„Podpisanie umowy na budowę instalacji odazotowania spalin potwierdza, że realizujemy naszą strategię rozwoju w Polsce w sposób pewny, a priorytetem naszych działań pozostaje troska o środowisko naturalne” – powiedział po podpisaniu umowy prezes CEZ Skawina Martin Hancar.

Umowę podpisano z konsorcjum firm SBB Energy i CEZ Energeticke Sluzby. Dzięki realizacji tej inwestycji skawińska elektrownia spełni zaostrzone limity emisyjne, wynikające zarówno z unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych (Industrial Emissions Directive - IED), jak i konkluzji BREF/BAT (Najlepszych Dostępnych Technik).

Zadaniem instalacji będzie redukcja tlenków azotu w spalinach pobieranych z pięciu kotłów do poziomu poniżej 150 mg/Nm3. Inwestycja będzie realizowana etapowo: pierwsza nitka zostanie przekazana do eksploatacji w trzecim kwartale 2019 r., a druga bliźniacza - w pierwszym kwartale 2020 r.

Jak przypomnieli przedstawiciele spółki, pierwszym etapem ograniczania emisji tlenków azotu (NOx) w Skawinie było wyposażenie kotłów w instalacje obniżające emisję tych związków metodami pierwotnymi. Inwestycję zrealizowano w latach 2000-2007 podczas modernizacji tych kotłów. Elektrownia ma również oddaną do eksploatacji w 2008 r. instalację odsiarczania spalin metodą półsuchą.

Jak zapewnił Michal Pastusek, prezes wykonawcy inwestycji CEZ Energeticke Sluzby, do wykonania instalacji zostanie zastosowana nowoczesna technologia katalityczna, która spełnia wymagania BAT i gwarantuje bezpieczeństwo oraz automatyzację całego procesu.

CEZ Skawina należy do czeskiej grupy energetycznej CEZ. Zaopatruje w ciepło sieciowe 1/4 aglomeracji krakowskiej. Skawina to elektrownia węglowa o mocy 490 megawatów wybudowana w latach 50. zeszłego wieku. Czeska grupa przejęła ją w 2006 roku i od tego czasu modernizuje.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Anna Mackiewicz