1 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
28. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks spółek handlowych. Przepisy.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. MERITUM Prawo spółek.
Autor: Andrzej Kidyba (red. naukowy).
Rok wydania: 2016.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

 

MERITUM Prawo spółek
Andrzej Kidyba (redaktor naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

4. Prawo gospodarcze i handlowe.
Rok wydania: 2017.
Jest to pierwszy podręcznik akademicki obejmujący całość prawa prywatnego gospodarczego (handlowego), bazujący na wiedzy uzyskanej przez studentów w ramach części ogólnej prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań i majątkowego prawa rodzinnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II.
Autor: Andrzej Kidyba.
Rok wydania: 2017.
Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. 

Fragment publikacji (.pdf)