Prawo.pl
Pozytywnym przejawem programu z punktu widzenia gmin, jest zapowiedź ułatwionego finansowania...
Henryk Gawroński
10.08.2016
Budownictwo
Rzeczpospolita donosi, że pomimo zachęt ze strony Ministerstwa Energii oraz preferencyjnych zasad...
Dorian Lesner
09.08.2016
Środowisko
Należycie skonstruowana umowa, dopasowana do potrzeb przedsiębiorstwa, opinia czy porada prawna...
Inny
09.08.2016
Spadkobiercy właściciela jednoosobowej firmy ujawnionej w CEIDG podejmują szereg kroków związanych...
Tomasz Król
09.08.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy określenie wartości nieruchomości drogowej...
Artur Ratajszczak
09.08.2016
Budownictwo
Ważenie odpadów przyjmowanych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydaje się zasadne,...
Anna Nieć
09.08.2016
Środowisko
Projektowane zmiany zakładają przekazanie w ręce samorządów kompetencji w zakresie dbania o zieleń...
Dorian Lesner
09.08.2016
Środowisko
Prezydent RP skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,...
Inny
09.08.2016
Dwie najnowsze aktualizacje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego...
09.08.2016
Budownictwo
Zachęcamy miasta i związki gminne do udziału w czwartej edycji konkursu ECO-MIASTO, organizowanego...
09.08.2016
Środowisko
Trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do...
Dorian Lesner
09.08.2016
Środowisko
Na koniec 2015 roku całkowita moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych sięgnęła 120 MW. Z tego...
Inny
09.08.2016
Środowisko
Rozpoznając wniosek o zezwolenie na wejście na sąsiednią nieruchomość, organ administracji powinien...
Sara Oziemska
09.08.2016
Budownictwo
Opis 1063 jaskiń z obszaru Karpat, Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wyżyny Olkuskiej zawiera sześć...
Dorian Lesner
08.08.2016
Środowisko
Wymyślić nazwę dla firmy? Może się wydawać, że nie ma nic prostszego! Dlatego za kreowanie nazw...
Marcin Pietraszek
08.08.2016
Małe i średnie firmy
MGMiŻŚ planuje dołączyć do Narodowego Planu Rozwoju małe i średnie porty. Dzięki ich kategoryzacji...
Inny
08.08.2016
Budownictwo
Na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
08.08.2016
Budownictwo
Na terenie parku narodowego zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń...
Bogna Czajka-Marchlewicz
08.08.2016
Środowisko
Zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka spotkał się 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie z...
Inny
08.08.2016
120 turbin o łącznej mocy do 1200 MW planuje postawić na Bałtyku grupa Polenergia. Ma to być...
Dorian Lesner
08.08.2016
Środowisko
Uchwała podjęta w sprawie likwidacji toalety znajdującej się na klatce schodowej narusza interes...
Sara Oziemska
08.08.2016
Budownictwo
Czy wiele osób poszukuje mieszkań latem? Czy tegoroczne wakacje są sezonem ogórkowym na rynku...
Inny
08.08.2016
Budownictwo
We wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorca musi zamieścić opis...
Janusz Jerzy
08.08.2016
Środowisko
2 mld zł na ekologiczne inwestycje, w tym 1 mld zł na poprawę jakości powietrza przeznaczył...
Inny
08.08.2016
Środowisko
Książki o tematyce biznesowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
05.08.2016
Szacowaniem szkód łowieckich już niebawem zajmą się wojewodowie - tak wynika z nowelizacji Prawa...
Ewa Saj
05.08.2016
Środowisko
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jak należy interpretować zapis tereny...
Janusz Jerzy
05.08.2016
Środowisko
Trwały zarząd można ustanowić wyłącznie na nieruchomości, w tym nieruchomości lokalowej, oraz...
Artur Ratajszczak
05.08.2016
Budownictwo
Nieruchomości komercyjne stają się coraz bardziej zinformatyzowane. Nowoczesne narzędzia IT...
Inny
05.08.2016
Budownictwo
Gdy jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia podatkowego lub obowiązek podatkowy go nie...
Katarzyna Bogucka
05.08.2016
Budownictwo