Powierzenie Polsce organizacji szczytu klimatycznego to ogromne wyróżnienie – podkreśla minister środowiska, prof. Jan Szyszko.

– Polska cieszy się dużym autorytetem w układach międzynarodowych odnośnie polityki klimatycznej świata. Polska jest postrzegana jak kraj wielkiego sukcesu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przy równoczesnym wzroście gospodarczym – podkreśla minister środowiska prof. Jan Szyszko.

O organizację wydarzenia ubiegały się dwa miasta: Gdańsk i Katowice. Ostatecznie przedstawiciele ONZ zdecydowali, że szczyt odbędzie się w stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nie zawiedziemy – zapewnia wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba.

– Każdy ma jakieś swoje interesy i zawsze był problem, żeby te interesy pogodzić. Myślę, że Katowice będą tym miastem, gdzie te wszystkie różne poglądy i stanowiska będzie można zrealizować w sposób racjonalny i rozsądny dla wszystkich – wskazuje Mariusz Skiba.

Organizacją szczytu w Katowicach zajmuje się Ministerstwo Środowiska – podkreśla pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej minister Paweł Sałek.

– Liczby uczestników konferencji stron idą w tysiące, dlatego że jest to największe wydarzenie organizowane przez ONZ przy współudziale państwa goszczącego – zaznacza Paweł Sałek.

Polska już po raz trzeci będzie gospodarzem szczytu klimatycznego. Po raz czwarty prezydentem COP będzie Polak. Drugi raz tę funkcję powierzono prof. Janowi Szyszko.

Źródło: TV Trwam News, stan z 14.11.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami