Ponad 40 proc. z tegorocznej puli pieniędzy - niemal 12,9 mln zł - zostanie wydane na 11 najważniejszych projektów konserwatorskich w zabytkach o randze narodowej, które mają gwarancję trzyletniego finansowania.

Będą to konserwacje m.in.: sarkofagów królewskich i grobów bohaterów narodowych w Katedrze na Wawelu, ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej, krużganków w bazylice oo. franciszkanów, synagogi i cmentarza Remuh, wnętrza kościoła Bożego Ciała i hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

Podczas piątkowego zebrania plenarnego członkowie SKOZK zgodzili się na dopisanie do listy projektów kluczowych przebudowy i remontu konserwatorskiego dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztą Stolarską i Ciesielską, w którym mieści się Muzeum Książąt Czartoryskich. W ciągu trzech lat SKOZK wesprze to zadanie kwotą 6,9 mln zł. Na listę tę trafiła także przebudowa Bastionu V w Forcie "Kościuszko" na cele kulturalno-wystawiennicze, a dofinansowanie ze SKOZK w l. 2017-19 wyniesie łącznie 1,5 mln zł.

Pozostała kwota 17,3 mln zł zostanie w formie dotacji przeznaczona na 162 zadań. Znalazły się wśród nich n.in. konserwacja cennych tkanin, którymi obite są ściany kapitularza Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, remont konserwatorski dachu romańskiego kościoła św. Andrzeja na ul. Grodzkiej, rozpoczęcie konserwacji prezbiterium w bazylice oo. dominikanów.

"Mamy także trzy zadania w klasztorze oo. Paulinów na Skałce, z których dwa są związane z ratowaniem reliktów średniowiecznych: chodzi o wzmocnienie i remont fragmentu muru obronnego dawnego miasta Kazimierz przy ul. Paulińskiej, którego fragment się zawalił oraz o zabezpieczenie niedostępnych na co dzień reliktów gotyckiej zabudowy" – mówił dyrektor biura SKOZK Maciej Wilamowski.

Remontowane będą także modernistyczne krakowskie budynki: dawnej Komunalnej Kasy Oszczędności przy pl. Szczepańskim oraz zaprojektowany przez Adolfa Szyszko-Bohusza dom pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności przy ul. Zyblikiewicza, którego charakterystyczna sylwetka znana jest nie tylko krakowianom.

Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne
Janusz Sługocki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złSKOZK dofinansuje wykonanie projektu remontu i adaptacji niszczejącej od lat kamienicy u zbiegu ulic Krakowskiej i Węgłowej na krakowskim Kazimierzu, która ma być przeznaczona na potrzeby Biblioteki Kraków. Wesprze też remont elewacji Domu Ohrensteina u zbiegu ul. Dietla i Stradom.

Konserwacji poddane zostaną znajdujące się na krakowskich Plantach pomniki Lilii Wenedy oraz Michała Bałuckiego. Wiceprzewodniczący SKOZK Bogusław Krasnowolski zwrócił uwagę, że wśród nekropolii, na których ratowane są zabytkowe pomniki nagrobne, nie ma w tym roku Nowego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Miodowej, bo złożony wniosek był niekompletny. "Myślę, że względy biurokratyczne nie powinny dominować nad merytorycznymi i apeluję, aby po uzupełnieniu braków, w ramach korekty zadanie to wprowadzić do planu odnowy zabytków, ze wsparciem podobnym jak w latach poprzednich między 100 a 200 tys. zł" - mówił Krasnowolski.

Pieniądze, którymi dysponuje SKOZK, pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta. Dochodzą do tego kwoty nie wykorzystane w zeszłym roku, datki zebrane do skarbonek i darowizny.

W zeszłym roku SKOZK dofinansował prace konserwatorskie w 155 obiektach. Do każdej złotówki dotacji właściciele zabytków dołożyli z własnej kieszeni 1,72 zł. "Partycypacja właścicieli w kosztach prac stała się zasadą" - podkreślił przewodniczący SKOZK prof. Franciszek Ziejka.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak dziękował podczas piątkowego zebrania plenarnego SKOZK członkom komitetu za ich pracę. Jak mówił, gdyby nie SKOZK, pozyskanie funduszy na odnowienie zabytków byłoby dużo trudniejsze, nieskoordynowane, pozbawione pragmatyzmu i fachowości.(PAP)