to, że w przyszłości może to się zmienić” - powiedział wiceprezes.

„Rozszerzenie ustawy o REIT-ach o nowe segmenty w przyszłości dałoby inwestorom możliwość dywersyfikacji, a co za tym idzie - zmniejszyłoby ryzyko, wynikające z koncentracji w jednym segmencie nieruchomości” - dodał.

Jego zdaniem znajdą się chętni na utworzenie REIT-ów mieszkaniowych.

"Takie są wstępne deklaracje, jednak wszystko będzie zależało od ostatecznego kształtu ustawy” - powiedział Stasiak.

Sara Borys (PAP Biznes)