Prawo.pl
NFOŚiGW przeznaczy 1,7 mld zł na realizację zasad gospodarki odpadami ponad 371 mln zł stanowić...
Ewa Saj
17.08.2016
Środowisko
Wywłaszczenie nieruchomości odbywa się na podstawie art. 128 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...
Krzysztof Klimek
17.08.2016
Budownictwo
W czasach szybkiego rozwoju gospodarczego i rosnącej konkurencji pomoc prawna w przedsiębiorstwie...
Krzysztof Sobczak
17.08.2016
Małe i średnie firmy
Remont urządzenia wodnego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, bowiem stosownie do art. 9...
Lucyna Osuch - Chacińska
17.08.2016
Środowisko
Pszczelarze szacują, że w Polsce z każdą sekundą ubywa 105 pszczół. Owady masowo wymierają w wyniku...
Inny
17.08.2016
Środowisko
Czas trwania umowy na zastępstwo odpowiada okresowi planowanej nieobecności w pracy zastępowanego...
Katarzyna Pietruszyńska
17.08.2016
Zgodnie z planami w 2025 roku recykling tworzyw sztucznych w obszarze Unii Europejskiej ma wynosić...
16.08.2016
Środowisko
Posłowie PO przygotowali projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni...
Ewa Saj
16.08.2016
Środowisko
Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji...
Danuta Pikor
16.08.2016
Środowisko
Pracownik, który przed rozwiązaniem umowy o pracę nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu...
Inny
16.08.2016
Urlop od pracy zamiast czasem relaksu może być źródłem stresu. Przede wszystkim ze względu na brak...
Inny
16.08.2016
Rynek przesyłek w Polsce wart jest 1,4 mld euro i wciąż rośnie. Co roku przesyłanych jest ponad 300...
Krzysztof Sobczak
16.08.2016
Opinia spółki na temat prowadzonej polityki mieszkaniowej w zakresie podwyżek opłat za centralne...
Anna Dudrewicz
16.08.2016
Budownictwo
Na wstępie zwrócić należy uwagę na szczególną rolę projektanta w całym procesie budowlanym. Chociaż...
Michał Koralewski
16.08.2016
Budownictwo
Poznańska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie nieprawidłowości przy budowie Ronda...
Dorian Lesner
16.08.2016
Budownictwo
Wykonywanie urządzeń wodnych oraz innych obiektów budowlanych, a także szeregu czynności, które...
Lucyna Osuch - Chacińska
16.08.2016
Środowisko
Inwestycje mają skrócić czas podróżyo kwadransna trasie Bydgoszcz Toruń Kutno oraz o 20 minut z...
Dorian Lesner
16.08.2016
Budownictwo
Ekspektatywa, jako prawo, nie została ujęta ani pośród środków trwałych (art. 22a ust. 1 i art. 22c...
Krzysztof Klimek
16.08.2016
Budownictwo
Jakie inwestycje planują wprowadzić na rynek deweloperzy? Jakie mieszkania będzie można kupić w...
Inny
16.08.2016
Budownictwo
Na mocy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, szlaki położone na...
Dorian Lesner
16.08.2016
Środowisko
Przewidziane w projekcie nowelizacji Prawa wodnego, opłaty za wodę dotkną producentów napojów i wód...
Dorian Lesner
16.08.2016
Środowisko
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany:W jakich przypadkach i w oparciu o jakie...
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk
15.08.2016
Budownictwo
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska:Jaki organ powinien wszcząć postępowanie w...
15.08.2016
Środowisko
W wakacyjnym III kwartale 2015 roku w największych miastach sprzedano 13,2 tys. mieszkań wynika z...
Inny
15.08.2016
Budownictwo
W II kwartale 2016 r. banki zaobserwowały spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Główną przyczyną...
Dorian Lesner
13.08.2016
Budownictwo
W znowelizowanym Krajowym Programie Kolejowym, który trafił do konsultacji społecznych, zapisano...
Maria Pietkiewicz
12.08.2016
Budownictwo
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i...
12.08.2016
Środowisko
Olbrzymie rachunki za wodę, wysokie ceny wody butelkowanej, bankrutujący rolnicy, kolejny podatek...
12.08.2016
Środowisko
Organ nie ma ustawowego obowiązku rozkładania na raty należności. Wniosek o rozłożenie na raty...
Artur Ratajszczak
12.08.2016
Budownictwo
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: W jakim przypadku wymagana jest decyzja...
Janusz Jerzy
12.08.2016
Środowisko
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski