Sektor odnawialnych źródeł energii to jedna z najbardziej obiecujących branż - przekonywał w...
PAP
26.04.2016
Środowisko
Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę NFOŚiGW zapowiedział...
PAP
26.04.2016
Środowisko
Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce miał funkcjonować system wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE)...
Inny
26.04.2016
Środowisko
Inwestycje o łącznej wartości ponad miliarda zł zakłada Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata...
PAP
26.04.2016
Budownictwo
Uczestnicy konsultacji społecznych w Sosnowcu opowiedzieli się za budową tam stadionu piłkarskiego,...
PAP
26.04.2016
Budownictwo
30 lat po katastrofie elektrowni jądrowej w Czarnobylu poziom skażenia radioaktywnego na Białorusi,...
PAP
25.04.2016
Środowisko
Aż 60 proc. stron internetowych polskich firm z sektora MŚP posiada wersję mobilną lub responsywną....
Inny
25.04.2016
Z obowiązku uzyskania zgody właściciela wody ustawa nie wyłączyła stawów, o których mowa w art....
Lucyna Osuch - Chacińska
25.04.2016
Środowisko
W przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i...
Martyna Sługocka
25.04.2016
Budownictwo
Ponad 5 mln osób w Polsce korzysta z bankowości mobilnej. Rosnąca popularność tego typu usług...
Inny
25.04.2016
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegopracuje nad pakietem przepisów, które mają zachęcić...
PAP
25.04.2016
Portal e-węgiel, czyli system aukcyjny, na którym od 2020 r. handlowanoby emisjami CO2...
PAP
25.04.2016
Środowisko
W tym roku Białowieski Park Narodowy nie podpisze z rolnikami umów na dzierżawę łąk na potrzeby...
PAP
25.04.2016
Środowisko
Ocena oddziaływania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla terenów sąsiednich musi uwzględniać...
Anna Dudrewicz
25.04.2016
Środowisko
Osiem inwestycji mostowych planuje rozpocząć w bieżącym roku rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji...
PAP
25.04.2016
Budownictwo
Papież Franciszek podczas spotkania z ekologami w rzymskim parku Villa Borghese mówił, że trzeba...
PAP
25.04.2016
Środowisko
Dzierżawca, którego łączył stosunek obligacyjny dzierżawy z użytkownikiem wieczystym przejmowanej...
Anna Dudrewicz
25.04.2016
Budownictwo
Z uwagi na ochronę przyrody władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) od poniedziałku zamykają...
PAP
25.04.2016
Środowisko
Kierowcy mogą już korzystać z tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Przeprawa połączyła Trasę...
PAP
25.04.2016
Budownictwo
Rzecznik wskazuje, żew orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniła się rozbieżność w stosowaniu...
Dorian Lesner
25.04.2016
Budownictwo
Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami-to pierwszy w...
Dorian Lesner
25.04.2016
Budownictwo
Droga (trasa) rowerowa w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z...
Marta Mackiewicz
24.04.2016
Budownictwo
Zmniejszanie ilości zanieczyszczeń produkowanych przez człowieka i ochrona klimatu - to tematy, na...
PAP
24.04.2016
Środowisko
Papież Franciszek przyjechał nieoczekiwanie w niedzielę do parku Villa Borghese w Rzymie na imprezę...
PAP
24.04.2016
Środowisko
Nie ma już osób na liście oczekujących na dopłatę ze środków Mdm na 2016 r., choć początkowo na...
PAP
23.04.2016
Budownictwo
W niedzielę przed południem ma być oddany do użytku tunel pod Martwą Wisłą, pierwsza tego typu...
PAP
23.04.2016
Budownictwo
Indywidualny numer rachunku dla płatników składek usprawni działanie Zakładu Ubezpieczeń...
PAP
23.04.2016
Podpisane w piątek w Nowym Jorku porozumienie klimatyczne ONZ to szansa na ograniczenie negatywnego...
PAP
23.04.2016
Środowisko
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) podjęła w piątek decyzję o zakazie wyrzucania zawartości...
PAP
23.04.2016
Środowisko
Polska jest orędownikiem efektywnych rozwiązań służących ochronie klimatu - powiedziała premier...
PAP
23.04.2016
Środowisko