Odpowiedź:
Tak, wymiana pokrycia dachu wymaga zgłoszenia.

Uzasadnienie:
Wymiana pokrycia dachu z eternitu np. na blachę winna być uznana za remont w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud., przez który należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 pr. bud., pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektów budowlanych. Aczkolwiek w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2a pr. bud., zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 pr. bud., dotyczącego budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami