„To jedna z największych i najważniejszych obecnie inwestycji drogowych, jakie planowane są w mieście. Dotyczy przebudowy i modernizacji układu komunikacyjnego w ścisłym centrum Gorzowa” – powiedziała Liberkowska.

Zadanie obejmuje modernizację ulicy oraz wykonanie deptaka na jej odcinku między skrzyżowaniami z ulicami Chrobrego i Pionierów. Przebudowa ma objąć także torowisko tramwajowe w ciągu Sikorskiego i ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Hejmanowskiej do pierwszej zwrotnicy za ul. Dworcową, a także do pierwszej zwrotnicy za ul. Jancarza.

Ponadto, w ramach przebudowy układu drogowego powstanie małe rondo na skrzyżowaniu Sikorskiego, Dworcowej, al. Konstytucji 3 Maja i Orląt Lwowskich. Znajdujący się w tym miejscu pomnik Adama Mickiewicza zostanie przesunięty poza rondo.

Do postępowania przetargowego zgłosiło się sześć firm, których oferty znacznie przewyższały 50 mln zł. Na tyle wstępnie szacowano koszty inwestycji.

Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A. z Warszawy i AB Kauno Titai z Kowna na Litwie. Zaoferowało wykonanie inwestycji za 55 mln 747 tys. zł i wygrało przetarg. Podpisanie umowy z konsorcjum jest planowane na drugą połowę grudnia 2017 r.

„W przypadku tak dużej inwestycji wymagana jest kontrola uprzednia przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto pozostali uczestnicy przetargu mają możliwość odwołania się. Zakończenie wymaganych prawem procedur może potrwać do 7 grudnia 2017 r. Dopiero wówczas będzie możliwe podpisanie umowy z wykonawcą” – dodała Liberkowska. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz

edytor: Jacek Ensztein