Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników na podsatwie umów na czas określony, które...
Anna Sokołowska
22.04.2016
Postrzeganie własnej działalności gospodarczej zmienia się w Polsce na plus - wynika z raportu...
Krzysztof Sobczak
22.04.2016
Małe i średnie firmy
Przeprawa, która ma połączyć Rosję z anektowanym Krymem, ma kosztować już niemal 3,5 mld dol.,...
Inny
22.04.2016
Budownictwo
Dopłaty do kredytów, najniższe od 1990 roku oprocentowanie depozytów i stabilne ceny mieszkań...
Dorian Lesner
22.04.2016
Budownictwo
Uruchomienie krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców zajmujących się transportem...
Krzysztof Sobczak
21.04.2016
Ponad 158 mln zł przeznaczonych zostanie na pożyczki i poręczenia dla podmiotów ekonomii...
Krzysztof Sobczak
21.04.2016
Ład przestrzenny najbliższego otoczenia traktowany jest przez społeczność lokalną jako dobro o...
Piotr Kajut
21.04.2016
Budownictwo
Natomiast starosta jest organem właściwym w sprawie badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na...
Anna Kamińska
21.04.2016
Budownictwo
Zgodnie z art. 66 ust. 4 pkt 2ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obowiązek prowadzenia...
Maria Duczmal
21.04.2016
Środowisko
Tylko co ósma firma odczuła już efekt wprowadzenia podatku bankowego - wynika z z badań Bibby MSP...
Krzysztof Sobczak
21.04.2016
Tylko 14,7 proc. e-sklepów przetłumaczyło witrynę na co najmniej jeden język obcy, a zaledwie 6...
Krzysztof Sobczak
21.04.2016
30 proc. miejsc określanych jako wykluczone cyfrowo nadal nie będzie miało dostępu do szybkiego...
Inny
21.04.2016
Budownictwo
Jak deweloperzy radzą sobie ze sprzedażą mieszkań w programie MdM po wyczerpaniu środków na dopłaty...
Inny
21.04.2016
Budownictwo
Ewentualne utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z proponowanymi przez rząd...
Dorian Lesner
20.04.2016
Środowisko
Zaniedbania właścicieli, w tym samorządów, oraz brak skutecznych działań ze strony służb...
Dorian Lesner
20.04.2016
Budownictwo
Jedynie co dziesiąta mała firma korzysta bądź zamierza korzystać z funduszy unijnych w ramach...
Krzysztof Sobczak
20.04.2016
Małe i średnie firmy
Konsorcja składające się co najmniej z 10 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą już...
Krzysztof Sobczak
20.04.2016
Do wniosku o pozwolenie na budowę budynku kontenerowegonależy dołączyć m.in. cztery egzemplarze...
Jakub Mazurkiewicz
20.04.2016
Budownictwo
Jeżeli organ gminy posiada informację o nielegalnym pozyskiwaniu kruszywa, powinien zgłosić ten...
Agnieszka Cybulska
20.04.2016
Środowisko
Sukcesem zakończyły się trójstronne negocjacje pomiędzy europarlamentem, Radą Unii Europejskiej i...
PAP
20.04.2016
Budownictwo
Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy uprawnia pracownika do wykorzystania...
Małgorzata Skibińska
20.04.2016
Ekologiczny transport był jednym z głównych tematów nieformalnego spotkania ministrów Unii...
Inny
19.04.2016
Środowisko
-Dziś najważniejszym aspektem transportu jest czas. Aby zatem uczynić go bardziej efektywnym i...
Inny
19.04.2016
Budownictwo
Rząd chce wprowadzić nowe opłaty dla przedsiębiorstw za korzystanie z wody - wynika z opracowanego...
Dorian Lesner
19.04.2016
Środowisko
Z rozbudową mamy do czynienia w przypadku zmiany, innych poza wysokością, charakterystycznych...
Martyna Sługocka
19.04.2016
Budownictwo
Jeżeli gmina sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i zamierza przeznaczyć grunty...
Agnieszka Cybulska
19.04.2016
Środowisko
Pod koniec kwietnia zostaną uruchomione nabory wniosków o dofinansowanie projektów służących...
18.04.2016
Środowisko
Inwestycja deweloperów w uzyskanie zielonych certyfikatów zwraca się w ciągu kilku lat. Oprócz...
Inny
18.04.2016
Środowisko
GDDKiA ugięła się i uwzględniła zarzuty postawione przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa...
Dorian Lesner
18.04.2016
Budownictwo
Samozatrudnienie budowlańca nie wyklucza uznania przez sąd pracy umowy łączącej go z generalnym...
Inny
18.04.2016
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski