Miasto Płock otrzymało dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków uaktywnienia się osuwiska w latach 2008-2012. Projekt miał na celu umocnienie skarpy poprzez przebudowę schodów umożliwiających zejście na nabrzeże wiślane. Zakres prac na Skarpie Wiślanej przy ul. Mostowej obejmował m.in. usunięcie drzew, montaż nowych schodów oraz budowę oświetlenia. Koszt całej inwestycji to 1,4 mln zł. W latach 2011-2016 w Płocku zrealizowano w sumie 4 projekty dotyczące odbudowy i zabezpieczenia osuwisk. Łączny koszt wyniósł ok. 10,9 mln zł, z czego prawie 7 mln zł pochodziło z budżetu państwa.

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z 29.03.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami