Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (formularz ZUS IWA) zawierająca dane o wypadkowości u danego pracodawcy jest podstawą do ustalania wysokości składki wypadkowej na rok składkowy obejmujący okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku (art. 2 pkt 8 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ). Informację ZUS IWA sporządzają i co roku, do końca stycznia, przekazują  do ZUS płatnicy zgłoszeni do ubezpieczenia wypadkowego nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu danego roku. Płatnicy ci muszą figurować w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.  

Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.
 
Ci płatnicy, którzy złożyli ZUS IWA za ostatnie trzy lata, dostaną do 20 kwietnia zawiadomienie z ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy. Jeżeli zawiadomienie nie przyjdzie, pracodawca powinien sam się zwrócić do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na swoją siedzibę o podanie nowej wysokości składki. Wysokość procentowa składki, którą ustali ZUS, jest iloczynem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek. Wskaźnik korygujący i grupę działalności, do której płatnik należy, zawierają załączniki do rozporządzenia z 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 878).
 
Płatnicy składek, którzy nie złożyli ZUS IWA za poprzednie trzy lata oraz ci, którzy nie mają obowiązku przesyłania tych danych do ZUS, sami ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jej wysokość znajdą w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności.
 
Warto wspomnieć, że od tego roku ZUS już nie może ukarać płatnika  za pomyłkę w ZUS IWA, jeśli ten poprawi ją w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Do tej pory sankcją za błąd, który spowodował zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej, było narzucenie obowiązku opłacania tej składki w wysokości o połowę wyższej przez 12 miesięcy.