Z informacji podanej przez Jadwigę Emilewicz, wiceminister rozwoju, wynika, że prowadzący działalność gospodarczą nie mają co liczyć na zapowiadaną przez resort rozwoju stałą obniżkę składek na ZUS.

Z odpowiedzi na interpelację posłów .Nowoczesnej (złożonej m.in. przez Ryszarda Petru) wynika, że zapowiadane zmiany nie wejdą raczej w życie od 1 stycznia 2018 r., jak pierwotnie zapowiadało ministerstwo. Wynika to z negatywnych opinii, jakie do projektu zgłosiły Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak pisze minister Emilewicz, „w związku z prowadzonymi rozmowami nie zostały jeszcze podjęte ostateczne decyzje, czy i kiedy projekt zostanie wniesiony jako rządowy pod obrady Sejmu".
 
 
(...)
 
 
 
Źródło: http://www.rp.pl/