Jak mówił prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak, rokrocznie w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera przedwcześnie ponad 51 tys. osób. Brudne powietrze to skutek zanieczyszczeń pochodzących z pieców "kopciuchów", kominków i spalin samochodowych.

Woźniak przypomniał, że w strategii grupy PGNiG z sierpnia br. wpisano walkę o poprawę jakości powietrza w Polsce. "Działaniom inwestycyjnym i sprzedażowym będzie towarzyszyć kampania edukacyjna „Powietrze bez śmieci” prowadzona przez Fundację PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza, która swoim zasięgiem ma objąć kilka tysięcy szkół i wszystkie polskie gminy" - powiedział Woźniak.

"Nadrzędnym celem kampanii jest edukacja na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanej niskiej emisji, na którą mamy największy wpływ. To piece +kopciuchy+, kominki i spaliny samochodowe są głównym źródłem smogu w Polsce. Przeprowadziliśmy badanie, z którego wynika, że nadal potrzebna jest większa świadomość, wiedza i odpowiednia motywacja" - dodał wiceprezes PGNiG Łukasz Kroplewski

Pierwsza część kampanii przeznaczona jest dla dzieci z klas I-III, bo - jak zauważył Piotr Woźniak - właśnie w tym wieku tworzą się nawyki, które pozostają na całe życie.

Szkoły, które zdecydują się na udział w programie otrzymają nie tylko materiały edukacyjne, ale też szansę na zdobycie wyposażenia trzech nowoczesnych szkolnych pracowni przyrodniczych o wartości 30 000 zł. Zgłoszenia szkół przyjmowane będą do końca tego roku, ale warto zrobić to już teraz, bo tylko pierwsze 1 000 placówek otrzyma materiały edukacyjne w formie specjalnego AntySmogBox-u. Pozostałe szkoły będą mogły ściągnąć te materiały ze strony www. Szczegóły znajdują się na: www.powietrzebezsmieci.pl/szkoly.

Druga część kampanii skierowana jest do gmin, które mogą wziąć udział w konkursie i wygrać pięć naukowych placów zabaw PGNiG o wartości ok. 100 000 zł. Jak wyjaśniła fundacja, będzie to rodzaj parku eksperymentów i doświadczeń, w których nie tylko dzieci, ale całe rodziny będą mogły poznać prawa nauki i bawić się nimi. Każda gmina, która chce wziąć udział w projekcie, musi do końca tego roku zgłosić swój udział przez formularz na stronie www.powietrzebezsmieci.pl/gminy. Następnie, po zweryfikowaniu zgłoszeń, rozpocznie się głosowanie, w którym każdy będzie mógł oddać swój głos na wybraną gminę. Najpierw musi jednak zapoznać się z materiałem na temat zanieczyszczeń powietrza i odpowiedzieć na proste pytanie. Tym samym projekt ma szansę stać się pierwszym, tak szerokim działaniem edukacyjnym w Polsce.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań na ogólnopolskiej próbie respondentów, jakie na zlecenie PGNiG zrealizowała w sierpniu br. firma badawcza Danae. Z badań wynika, że tyko jedna czwarta wszystkich respondentów zetknęła się z ostrzeżeniem smogowym, mimo że ostatniej zimy temat niemal nie znikał z pierwszych stron gazet. Ponad 40 proc. Polaków uważa, że nie ma wpływu na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Jednocześnie jako jego główne przyczyny wskazujemy te, które zależą najczęściej od nas samych: palenie śmieci w domowych piecach (71 proc.), spaliny samochodowe (51 proc.), stare i niesprawne domowe piece (45 proc.) oraz ogrzewanie przy użyciu węgla (36 proc.).

Jakość powietrza najgorzej oceniają mieszkańcy województw południowej, centralnej i zachodniej Polski. Badani w województwach zachodnio-pomorskim (42 proc.), pomorskim (45 proc.), warmińsko-mazurskim (62 proc.), kujawsko pomorskim (56 proc.), podlaskim (64 proc.), lubelskim (59 proc.) i podkarpackim (51 proc.) oceniają jakość powietrza w Polsce jako dobrą.

36 proc. badanych stwierdziło, że miejscowość, w której mieszka boryka się ze smogiem, przy czym w 48 proc. odpowiadali w taki sposób mieszkańcy miast, a tylko 17 proc. mieszkańców wsi.

Jak podkreślił prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha, PGNiG wspiera samorządy w kilkunastu miejscowościach południowej Polski, gdzie problem niskiej emisji jest najbardziej palący. Działają tam punkty informacyjne dla mieszkańców - chodzi m.in. o Oleśnicę, Dzierżoniów, Bielawę, Skawinę, Krynicę-Zdrój i Kudowę-Zdrój. "Można w nich uzyskać informacje o możliwościach rozpoczęcia korzystania z gazu ziemnego i szacunkowych kosztach inwestycji. Partnerzy techniczni PGNiG pomagają mieszkańcom zaplanować inwestycje, wypełnić dokumenty i przygotować wnioski o pozyskanie środków na dotacje celowe. Oferują też wykonanie instalacji gazowej lub grzewczej i pomoc w uzyskaniu dokumentów wymaganych do uzyskania zgody na korzystanie z instalacji – powiedział Mucha.

Równolegle inna spółka grupy, Polska Spółka Gazownictwa prowadzi akcję rozwoju sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce. "Do tej pory PSG podpisała 457 listów intencyjnych z gminami, które chcą rozwijać lokalne sieci gazownicze. W następstwie tej akcji trwają obecnie analizy możliwości realizacji inwestycji w poszczególnych gminach, jednak już teraz można powiedzieć, że do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa planuje zgazyfikować około 125 gmin, m.in. gminy: Mońki, Krynica Morska i Hajnówka – powiedział wiceprezes PSG Marian Żołyniak.

Kolejna spółka grupy, PGNiG Termika promuje z kolei ciepło systemowe, szczególnie na terenach silnie zurbanizowanych – jako alternatywę dla lokalnych kotłowni. Kilka tygodni temu rozpoczęła się budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. "Blok budowany z myślą o przyszłości zapewni bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej i jednocześnie przyczyni się do odczuwalnej poprawy jakości powietrza. Dotychczas eksploatowane kotły zostaną wycofane z użytku i zastąpione nową jednostką wytwórczą, która umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni o 55 proc. oraz przede wszystkim przyczyni się do obniżenia emisji szkodliwych pyłów i gazów. Nowa inwestycja poprawi również komfort życia lokalnej społeczności w postaci zmniejszonego ruchu z i do zakładu. Wykorzystanie gazu zamiast węgla znacznie zmniejszy potrzebę transportu węgla jak i odpadów paleniskowych – mówił wiceprezes PGNiG Termika Tomasz Wilczak.(PAP)

autor: Małgorzata Dragan

edytor: Marek Michałowski